Nyheter

UENIG: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo er uenig i markedtilpasning av leiepris for forsvarsboliger.

Vil ha markedspris på forsvarsboliger: – Hensikten er ikke å spare penger

Ansatte vil slutte hvis det blir markedspris på forsvarsboliger, mener Norges spesialist- og offisersforbund. De tar tar feil om leiepriser, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ansatte med forsvarsbolig kan risikere tre ganger så høy husleie.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det skriver NRK, som viser til at Forsvaret denne uka diskuterte et forslag med arbeidstakerorganisasjonene som kan innebære en langt høyere husleie for forsvarsboliger.

Fram til militært tilsatte i Forsvaret er 38 år, kan de bli beordret til å tjenestegjøre der arbeidsgiver, altså Forsvaret, ønsker det i tre-fire år. Da er ofte løsningen å bo i en forsvarsbolig.

Og hvis det blir innført en regel om markedstilpasning av leiepriser på forsvarsboliger, kan det bli så dyrt at enkelte ikke har råd å betale, ifølge hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål Nygaard i Norges Offisersforbund (NOF).

– Dette er det siste vi trenger for å beholde folk i Forsvaret, sier Nygaard til NRK.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener imidlertid at NOF har forregnet seg.

– Det er feil at leieprisen blir tre ganger så høy, som det har blitt vist til, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum (les hele svaret til forsvarsministeren lenger ned i artikkelen).

Slår helt feil ut

Overfor Forsvarets forum utdyper Pål Nygaard i NOF det han mener vil bli konsekvensene hvis forslaget om en ny husleiemodell går gjennom.

– Hvis man ikke forstår at dette tvinger folk ut av Forsvaret, da kan vi takke oss selv for at vi mister personell, sier Nygaard, før han kommer med et eksempel på hvordan en markedstilpasning av leieprisen kan slå ut for forsvarsansatte.

– Si at du tjenestegjør på GSV (Garnisonen i Sør-Varanger) og går opp mot hundre vakter, for deretter å bli beordret til en administrativ stilling i Oslo. Ikke bare mister du store deler av lønna som er bundet i tillegg, men du må også betale mer enn dobbelt så mye i husleie. Det sier seg selv at folk da heller vil slutte, sier Nygaard.

Skuffet over regjeringen

– Jeg er lynende forbanna på statsråden, sier forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.

Han viser til at arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret ved Forsvarsstaben har utsatt forhandlingene om ny husleiemodell til over sommeren.

Bongo forteller at ønsket om en markedstilpasning av husleie for forsvarsboliger langt i fra er noe nytt. Det har blitt fremmet tidligere, men likevel har ikke Forsvaret og arbeidstakerorganisasjonene kommet til enighet om kompenserende tiltak ved forhøyet husleie, ifølge Bongo.

– De forhandlingene strandet tidligere, sier han.

Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo.

NOF-lederen viser til at hvis en forsvarsansatt skulle få et tilskudd for å kompensere for økt husleie, vil store deler av summen bli skattbar. Da ville den enkelte uansett tape på det sammenlignet med en ordning med forsvarsboliger med lavere husleie enn markedspris, mener han.

– Jeg er bekymret for det signalet som blir gitt – særlig med tanke på de som vurderer å slutte i Forsvaret. Dette kan være dråpen som får begeret til å renne over, og jeg er skuffet over at statsråden ikke ser at dette skaper unødvendig støy.

Forsvarsministeren: – De tar feil

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder fast ved at en markedstilpasning av husleie for forsvarsboliger er det eneste rette å gjøre.

Les også: En offiser som leide forsvarsbolig i Finnmark satt igjen med et krav på 92.400 etter at det oppsto en vannskade

– Det ville være feil hvis staten fortsetter å subsidiere forsvarsboliger som vi gjør i dag – det er usunt og ødelegger for det lokale leiemarkedet. Vi ønsker å bidra til at forsvarsansatte blir en integrert del av samfunnet der de jobber, og Forsvaret skal være en integrert del av leiemarkedet der vi er, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

– Forsvaret skal i minst mulig grad påvirke det lokale leieprismarkedet for boliger, fortsetter Bakke-Jensen.

Skal finne en løsning

Han mener at representantene fra arbeidstakersiden tar for gitt at det blir en dårligere økonomisk løsning for den ansatte ved et markedstilpasset husleiemodell.

– Det er feil at leieprisen blir tre ganger så høy, som det har blitt vist til. Når det blir vist til at et leiepristilskudd for å kompensere den ansatte for markedstilpasset leie er en dårlig løsing, forskutterer de forhandlingene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier han.

Ser du for deg at Forsvaret slutter å tilby forsvarsboliger til sine ansatte?

– Nei, det vil alltid være behov for noen forsvarsboliger, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren deler heller ikke bekymringen til arbeidstakerorganisasjonene om at forslaget kan føre til at flere velger å slutte i Forsvaret.

– Hensikten med omleggingen er ikke å spare penger. Nå skal Forsvaret forhandle med organisasjonene om kompensasjon, og jeg har tiltro til at de kommer fram til gode løsninger som tar vare på personellet.

Ifølge Forsvarsbygg er det rundt 1742 boliger som leies ut til Forsvarsansatte.

Powered by Labrador CMS