Nyheter

KASERNE: Forsvaret flytter soldater ut fra kasernen fra 1954 på grunn dårlig inneklima. Ifølge Forsvarsbygg kan soldatene tidligst ta i bruk den nye mannskapsforlegningen til høyre i bildet på nyåret.

Flytter soldater ut av kaserne fra 1950-tallet

Årsakene er dårlig inneklima og manglende vedlikehold. Nå varsler Forsvarsbygg om innflytting til ny mannskapsforlegning på Kolsås på nyåret.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi velger å flytte en del av soldatene fra kasernen på Kolsås og i stedet forlegge dem på Perminalen i Oslo. Det er et føre var-tiltak på grunn av at inneklimaet er for dårlig på kasernen, sier sjef for Akershus kommandantskap oberstløytnant Rune Larsen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Bygget som nå får færre soldater er kasernen Forsvarets forum har tidligere skrevet om fra 1954. Egentlig skulle soldatene på kaserne 5 i Kolsås leir ha flyttet inn i den nye mannskapsforlegningen som står vegg-i-vegg for lengst. Et vedtak fra statsforvalteren på grunn av at bygget er for høyt, hindrer imidlertid soldatene å ta bygget i bruk.

Det har skapt store problemer på Kolsås leir, noe som også har forplantet seg videre, forteller Larsen.

Les hvilke planer Forsvarsbygg har for mannskapsforlegningen på Kolsås lenger ned i artikkelen. Det vil koste millioner av kroner.

Akutt situasjon

– Jeg vil si at situasjonen nå er akutt. Hadde vi hatt lov, kunne vi ha flyttet soldatene inn på den nye mannskapsforlegningen i løpet av 30 minutter. At vi ikke har fått mulighet til å ta den nye mannskapsforlegningen i bruk, har ført til at det knapt har vært en sengeplass ledig på Kolsås den siste tiden, sier Larsen.

Han anslår at bruksnekten for den nye mannskapsforlegningen med over 200 sengeplasser, har kostet flere hundre tusen kroner i ekstrautgifter for Forsvaret bare de siste fire ukene.

INNEKLIMA: Soldatene Josef Reindal og Tomas Haugnes var i høst bekymret for tilstanden på kasernen flere soldater bodde i.

Det kommer som følge av gjennomføring av vakt- og sikringskurs til de nye soldatene som har hatt innrykk på Kolsås, sier Larsen.

– Jeg vil anslå at det har utløst kostnader på rundt 350.000 kroner i forbindelse med blant annet innlosjering på Perminalen i Oslo, samt reiseutgifter for de som til vanlig bor på Kolsås leir.

36 flytter ut

Kompanisjef for Garnisonskompaniet i Akerhus kommandantskap, Andreas Bjørseth, er ansvarlig for soldatene på kaserne 5 på Kolsås. Kapteinen forteller at de som følge av blant annet dårlig inneklima velger å flytte soldatene ut fra problemkasernen.

– 26 soldater skal flyttes til Perminalen i Oslo, og 10 skal flyttes til Linderud. Da er det 22 soldater som er igjen på kasernen, sier Bjørseth.

Han sier at kasernen er underdimensjonert til huse nesten 60 soldater som det nå har gjort en periode.

– Det er ikke nok toaletter, det er sviktende vedlikehold - det er mugg og bygget er slitt. Hovedårsaken til at vi flytter soldater ut er likevel dårlig inneklima, sier Bjørseth.

Sender ut nytt nabovarsel

Ifølge Forsvarsbygg kan soldatene på Kolsås leir tidligst ta i bruk den nye mannskapsforlegningen på nyåret. Prosjektleder i Forsvarsbygg Hans Magnus Stensrud sier at de denne uka sender ut et nytt nabovarsel til «ny» søknad om byggetillatelse for mannskapsforlegningen.

Per nå er mannskapsforlegningen å regne som ulovlig oppført da det ikke foreligger byggetillatelse som følge av høydeoverskridelsen på 1,95 meter, og dispensasjonen fra Bærum kommune er kjent ugyldig som følge av vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Stensrud forteller at løsningen blir å senke taket slik at det faller innenfor Plan- og bygningslovens § 29-4.

– Det er vanskelig å si hvor mye det vil koste, men det er snakk om millioner av kroner ekstra i utgifter for skattebetalerene, sier Stensrud.

– Etter at klagefristen er utløpt (to uker etter nabovarsel er sendt, journ. anm) vil det sendes søknad om ny rammetillatelse, (byggetillatelse). Parallellt med dette er prosess med søknad igangsettelse og om mulig midlertidig brukstillatelse også under utarbeidelse og sendes til Bærum kommune så raskt dette er mulig, fortsetter han.

Innflytting i 2022

Forutsatt at søknaden blir hurtig behandlet og godkjent av Bærum kommune, mener Stensrud at soldatene på Kolsås kan flytte inn i mannskapsforlegningen litt ut på nyåret.

– Jeg har tro på at soldatene da kan flytte inn i mannskapsforlegningen såfremt det blir innvilget en midlertidig brukstillatelse. Slik jeg ser det er det ingen grunn til at soldatene ikke kan bo i bygget samtidig som arbeidet med å senke taket pågår, sier Stensrud.

Powered by Labrador CMS