Nyheter

JAN MAYEN: Olonkinbyen er oppkalt etter Gennadij Nikititsj Olonkin, en russisk – senere norsk – statsborger med norsk mor, som ble engasjert på Roald Amundsens Maud-ekspedisjon gjennom Nordostpassasjen.

Rapport: Deler av hovedbygget på Jan Mayen kan kollapse

Jordskjelv kan i verste fall medføre kollaps av deler av hovedbygget, men frigjøring av asbest også ved mindre skjelv er en bekymring, ifølge en rapport fra Cyberforsvaret.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hovedbygget på Jan Mayen sto ferdig i 1960 med en beregnet levetid på 10 år.

«Til tross for utstrakt arbeid med å utbedre fundamenteringen av bygningsmassen, er det særlig knyttet bekymring til en eventuell kollaps av deler av hovedbygget,» skriver Cyberforsvaret i Årsrapport 2021: Samfunnet Jan Mayen, publisert 22. februar i år.

Den værbitte polarøya Jan Mayen ligger tusen kilometer vest for fastlands-Norge. I rapporten kan man lese at øya daglig er rammet av jordskjelv. Det står videre at skjelvene normalt er av lav styrke, men man vet ikke hvor kraftige skjelv bygningsmassen vil tåle.

I tillegg er det usikkert hvor store utslipp av asbest et kraftigere skjelv vil medføre.

Råteskader i bærende konstruksjoner

Det hører med til historien at øyas beliggenhet gir et begrenset tidsvindu for vedlikehold, som i rapporten omtales som en kort periode på sommeren.

Rapporten peker på «( . . . ) store råteskader i bærende konstruksjoner i hovedbygget ( . . . )»

Det nevnes også store råteskader i nødforlegningen, storgarasjen, båthusene i Båtvika og Hvalrossbukten.

PLAYA DEL ALGE: Bassenget utenfor stasjonen på Jan Mayen i 2020. Man bader i oppvarmet vann. På stasjonens nettside står det at vannet er "nødvannforsyning i tilfelle brann, men at en ting kan ha to funksjoner er jo bare bra."

Selv om Cyberforsvaret skal ha drevet kontinuerlig vedlikehold «er ordinært vedlikehold ikke lenger tilstrekkelig for å unngå skader og mulig tap av bygg», ifølge rapporten.

Det er kritisk at det snarest avklares når nye bygg vil stå klare, står det.

Rapporten er signert Cathrine Thorshaug-Wang, oberstløytnant og sjef Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA). Hun er ikke tilgjengelig for kommentar.

Når Forsvarets forum tar kontakt med Cyberforsvaret, har ikke fungerende sjef CBA Hans-Petter Bjørge lest rapporten, opplyser kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen.

Bjørge har tidligere vært stasjonssjef på Jan Mayen.

– I forsvarlig stand for sitt bruk

Svarene Forsvarets forum får av Bjørge, blir sendt via Grandhagen.

Ifølge Bjørge har Cyberforsvaret lenge forsøkt å få etablert nye bygg på Jan Mayen.

– Det er ikke ideelt, men det er også den eneste bygningsmassen som finnes på øya, og gitt vær og klima så er det slik at bygging på Jan Mayen tar tid, svarer Bjørge i en e-post.

Han skriver videre at de gjerne skulle gjerne sett byggene stå ferdig tidligere.

– Forsvarsbygg og Cyberforsvaret hadde inspeksjon av bygningsmassen på Jan Mayen tidligere i år, og fant, med unntak av noen forhold som utbedres i disse dager og skal være ferdigstilt i løpet av september, så er bygningsmassen - etter forholdene, i forsvarlig stand for sitt bruk.

– Ved dette besøket har også nivå av asbest blitt målt, og Forsvarsbygg sin konklusjon er at målingene viser at dette ikke utgjør en vesentlig risiko med mindre situasjonen rundt bygningsmassen mot formodning skulle endre seg drastisk, lyder svaret til Bjørge.

JAN MAYEN: Den vesle vulkanøya ligger mellom Norge ogGrønland.

Hvem har egentlig ansvaret?

Samfunnet på Jan Mayen teller i dag 18 personer og driftes av Cyberforsvaret på oppdrag fra Justisdepartementet.

– Hvis personer kommer til skade som følge av at deler av at hovedbygget kollapser, hvem har det juridiske og økonomiske ansvaret?

– Dersom en ansatt blir skadet på arbeidsplassen eller i del av utførelsen av sitt virke så vil det naturlig nok være staten som arbeidsgiver, med forbehold om alle prosesser som går i så forbindelse. Juridisk part i så tilfelle vil være Forsvaret ved Forsvarsdepartementet, svarer Bjørge.

