Nyheter

LOVENDRING: Militærpoliti holder vakt utenfor forsvarssjefens kontor.
LOVENDRING: Militærpoliti holder vakt utenfor forsvarssjefens kontor.

Regjeringen vil lovfeste besøkende styrkers rett til å bære våpen

Forsvarsministeren foreslår flere endringer i militærpolitiloven.

Publisert

Det er 25 år siden vedtok lov om politimyndighet i Forsvaret. Nå vil regjeringen oppdatere den såkalte militærpolitiloven.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Dagens rettstilstand foreslås videreført, men med noen justeringer, presiseringer og nye regler som i dag fremgår av forskrifter, instrukser og sedvane», skriver Forsvarsdepartementet på sine nettsider.

I proposisjonen foreslår regjeringen blant annet å lovfeste definisjonen av militært område.

For å sikre at den militære etterforskningen er effektiv og uavhengig, foreslås det også at militære etterforskere underlegges påtalefaglig styring i enkeltsaker, i tråd med straffeprosesslovens bestemmelser.

Videre foreslås det å lovfeste reglene for utøvelse av militær politimyndighet, inkludert bruk av våpen.

Regjeringen vil også lovfeste enkelte bestemmelser i Nato Status of Forces Agreement (Nato SOFA), blant annet besøkende styrkers rett til å bære våpen og militær politimyndighet og jurisdiksjon for besøkende styrker. Disse punktene er nå gjennomført i Norge gjennom ulike forskriftsbestemmelser.

Powered by Labrador CMS