Nyheter

SIKKER KOMMUNIKASJON: På sikt vil avtalen med Kongsberg levere en rekke taktiske radiosystemer til Forsvaret og erstatte dagens materiell.

Ny taktisk radio til Forsvaret

Forsvarets nye taktiske radiosystemer skal erstatte dagens materiell og vil kunne kommunisere med andre Nato- og koalisjonsnasjoner.

Publisert

Forsvarsmateriell (FMA) har tildelt Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) en kontrakt for å utvikle taktisk radiomateriell, eller Combat Net Radio (CNR), for det norske Forsvaret.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Kontraktsverdien er på 320 millioner kroner i første fase, som dekker utvikling samt leveranse av et mindre antall radioer. Avtalen er langsiktig og skal levere taktisk radiomateriell som skal erstatte dagens utstyr.

Les også: Ny studie om Forsvaret: Disse tjener mest og disse jobber mest

– Sikker kommunikasjon gjennom nye taktiske radioer er en viktig del av moderniseringen av kampnær IKT til Forsvaret, sier seniorrådgiver i FMA, Hilde Tank-Nielsen.

Hun forklarer at anskaffelsen primært er til bruk i landdomenet, og skal bidra til opprettholdelse og utvikling av nasjonal kapasitet, og kompetanse på taktisk radio til militært bruk.

Leveransen er en del av program Mime, som omfatter kampnær IKT til Forsvaret og som har definert operative krav og designløsning til et nytt taktisk radiosystem, kalt THOR.

Les også: Ni Bell-helikoptre flyttes fra Rygge til Bardufoss

Kongsberg Defence & Aerospace har levert taktiske nettradioer (CNR) til Forsvaret siden 90-tallet. THOR er deres nye CNR-portefølje, bestående av kjøretøyradioer, håndholdte radioer og kryptoløsninger.

Forsvarsmateriell (FMA) har inngått kontrakt om utvikling av en kjøretøyradio (VMR – Vehicle Radio Module) i nevnte CNR-radioportefølje, og KDA skal i første omgang levere et mindre antall. På sikt vil FMA inngå nye kontrakter med KDA om ytterligere utvikling og leveranser.

THOR VMR skal i første omgang leveres med funksjonalitet slik at den kan samvirke med Forsvarets Multi rolle radio (MRR) og Lett feltradio (LFR) i Nato Very High Frequency (VHF)-båndet. VMR kan også operere i Nato Ultra High Frequency (UHF)-båndet, og det betyr at det i fremtiden kan anskaffes bølgeformer med høy båndbredde.

– Er det tatt høyde for interoperabilitet for lettere å kunne kommunisere med allierte når et nytt system utvikles?

– Det pågår et standardiseringsarbeid i Nato innenfor interoperable bølgeformer og krypto. Det vil si at bølgeformer og krypto kan legges inn på THOR-radioene slik at radioene og Forsvaret kan kommunisere med andre radioer i Nato- og koalisjonsnasjonene, sier Tank-Nielen.

I Forsvaret og Nato betyr interoperabilitet at systemer og utstyr kan samvirke med hverandre og på tvers av alliansen og de ulike nasjonene.

Powered by Labrador CMS