Nyheter:

Liv Signe Navarsete (Sp) under Spørretimen på Stortinget onsdag 20. januar 2021.

Senterpartiet reagerer: – Umulig å få svar på EBA-manglene i Forsvaret

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å utføre faglig kontroll av eiendom, bygg og anlegg (EBA) som brukes av vernepliktige.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det som er saken og fakta, er at det ikke finnes en samlet oversikt over EBA i Forsvaret i dag, sier forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete til Soldatnytt.

– Påstanden om at vi ikke har en felles oversikt over tilstanden på EBA stemmer ikke, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Les hele svaret hans lenger ned i artikkelen.

La frem forslag i forhandlingene

Navarsete forteller til Soldatnytt at da de arbeidet med Langtidsplanen for Forsvaret, så foreslo de at det skulle lages en statusrapport over eiendom, bygg og anlegg (EBA) i Forsvaret.

– Da vi jobbet med Langtidsplanen prøvde vi å finne ut om vi måtte legge inn mer på EBA, eller hvor mye som faktisk trengtes. Det var helt umulig å få svar på, forklarer hun.

Senterpartiet foreslo en samlet oversikt over avvik på Forsvarets EBA, men ble nedstemt.

Burde lyse rødt

Før jul dokumenterte NRK dårlige boforhold for de ansatte i Forsvaret. Befalets fellesorganisasjon (BFO) har skrevet flere meningsinnlegg der de presiserer at dårlig standard på EBA er en årsak til at ansatte velger å slutte i Forsvaret.

Tidligere denne måneden skrev Soldatnytt om hvordan Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) reagerer på manglende oversikt over mangler på eiendom, bygg og anlegg.

TVO har gjennomført en egen befaring der det ble dokumentert at soldater bor og arbeider i bygg med mugg, sopp og farlige elektriske løsninger.

– Jeg at det er såpass mange signaler at nå må det lyse rødt. Vi er nødt til å prøve å finne ut hvordan dette egentlig er, sier Navarsete.

– Ikke første gang

Hun hadde håpet forsvarsministeren skulle være enig i at de er nødt til å se nøyere på EBA og ønsker mer åpenhet rundt temaet.

– Dette er signaler vi ikke kan overse. Vi må se på hvordan tilstanden faktisk er, og få en samlet oversikt. Da kan vi se hva vi må gjøre, og hva som er viktigst å prioritere, sier Navarsete.

Hun mener man lett kan bli blind på det man jobber med selv.

– At vi har hørt klager på forlegning er ikke noe som nytt. Det er ikke slik at dette er første gangen vi hører at det for dårlig.

Navarsete sier at Sp fortsatt ønsker en oversikt med en statusrapport over tilstanden på EBA.

Les også: Før jul måtte dimitterte soldater levere inn kroppsnært tøy - nå er de første plaggene delt ut

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

En kjent problemstilling

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen forteller at boforholdene enkelte steder ikke er tilfredsstillende er en kjent problemstilling for både Forsvarsdepartementet, Forsvarsbygg og Forsvaret.

– Det er iverksatt arbeid med å pusse opp forlegninger, og det fornyes og bygges nye boliger. Situasjonen vil bli bedre, selv om det tar noe tid, sier Bakke-Jensen til Soldatnytt.

– Påstanden om at vi ikke har en felles oversikt over tilstanden på eiendom, bygg og anlegg (EBA) stemmer ikke. Vi følger kontinuerlig med på status og utvikling av den tekniske tilstanden i forsvarssektorens bygningsmasse. Forsvarsbygg (FB) kartlegger tilstanden til omlag 20 prosent av bygningsmassen årlig, og hele EBA-porteføljen over en femårsperiode.

– En felles oversikt over tilstanden registreres i et helhetlig eiendomsregister. I tillegg kan alle brukere i Forsvaret melde inn feil og mangler til Forsvarsbygg, forklarer Bakke-Jensen.

Vil se på TVO-kritikken

Statsråden sier at for å kartlegge bruksverdien i bygningsmassen i større grad, det vil si bygningenes inneklima og funksjonalitet og brukers opplevde kvalitet på bygningene og Forsvarsbyggs leveranser og tjenester, vil det fra i år bli gjennomført brukerundersøkelser.

– Departementet har fulgt opp henvendelsen fra TVO om å se på tilstanden på EBA som benyttes av vernepliktige. Forsvarsbygg har fått i oppdrag fra departementet om å utføre en faglig kontroll og registrere status for tilstanden på EBA som benyttes av vernepliktige og vurdere forholdene som er påpekt av TVO.

I tillegg forteller han at Forsvarsbygg skal redegjøre for mulige årsaker og tiltak for å utbedre registrerte feil og mangler. TVO skal involveres i denne prosessen.

Les også: Kraftig motstand mot bruk av Forsvaret under portforbud

Powered by Labrador CMS