Nyheter

DESTRUKSJON: Tekstiler kan inneholde miljøgifter som fluorerte stoffer, ifølge Miljødirektoratet.

Her brennes «norsk» kamuflasje i Pakistan

Forsvarsmateriell krevde at NorArm skulle destruere sine tekstiler i Pakistan ved brenning. Destruksjonen er ikke i tråd med norsk standard, mener Miljødirektoratet.

Publisert

Kortversjon:

  • NorArm Tactical måtte destruere uniformer og trykkvalser i Pakistan etter avtale med Forsvarsmateriell, fordi det lignet for mye på Forsvarets nye kamuflasje.
  • Miljødirektoratet påpeker at dette ikke ser ut til å være i tråd med norsk standard for miljøvennlig avfallshåndtering.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Gjennom et innsyn har Forsvarets forum fått tilgang på bildene som viser destruksjonen av NorArm Tacticals uniformer og tilhørende trykkvalser i Pakistan.

Se video lengre ned i saken.

Etter at Forsvarets nye kamuflasje ble offentliggjort for to år siden, lagde selskapet NorArm et mønster som lignet til kommersielt bruk. Etter protester og misnøye fra Forsvarsmateriell (FMA), inngikk partene en avtale om å stoppe produksjonen.

Avtalen stiller krav om at NorArm må destruere alle sine produkter med kamuflasjemønsteret. Det som befinner seg i Norge skal leveres inn til FMA, og det som befinner seg i utlandet skal brennes og destruksjonen skal dokumenteres ved filming.

– Jeg synes det er merkelig at Forsvaret har satt inn en klausul med krav om destruering av materialet, uten at det ser ut til å være stilt krav om at dette gjøres på en forsvarlig og miljøvennlig måte, sa professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Magne Strandberg i februar.

AVFALLSHÅNDTERING: Store mengder trykkvalser og uniformer brennes i videoen som er nesten to timer lang.

Ifølge juridisk direktør og advokat Christian Mikkelsen i FMA er forbrenning en vanlig metode for sikker destruksjon av tekstiler.

– Klesartiklene i Norge ble innlevert til Forsvarsmateriell for destruksjon. Tekstilene som var igjen i Pakistan er destruert ved et forbrenningsanlegg i regi av tekstilprodusenten, på oppdrag fra NorArm, sa han til Forsvarets forum.

Forsvarets forum har vist bildene til Miljødirektoratet, som mener dette nærmest ser ut som åpen brenning og at det ikke er i tråd med norsk standard.

Miljødirektoratet presiserer at deres rolle i denne saken er å svare ut hva som er å anse som miljømessig forsvarlig avfallshåndtering, og at det ikke er deres rolle å vurdere forhold knyttet til sikkerhet.

DESTRUERES: Her brennes uniformer og tilhørende trykkvalser i Pakistan.

– I Norge vil slike klær måtte forbrennes i ordinært forbrenningsanlegg med krav til temperatur, oppholdstid og avgassrensing. Generelt anses ikke åpen brenning som forsvarlig og miljøvennlig behandling, og i dette tilfellet kan det hende at tekstilene inneholder miljøgifter som fluorerte stoffer, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Jone Rivrud Rygg.

Kommunikasjonsrådgiver Jofrid Egeland i FMA sier til Forsvarets forum at de er opptatt av bærekraftige anskaffelser, men at tekstilene og trykkvalsene denne saken gjelder, ikke knytter seg til en anskaffelse de har gjennomført.

– Disse produktene er produsert for NorArm, og Forsvarsmateriell har ikke hatt befatning med tekstilene som er destruert i Pakistan. Det er NorArm som har ansvar for produktene, og som har sørget for å få tekstilene destruert, sier Egeland.

– Jeg er uenig i hvordan FMA fremstiller saken om destruksjon av plagg og tekstiler og jeg skulle gjerne sagt mer om akkurat dette, men ettersom jeg har fått taushetsplikt, så får de bare fortsette å servere én side av saken, sier daglig leder Milan Zangana i NorArm Tactical.

Powered by Labrador CMS