Nyheter:

Soldater ved Hans Majestet Kongens Garde, her med oppstilling på 17. mai.
Soldater ved Hans Majestet Kongens Garde, her med oppstilling på 17. mai.

– Om nødvendig reduserer vi permisjonen ytterligere

Slik forholder forsvarsgrenene seg til permisjon under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er noe som vurderes fortløpende, og ja, det er en mulighet dersom det kreves, svarer kommunikasjonssjef Erling Nervik på spørsmål om hvorvidt Hæren vil redusere soldatenes permisjon fremover.

Allerede før sommeren har Hæren som følge av covid-19 redusert antall reiser, ifølge Nervik.

Oberstløytnant Erling Nervik er kommunikasjonssjef i Hæren.
Oberstløytnant Erling Nervik er kommunikasjonssjef i Hæren.

– Om nødvendig så reduserer vi permisjonen ytterligere. Det var en lang periode her i vår hvor det også ble gjort, og nå følger vi med på de generelle rådene som myndighetene gir, men også det medisinske fagmiljøet i Forsvaret.

Institutt for militær allmennhelse, som har fagansvar for smittevern og håndtering av covid-19 i Forsvarets sanitet (FSAN), ser med bekymring på den økende smittetrenden blant unge og i flere kommuner i Norge. De vurderer nå om det vil være forsvarlig å sende soldater hjem på permisjon.

Det er den enkelte garnisonssjef og forsvarsgren som er ansvarlig for sine soldater, og eventuelt må vurdere om soldatenes permisjon skal begrenses, understreker FSAN.

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt oss på tips@fofo.no

Nervik sier diskusjonen om permisjon har blitt tatt opp på sentralt nivå i Hæren.

Ikke vesentlig større risiko blant vernepliktige

Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, skriver i en e-post at Luftforsvaret monitorer smittesituasjonen fortløpende, og at de i samråd med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) følger føringene Folkehelseinstituttet gir.

– Vi har iverksatt flere interne informasjonstiltak for å sikre at de ansatte opprettholder sin bevissthet rundt smittevern, spesielt etter ferien.

Det kan være aktuelt å iverksette ytterligere tiltak for å unngå smittespredning, ifølge Gaasland.

– Hvorvidt det blir aktuelt å stramme inn på permreiser må vi komme tilbake til. Per i dag vurderer vi ikke at det er noen vesentlig større fare for at vernepliktige bringer med seg smitte enn fast ansatt personell, skriver Gaasland, og legger til:

– Luftforsvarets sanitet støtter FSANs hovedbudskap om å etterleve de allerede eksisterende føringer for smittevernstiltak, og å vise solidaritet.

– Kan ikke sperre vernepliktige inne

I Sjøforsvaret har det ifølge kommunikasjonssjef Torill Herland blitt utgitt en ordre fra Sjef Sjøforsvaret, som regulerer hvordan covid-19 situasjonen skal håndteres. Den kan påvirke mulighetene for å reise på perm.

– Hovedlinjen i denne er at alle skal begrense eller helst unngå bruk av offentlig transport. Dette gjelder både ansatte og vernepliktige. Når det gjelder vernepliktige har dette resultert i at det er blitt færre, men lengre permisjoner, sier Herland.

Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.
Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret.

Mange av mannskapene i Sjøforsvaret er periodevis i tjeneste 24 timer i døgnet over flere uker. Hvilen de får under permisjon er vesentlig for at de skal fungere, sier Herland.

– Vi kan ikke sperre våre vernepliktige inne på grunn av korona. Det viktigste er å opprettholde oppmerksomheten på smitteverntiltak både på avdelingsnivå og på enkeltmannsnivå.

Rekruttene på Heimevernets rekruttskole i Porsangmoen skal etter planen ha sin første permisjon i slutten av september. Kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen sier de vurderer situasjonen fortløpende.

– Å nekte perm er et ganske inngripende tiltak. Vi har ingen planer om at det skal brukes som virkemiddel fra vår side per nå. Men tiltakene må stå i forhold til situasjonen, sier han.

Grenene åpner ikke for permisjon i rekruttperioden. Hæren er også forberedt på å forlenge rekruttperioden dersom situasjonen tilsier det.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS