Nyheter

71 GRADER NORD: Hallvard Jacobsen da han var stasjonssjef på Jan Mayen i ett år fra april 2013.

Tidligere stasjonssjef om Jan Mayen hovedbygg: - Vi krysset fingrene

Hallvard Jacobsen forteller om råteskader på Jan Mayens hovedbygg i 2013.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarsbygg sendte 16. september i år ut en pressemelding om at de bygger nytt samfunn på Jan Mayen.

–I praksis snakker vi om en total fornyelse av bygningsmassen til samfunnet. Vi har et forprosjekt, men dette må revideres før vi får godkjenning, står det i pressemeldingen.

Men Forsvarsbygg sin prosess med nybygg på Jan Mayen, er noe som har pågått i mange år.

Her er et sitat fra side 7 i Årsrapport samfunnet Jan Mayen 2021, signert Cyberforsvaret.

«Bygningsmassen på Jan Mayen ble oppført i 1960 med en estimert levetid på 10 år. Arbeidet med å erstatte eksisterende bygningsmasse har pågått i flere år uten resultat. Eksisterende bygningsmasse er i kritisk dårlig forfatning og har større råteskader».

– Byttet ut mange påler

Hallvard Jacobsen var stasjonssjef på Jan Mayen fra april 2013 til april 2014.

Han har ikke vært tilbake på vulkanøya siden den gang, men følger aktivt med i den offentlige Facebook-gruppen «Jan Mayen».

Jacobsen er i dag pensjonist og bosatt på Hvasser.

– Var det mye snakk om nybygg da du var på Jan Mayen?

– Ja, det var en en gruppe der fra Forsvarsbygg på inspeksjon. De så på bygningsmassen og hadde møter. Vi lurte veldig på når de kom i gang med nybygget. Jeg oppfattet at de drev med et forprosjekt, sier Jacobsen til Forsvarets forum.

– Vi krysset fingrene, for den gangen hadde hovedbygget stått flere tiår forbi beregnet levetid. Hovedbygget ble i sin tid bygget på trepåler som sto i bakken.

– Når det er jordskjelv tar pålene opp mye vibrasjon. Mens maskinhallen og verkstedhallen som ble bygget senere, er i betong. De fikk skader og sprekker under jordskjelv i 2012. Det var også et jordskjelv i 2013, men det var ikke på langt nær så kraftig. Det er bevegelse i grunnen daglig, men sjelden kraftige jordskjelv.

– Mye asbest i bygget

I nevnte Årsrapport Jan Mayen 2021 står det at «Eksisterende bygningsmasse er i kritisk dårlig forfatning og har større råteskader.»

– Har du sett noen av råteskadene?

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Ja, råteskadene kommer først og fremst der i pålene går ned i bakken. Der treverket går ned i bakkenivå. Det er der råten oppstår. Nede i bakken er det helt flott. Mange av disse stolpene ble byttet ut jeg var der.

Jacobsen forteller at enkelte steder var det lett å få opp stolpene. Andre steder måtte man legge på en varmematte for å tine opp og grave.

– Sånn holdt vi på sommeren 2013 med å fikse på bygget. Det er mye asbest i bygget så det å skru veggen for å henge opp et bilde er ikke noe man gjør rett uten videre. Vi malte over veggene innvendig for at det ikke skulle bli asbest-støv og for å gjøre det pent.

VULKANØY: Hallvard Jacobsen da han var stasjonssjef på Jan Mayen i 2013.

– Mange ulike aktører er involvert på Jan Mayen. Hvem mener du har ansvaret for å få på plass et nytt bygg?

– Cyberforsvaret har hovedansvaret for stedet. I min tid var det 14 ansatte hos Cyberforsvaret og fire hos Meteorologisk. Det var stasjonssjefen som var sjef for alle på øya.

– Hvordan så de ansatte i din kontigent på byggets dårlige tilstand? Var det galgenhumor eller bekymring?

– Nei, jeg tror ikke det var så mye bekymring. Det var heller en overraskelse over at det ikke var gjort nok.

– Vi var flinke til å ta vare på ting med vasking, støvtørking og vinduspuss. Mange huslige sysler som alle deltok i. Sjefen sjøl var ikke unntatt noen ting.

Les også: – Store råteskader i bærende konstruksjoner i hovedbygget

– Isolert sett riktig

Knut Helge Grandhagen er kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, og har fått lese intervjuet med tidligere stasjonssjef Jacobsen i sin helhet.

– Selv om svaret til stasjonssjefen isolert sett er riktig, så er det også mer komplisert enn som så, skriver Grandhagen i en epost til Forsvarets forum.

Han opplyser videre at ingen avdeling i Forsvaret har et budsjett for å bygge nye bygninger.

– Avdelinger fremmer behov, og behovene blir enten tatt til følge, forskjøvet eller forkastet av Forsvarsstaben, Forsvarsdepartementet eller andre.

– Over mange år med pressede EBA-budsjetter så har ikke Jan Mayen nådd opp i prioriteringene og konkurranse med andre deler av organisasjonen.

– Likeledes har det vært fremstøt mot andre aktører, men her har nok ansvarsfordelingen ledet til at Jan Mayen ikke har vunnet gjennom. Det er ikke fordi vi ikke har prøvd, men realitetene er engang det de er.

LANGT FRA LAND: Jan Mayen ligger 1000 kilometer vest for fastlands-Norge.

Grandhagen runder av med å skrive at «det er all grunn til å forvente at det nå blir bygget nytt der oppe (. . .)»

Les også: Hovedtillitsvalgt ber om grundig redegjørelse

Forprosjekt kostet 12 millioner

På tross av gjentatte henvendelser fra Forsvarets forum vil ikke Forsvarsbygg si hva de regner med at et nytt hovedbygg vil koste.

Forsvarets forum erfarer at det finnes prisestimater på mellom 300 og 500 millioner.

– Det er ikke mulig å gi et kostnadsestimat for hovedbygget på Jan Mayen per dags dato. Prosjektet er unikt og vi har derfor ingen erfaringstall å støtte oss til. Det nye forprosjektet vil gi oss et kostnadsestimat, ifølge Caroline P. Waack, senior kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsbygg.

Waack oppsummerer historien om nybygg slik:

– I 2013/2014 gjennomførte Forsvarsbygg en enkel alternativstudie av arealbehov for hovedbygget på Jan Mayen.

– I 2018 mottok Forsvarsbygg oppdrag om å levere et forprosjekt for nytt hovedbygg på øya. Et forprosjekt inkluderer prosjekteringsledelse, og det ble derfor lyst ut en konkurranse om dette. Forprosjektet ble levert i 2019. De totale kostnadene var 12 millioner kroner.

Hun forklarer videre at «grunnet endrede behov og forutsetninger» har Forsvarsbygg fått i oppdrag om å levere et nytt forprosjekt.

Pressemeldingen Forsvarsbygg sendte ut tidligere i september var for å gjøre markedet oppmerksom på at det i oktober vil bli lyst ut en samspillsentreprise for nytt forprosjekt på hovedbygg på Jan Mayen, avslutter Waack.

Hovedtillitsvalgt i Cyberforsvaret, Rune Lygren, sier til Forsvarets Forum at han er overrasket og meget bekymret over Jan Mayen-rapporten.

Powered by Labrador CMS