Forsvarets forum har stilt omtrent det samme spørsmålet om ansvar til både Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Sistnevnte svarer for begge:

– Arbeidsgiveransvaret for Forsvaret sitt personell ivaretas av Forsvaret. Arealplanlegging og eiendomsutvikling er tillagt Justis- og beredskapsdepartementet, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i en e-post til Forsvarets forum.

Advarte i 2017

Årsrapporten som ble publisert i februar i år er ikke første gang det fremmes bekymringer om bygningsmassen. I 2017 var TV 2 på Jan Mayen og intervjuet major Torgeir Madsen, driftskoordinator i Cyberforsvaret. Da ble det opplyst at gulvet i messa hadde seget 12-15 centimeter, og at to massive jernbjelker måtte skyves inn under bygget for å rette det opp.

– I innvendige vegger og tak er det brukt asbestplater. Så hvis takkonstruksjonen gir etter, så vil veggene og taket knekke. Da må vi evakuere herfra. Da er det slutt her ute, sa Madsen til TV 2.

Mange av pålene som byggene står på har råtnet og gitt etter, gikk det frem av reportasjen:

«De pålene som det er mulig å nå, er skiftet. Men midt under byggene har det ikke vært mulig å komme til.»

Tips oss:

Har du tips om Jan Mayen? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Mye miljøskadelig avfall

Forsvarsbygg sendte i september i år ut en pressemelding der de inviterer til en samspillsentreprise for å prosjektere og bygge ny hovedbygning på Jan Mayen.

Det betyr at eksisterende bygningsmasse på 2250 kvadratmeter må rives.

– Det er mye asbest og annet miljøskadelig avfall, og alt avfall skal sorteres og fraktes til fastlandet, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i pressemeldingen med skisse av et Y-formet bygg.

NYBYGG: Illustrasjon av nytt stasjonsbygg i Olonkinbyen, Jan Mayen. LPO arkitekter vil ikke snakke om planene.

Forsvarsbygg vil ikke gi innsyn i forprosjektet til nytt hovedbygg, med henvisning til at det er unntatt offentlighet.

Caroline Waack, senior kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsbygg, forteller at i 2013 og 2014 gjennomførte Forsvarsbygg en enkel alternativstudie av arealbehov for hovedbygget på Jan Mayen.

Disse planlegger nybygget

  • Forsvarsbygg stiller med prosjektledelse, og en del spesialkompetanse i prosjektet.
  • Multiconsult AS har vært med som rådgivergruppe, og her inngår LPO Arkitekter som har laget skissen som Forsvarsbygg har publisert.
  • OHP AS har vært prosjekteringsleder. Kilde: Forsvarsbygg

I 2018 mottok Forsvarsbygg oppdrag om å levere et forprosjekt for nytt hovedbygg på øya, ifølge Waack.

Hun legger til at et forprosjekt inkluderer prosjekteringsledelse, og derfor ble det lyst ut en konkurranse om dette. Forprosjektet ble levert i 2019.

– De totale kostnadene var 12 millioner kroner. Grunnet endrede behov og forutsetninger har Forsvarsbygg fått i oppdrag å levere et nytt forprosjekt, opplyser Waack.

Hemmelig pris

Men Forsvarsbygg vil ikke si noe om hva det vil koste å rive eksisterende bygningsmasse. De vil heller ikke gi noe prisestimat på nybygget.

– Prisen skal vi komme frem til når vi får en entreprenør på plass. Vi er ganske tidlig i prosjektet og skal jobbe oss frem til løsning og pris, lyder prosjektleder Pedersens svar.

Forsvarets forum erfarer at det finnes prisestimater på mellom 300 og 500 millioner kroner.

Pedersen sier at når Forsvarsbygg har kommet fram til hvordan den nye bygningen skal bli og det er prissatt fra entreprenør, skal prosjektet behandles av Stortinget.

– Det er da vi får bevilgning til bygging, og hvis alt går som vi håper på, så starter vi å bygge i 2025 og er ferdige i løpet av 2026.

– Prefabrikkerte løsninger tror vi blir viktige for å løse oppdraget så raskt og effektivt som mulig på byggeplassen, sier Pedersen til Forsvarets forum.

Fakta om Jan Mayen

  • Forsvaret og Meteorologisk institutt har henholdsvis 8 og 4 ansatte på Jan Mayen.
  • Kontingentene tjenestegjør i 6 måneder, og rullerer i mars og september. Den daglige driften av stasjonen og samfunnet Jan Mayen ledes av en militær stasjonssjef som også er norske myndigheters offisielle representant på øya.
  • Besetningen har som hovedoppgaver å bidra til godt forvaltede polarområder og drifte stasjonen og flystripen, herunder også forvalte bygningsmassen.
  • Stasjonen yter tjenester til en rekke andre institusjoner og aktører, f. eks. drift av bakkestasjonene for Egnos og Galileo, Telenor Maritim radio, seismiske stasjoner, støtte til Riksantikvaren og forskning. Kilde: Cyberforsvaret.
Powered by Labrador CMS