Nyheter

INGEN LANSERING: Det ble ingen lansering av NorArms nye kamuflasjemønster. Nå er alle uniformer og alt annet materiell med samme kamuflasje destruert.

FMA stoppet kamuflasje – tekstiler måtte brennes i Pakistan

Da NorArm skulle lansere sitt nye norske kamuflasjemønster, møtte de motstand fra Forsvarsmateriell. Nå er kamuflasjen historie og produktene destruert.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Forsvarets nye kamuflasje ble offentliggjort for to år siden, lagde selskapet NorArm et mønster som lignet til kommersielt bruk. Etter protester og misnøye fra Forsvarsmateriell (FMA), inngikk partene en avtale om å stoppe produksjonen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I avtalen ligger det en taushetsklausul som hindrer NormArm i å uttale seg i saken, og som krever at tekstilene skal destrueres i Pakistan.

I juni 2023 ønsket NorArm Tactical å lansere et nytt kamuflasjemønster. Mønsteret var kontroversielt fordi det hadde mange likhetstrekk med Forsvarets nye kamuflasje, Flecktarn.

Les også: Forsvaret får nye truger

Den gang sa daglig leder Milan Zangana, at han mottok en del tilbakemeldinger og misnøye fra andre aktører innen forsvarsindustrien, som har fått lisens på det nye designet. Samtidig var FMA tydelig på at Forsvarets nye kamuflasje er et registrert varemerke og beskyttet mot bruk som ikke er godkjent av dem. 

«Ingen utvikling»

Zangana var likevel bestemt på å produsere sitt mønster. En lansering av det kontroversielle mønsteret fant derimot aldri sted. Verken NorArm eller FMA har ønsket å gi informasjon om dette i etterkant, til tross for forespørsler fra Forsvarets forum.

Da Forsvarets forum i desember 2023 tok kontakt med FMA for å finne ut hvorfor NorArm likevel ikke lanserte sitt nye kamuflasjemønster, var dette svaret fra kommunikasjonsseksjonen i FMA:

– Vi følger fremdeles opp denne saken. Det har ikke vært noen ny utvikling etter saken dere hadde på trykk 12. juni i år, som gjør at det er behov for noen ytterligere kommentar fra oss.

Nå kan Forsvarets forum avsløre at det er inngått en forliksavtale mellom FMA og NorArm 21. desember 2023. Forliket innebærer at NorArm ikke lanserer nytt kamuflasjemønster, og at alle produkter og materialer med det aktuelle mønsteret destrueres.

Munnkurv

Det viser seg derimot at mye hadde skjedd mellom de to partene etter at Forsvarets forum omtalte den kontroversielle lanseringen. FMA har gjennomført tiltak for å hindre NorArms nye kamuflasjemønster og tvisten endte til slutt i en forliksavtale.

Denne avtalen har Forsvarets forum fått innsyn i. Den stiller en rekke krav til NorArm, blant annet betyr det at NorArm ikke har lov til å uttale seg om saken.

Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Magne Strandberg, forteller at det er ganske vanlig at to parter avtaler at et forlik, eller bestemte deler av et forlik, skal være hemmelig – og at en slik klausul er bindende mellom partene. Hemmelighold er likevel ikke nødvendigvis helt uproblematisk, ifølge Strandberg.

 – Det er også mer generelt sett noe problematisk at statlige aktører inngår avtaler som underlegges taushetsplikt, i og med at slike avtaler ofte vil kunne ha interesse for en offentlighet debatt, sier Strandberg.

LIKT: NorArms nye kamuflasjemønster var til forveksling likt Forsvarets nye mønster.

FMA svarer ikke på hvorfor det er en taushetsklausul i avtalen med NorArm. På spørsmål om dette fra Forsvarets forum, svarer juridisk direktør og advokat Christian Mikkelsen i FMA at avtalen fastslår nettopp at taushetsplikten ikke er til hinder for innsyn etter offentlighetsloven.

– Ved først å legge til rette for offentlighet, og siden gi innsyn i forliksavtalen, har vi lagt oss på en åpen linje. I praksis er det mange hensyn som må balanseres når det offentlige inngår privatrettslige avtaler, og dette er en helt alminnelig regulering, sier Mikkelsen.

FMA brukte tre uker på å svare på innsynsbegjæringen til Forsvarets forum. Ifølge Sivilombudet skal innsynskrav besvares uten ugrunnet forsinkelse, og senest innen 1-3 virkedager.

Destruksjon ved brenning

Videre stiller avtalen krav om at NorArm må destruere alle sine produkter tilhørende kamuflasjemønsteret. Det som befinner seg i Norge skal leveres inn til FMA, og det som befinner seg i utlandet skal brennes og dokumenteres ved filming.

– Jeg synes det er merkelig at Forsvaret har satt inn en klausul med krav om destruering av materialet, uten at det ser ut til å være stilt krav om at dette gjøres på en forsvarlig og miljøvennlig måte, sier jussprofessor Strandberg.

Ifølge Mikkelsen er forbrenning en vanlig metode for sikker destruksjon av tekstiler.

– Klesartiklene i Norge ble innlevert til Forsvarsmateriell for destruksjon. Tekstilene som var igjen i Pakistan er destruert ved et forbrenningsanlegg i regi av tekstilprodusenten, på oppdrag fra NorArm, sier han.

Ønsker ikke kommentere

Som følge av at NorArm allerde var i gang med produksjon av sitt nye kamuflasjemønster og tilhørende produkter, sier avtalen at FMA skal dekke NorArms dokumenterte pådratte kostnader knyttet til innkjøp av materiale, produksjon av varer med Flecktarn-mønsteret og frakt. 

NorArm mottar ifølge  dokumentene Forsvarets forum har fått innsyn i, et forliksbeløp på 714.819 kroner, som minnelig oppgjør i en tvist om immaterielle rettigheter. Dersom NorArm bryter med ett eller flere punkter listet opp i forliksavtalen, vil de måtte betale tilbake beløpet.

Forsvarets forum har vært i kontakt med daglig leder i NorArm, Milan Zangana, som sier at han ikke ønsker å kommentere saken.

I juni 2023 la ikke Zangana skjul på at NorArms nye norske kamuflasje var inspirert av det nye designet som kommer til Forsvaret, men at han hadde forhørt seg med Patentkontoret og at de hadde lagt inn nok endringer til at de juridisk hadde sitt på det rene til å lansere sin egen versjon av det norske kamuflasjemønsteret.

Beskyttet design

Siden 2012 har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) jobbet med en ny norsk kamuflasje. Det nye designet er derimot registrert og beskyttet mot bruk som ikke er godkjent av Forsvarsmateriell (FMA).

Spesialrådgiver i Forsvarsmateriell Endre Lunde sa følgende til Forsvarets forum i forbindelse med NorArms lansering av nytt kamfulasjemønster:

– Det nye kamuflasjemønsteret er spesielt utviklet for å møte Forsvarets behov, og designet er registrert og beskyttet mot bruk som ikke er godkjent av Forsvarsmateriell. Når aktører forsøker å utnytte dette kommersielt, bidrar det blant annet til at sivile kan forveksles med norske soldater eller utgi seg for å være militære myndighetspersoner.

Powered by Labrador CMS