Nyheter

JAN MAYEN: I 2020 besøkte kronprins Haakon vulkanøya. Daværende forsvarssjef Haakon Bruun Hansen sa til NTB: – I og med at Jan Mayen ligger midt i Norskehavet som et fastmontert hangarskip, har den et potensial til å bli en strategisk viktig og betydningsfull øy. Illlustrasjonsfoto.

Jan Mayen: Driftsbygninger er ikke en del av prosjektet med nytt hovedbygg

Forsvarsbygg har i en årrekke planlagt nytt hovedbygg på Jan Mayen. Men i sin siste årsrapport understreker Cyberforsvaret at driftsbygninger bør erstattes i samme tidsrom som hovedbygg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stasjonen på den vesle vulkanøya Jan Mayen tusen kilometer vest for Tromsø driftes av Cyberforsvaret på oppdrag fra Justisdepartementet. Hovedbygget på Jan Mayen sto ferdig i 1960 med en beregnet levetid på 10 år.

I Årsrapport 2022 for samfunnet Jan Mayen skriver Cyberforsvaret at «problematikken rundt råteskader og asbest på bygningsmassen er økende.»

Et sentralt poeng i rapporten er at driftsbygninger ikke er en del av det pågående prosjektet med nytt hovedbygg.

Det står i rapporten at siden øvrige driftsbygg er like gamle som hovedbygget, er det avgjørende at også disse erstattes når byggingen av nytt hovedbygg påbegynnes.

Cyberforsvaret er «bekymret for om tidsplanen holder, om bygget blir stort nok for forsvarlig drift, og om nytt bygg i tilstrekkelig grad ivaretar det fremtidige behovet på øya.»

De skriver også at tilstanden på bygningsmassen er den største utfordringen knyttet til å kunne ivareta oppdraget om å sikre norsk tilstedeværelse på Jan Mayen, og at dette ikke bare gjelder hovedbygget, men også driftsbygninger slik som garasje og verksteder:

«Driftsbygningene er personellets arbeidsplass og må i like stor grad som boligbygget tilfredsstille gjeldende HMS-krav..»

Rapporten er tydelig på at det er avgjørende for driften av flystripen og samfunnet i stort, at driftsbygningene fungerer.

Les også: Tillitsvalgt: Overrasket og meget bekymret over Jan Mayen-Rapport.

Forprosjekt for hovedbygg

Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg er prosjektleder for Prosjekt og utvikling, Kapasitet sjø.

Ifølge Pedersen har Forsvarsbygg kun fått oppdrag om forprosjekt for hovedbygg, og forholder seg til det.

– Hovedbygget skal romme alle funksjoner folka på øya trenger for å leve og bo, og gjøre sin jobb. Alt må dessuten være under samme tak, slik at de som jobber og bor der kan fungere uansett værforhold, skriver Pedersen i en e-post til Forsvarets forum.

VÆRHARDT: Stasjonsbygget på Jan Mayen ble bygget på 1960-tallet. Bildet er tatt i 2007. Illustrasjonsfoto.

Hun legger til at bygget blant annet skal inneholde forlegningsdel, kjøkken, spiserom, kontorer, verksteder, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue, men presiserer at andre bygninger til blant annet garasjering, lager og naust, ikke er en del av oppdraget.

– Hvordan skal Jan Mayen kunne driftes forsvarlig i fremtiden uten nye driftsbygg?

– Vårt oppdrag er som sagt hovedbygg. Vi er klar over at øvrig bygningsmasse også er i dårlig forfatning, men de er ikke en del av vårt oppdrag i denne omgang.

Les også: Jan Mayen: Fortsatt bekymring for bygningskollaps

– Har ligget fast

For å forstå prosessen med nybygg på Jan Mayen, må man spole tilbake til 1. januar 2021.

Da ble forvaltningsansvaret for Jan Mayen overført fra Samferdselsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Men det er altså Cyberforsvaret som drifter Jan Mayen.

Forsvarets forum spør Forsvarsdepartementet om hvorfor driftsbygninger ikke er en del av prosjektet med nytt hovedbygg.

I svaret opplyses det at arbeidet med nytt hovedbygg på Jan Mayen er forankret i Prop. 1 S (2017–2018) for Samferdselsdepartementet, der det ble foreslått å bruke fem millioner kroner til prosjektering av nytt hovedbygg på Jan Mayen.

«Denne forutsetningen har ligget fast siden da, og det har ikke vært vurdert til å utvide prosjektet til også å omfatte driftsbygningene,» skriver Marita Hundershagen, pressevakt i Forsvarsdepartementet, i en e-post til Forsvarets forum.

Kostnad fortsatt ukjent

Ifølge prosjektleder Randi-Grethe Pedersen har Forsvarsbygg så langt fått bevilget cirka 15 millioner kroner for å kontrahere entreprenør og utarbeide forprosjekt: I denne summen inngår også tidligere utredninger, befaring på Jan Mayen med entreprenør og «alle nødvendige undersøkelser.»

Pedersen opplyser at forprosjektet ferdigstilles høsten 2023, og at det også vil inneholde kostnadsoverslag for bygging. Nøyaktig hvordan hovedbygget blir utformet er blant temaene Forsvarsbygg ser på sammen med Cyberforsvaret og entreprenøren i en samspillsentreprise.

Forutsatt finansiering fra myndighetene, planlegger man med fysisk oppstart i 2025 og at bygget etter planen står ferdig i 2026/27, ifølge Pedersen.

Har ikke bestemt seg

Justis- og beredskapsdepartementet har avslått forespørsler fra Forsvarets forum om å intervjue justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om forvaltningen av Jan Mayen.

Forsvarets forum stiller blant annet følgende spørsmål til Mehl i en e-epost:

– Hva synes du om at driftsbygg ikke inngår i prosjektet med nytt hovedbygg? Er det en avgjørelse du støtter?

«Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til prosjektet. Forsvarsdepartementet er ansvarlig for prosjektet med nytt hovedbygg ( . . . )» skriver Andreas Bondevik, senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet, i en e-post til Forsvarets forum. Han henviser ellers til tildelingsbrev for Jan Mayen.

Det står forøvrig i årsrapporten at Cyberforsvaret opplever å ha et godt samarbeid med Forsvarsbygg om vedlikehold av bygningsmassen på øya.

BEKYMRET: Cyberforsvaret skriver i sin siste årsrapport at problematikken rundt råteskader og asbest er økende.

Jan Mayen

    • Norsk polarøy som ligger på 71°N 8°30’V, ca. 1000 km vest for Fastlands-Norge og 550 km nordøst for Island.
  • Øya er 54 km lang og har et areal på 377 km².
  • I 1985 hadde vulkanen Beerenberg (2272 moh.) et utbrudd. Det var også utbrudd fra Beerenberg i 1732, 1818 og 1851.
  • Det er stadig fare for nye utbrudd og jordskjelv.
  • Det er ingen fastboende på Jan Mayen. Forsvaret ansetter 15 personer som har ansvar for driften av flyplassen og annen infrastruktur.
  • Meteorologisk institutt har fra høsten 2022 to ansatte på øya (tidligere fire). Mannskapet, inkludert stasjonssjefen, er engasjert for seks måneder av gangen med utskiftning i april og oktober. (Kilde: Store norske leksikon).
Powered by Labrador CMS