Nyheter

LUTTER ØRE: Medlemmer av forsvarskommisjonen lyttet tirsdag til innspill fra 32 aktører under dialogmøte i Fanehallen. Leder av kommisjonen Knut Storberget sitter i midten.

Pasifister, verdensrom-entusiast og fremtidens general ga forsvarskommisjonen råd

FANEHALLEN (Forsvarets forum): Med militær disiplin på de tildelte fem minuttene, fortalte 32 aktører om sine visjoner for Forsvaret de kommende tiårene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Strenge tidsrammer ble gitt til den nesten utelukkende sivilt antrukne forsamlingen som tirsdag la frem de siste innspillene til Forsvarskommisjonen før den setter seg ned for å skrive den endelige rapporten. Hvem som helst kunne melde seg til åpen mikrofon i Fanehallen. Alle fikk fem minutter hver til å påvirke Forsvarskommisjonen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det begrensede tidsvinduet aktørene fikk, bidro også til noen spissede budskap:

  • – Norge er i ferd med å bli en sinke når det gjelder forsvarsinvesteringer, sa Unge Høyre, som sammenlignet Norge med nabolandene.
  • – Snakk med ungdommen, for om noen år er det jeg som er general, var beskjeden fra Tromsø ungdomsråd, som inviterte forsvarsminister Bjørn Arild Gram til et dialogmøte.
  • – En virkelighet uten krig og konflikt fremstår utopisk, sa Norges offiser- og spesialistforbund (NOF).
  • – Det er stor bekymring for militariseringen vi ser pågår i Norge, og et politisk narrativ med utstrakt polarisering og bruk av fiendebilde, sa Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

Siden desember i fjor har kommisjonen reist i USA, Europa og Norge for å samle inn innspill til sin rapport, med følgende mandat:

«Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.»

Det var stort spenn i aktørene som presenterte sine innspill til kommisjonen, både når det gjalt alder, geografi og retningen de ønsker Forsvaret skal gå.

Lobbet for sjefer

Flere kommuner og fylkeskommuner benyttet muligheten til å tale til kommisjonen. Sørreisa, Bardu og Målselv kommune var representert av ordfører i sistnevnte kommune, Bent Magne Luneng (Sp).

Han innledet med å minne om at støttestrukturen i stor grad er fjernet fra Nord-Norge, og dro en parallell mellom Indre Troms og Afghanistan eller andre internasjonale operasjoner; begge steder transporterer Forsvaret inn det de har behov for.

– Lite bestilles, kjøpes eller utvikles i nord, sa Luneng.

– Hold dere fast, for her kommer Trøndelag fylkeskommune, sa ordstyrer Fredrik Tandberg da representanten fra Trøndelag reiste seg og travet muntert opp mot talerstolen.

Han argumenterte for regionens sentrale beliggenhet og lanserte ideen om å flytte en av flaggoffiserene til Trøndelag.

– For eksempel at sjefen for Heimevernet flyttes til regionen, sa han.

Bodø kommune brukte et par sekunder over sine tilmålte fem minutter, og minnet under sitt innlegg om Nordområdemeldingen. Bodø-taleren la vekt på at det er viktig med et robust og vitalt samfunn nord i Norge.

Representanten minnet om planene for å flytte deler av Luftforsvarets ledelse til Bodø, og sa at de er positive til det. Han oppfordret kommisjonen til å ta høyde for pendling, ståtid og kobling til det sivile samfunnet.

Etter at Finland og Sverige igangsatte prosessen med å søke medlemskap i Nato, er det inngått avtaler med Norge om tettere samarbeid. Bodø-representanten oppfordret til å undersøke muligheten for et felles nordisk operasjonssenter.

Historiske lærdommer og ny teknologi

NOF-leder Torbjørn Bongo minnet om at krigens natur innebærer at den neste konflikten kan komme kjapt og uventet.

– Den viktigste lærdommen vi må ta av historien - nær og fremtidig- er at vi trenger en stabil militærmakt som står seg over tid, som ikke svinger med sikkerhetspolitiske utfordringer, sa han.

Når det gjelder Forsvarets utvikling i fremtiden, minnet NOF-lederen om at det vil være større kompetansekrav til personellet i fremtiden, samtidig som at soldatene skal kunne de samme basiskunnskapene som tidligere.

Fremtidens teknologi fikk også oppmerksomhet fra flere aktører.

– Jeg tenkte jeg skulle slå et slag for verdensrommet, sa representanten fra Inmarsat.

Kommunikasjonsselskapet leverer datatjenester gjennom satelitter, og argumenterte for at bærekraft i verdensrommet er noe Forsvaret må ta høyde for.

– Det er en forutsetning for et moderne nettverksbasert forsvar, sa han.

Norsk folkehjelp trakk frem risikoen ved utvikling av autonome våpen.

– Autonome våpen og kunstig intelligens innebærer stor fare. Ikke bare for Norge, men for menneskeheten, sa representanten.

Han trakk også frem nedrustning av kjernevåpen.

– Jeg tror ikke det er et bærekraftig svar å legge seg på status quo, sa han.

Flere andre aktører løftet atomvåpen som tema under sine innlegg, deriblant Norske leger mot atomvåpen og ICAN.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet beskrev sin bekymring for det de ser som en økende militarisering i Norge. De eksemplifiserte med hyppigere, større og nordligere internasjonale øvelser i Norges nærområder. Kvinneligaen oppfordret Forsvarskommisjonen til å ta innover seg miljøaspektet i den aktiviteten i sitt arbeid.

De tok til orde for en konvertering av militære midler til sivile formål og opprettelse av et fredskulturdepartement. De foreslo dessuten et alternativ til verneplikt, som innebærer samfunnstjeneste med vekt på omsorg for helse og miljø.

FIKK RÅD: Leder av kommisjonen Knut Storberget og kommunikasjonsansvarlig Fredrik Tandberg.

Forsvarskommisjonens leder Knut Storberget avrundet dialogmøtet med å takke dem som hadde tatt seg tid til å komme med sine innspill til kommisjonen.

– Det har vært krevende, men vi har gått til verks med stor ydmykhet. Vi kan ikke gjøre jobben uten en sånn øvelse som i dag, sa han.

Kommisjonslederen advarte mot å få tunnelsyn når det gjelder sikkerhet og beredskap.

– I et langtidsperspektiv hviler norsk sikkerhet på flere bein. Rustningskontroll er et av flere bein, sa han til Forsvarets forum i etterkant av møtet.

Storberget takket spesielt de som kom med alternativer til militære løsninger og de unge som hadde møtt opp for å gi sine innspill. I tillegg sa han at han blir «varm om hjertet» av å se de som alltid stiller.

– Jeg vil si til de seige: Vi er avhengige av dere.

Powered by Labrador CMS