Nyheter

LUFTVERN: Bilder fra øvelse Sølvpil på Nordmela skytefelt på Andøya. Her skyter luftvernsystemet NASAMS II på dronen med skarpe missiler.

NASAMS-radar oppdateres

I påvente av ny radar til NASAMS, oppdateres dagens radar. De første forventes å være oppdatert allerede i 2024 og skal gi økt operativ tilgjengelighet, ifølge FMA.

Publisert

Forsvarsmateriell (FMA) har inngått kontrakt med Kongsberg Defence & Aerospace om oppgradering av radarene på luftvernsystemet NASAMS.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

NASAMS er et mobilt system med høy operasjonell fleksibilitet for beskyttelse av for eksempel flybaser, havner, hærstyrker eller befolkede områder. Det er i bruk i 13 land, inkludert Norge, USA og Ukraina.

Ifølge FMA oppdateres radarene i påvente av anskaffelse av en ny og mer moderne radar. Anskaffelse av nye radarer til NASAMS vil ta tid fordi det er nødvendig med grundige analyser av fremtidens behov når det skal gjøres store anskaffelser Det er også lang bestillings- og produksjonstid på nye radarer.

Les også: – Vi trenger mer robust luftvern

– Uten en oppdatering av dagens radar ville Forsvaret kunne risikert å ende opp med en betydelig redusert evne til beskyttelse av vitale forsvarsobjekter mot fiendtlige fly og missiler i en mulig konflikt, forklarer seniorrådgiver i FMA, Hilde Tank-Nielsen.

Oppdateringen omfatter i hovedsak en digitalisering ved at eldre komponenter i radarene, som opprinnelig ble anskaffet på 1980-tallet, byttes ut. Dette skal, sammen med økning av reservedelsbeholdningen, forlenge radarenes levetid utover 2030 da nye radarer er forventet å være på plass.

– Hvordan vil oppgradering av radaren gjøre NASAMS til et bedre og mer potent våpensystem?

– Først og fremst ved at oppdateringen av radarene vil gi en økt operativ tilgjengelighet ved at antall tilgjengelige radarer til enhver til vil bli høyere enn i dag. Radaren vil også få en marginalt bedret evne til deteksjon av mål som følge av oppdateringen, sier Tank-Nielsen.

De første radarene forventes å være oppdatert i løpet av 2024, og alle er forventet oppdatert innen utgangen av 2025.

Tank-Nielsen forklarer at utfordringen med det nåværende systemet er operativ tilgjengelighet på grunn av manglende tilgang på reservedeler. I tillegg er ikke radarens evne til deteksjon og målfølging på samme nivå som de mest moderne radarene som er i ferd med å komme på markedet.

Oppdateringen av radarene kommer som en del av en større oppgradering av Forsvarets luftvernkapasiteter. I slutten av 2022 signerte FMA også en kontrakt om oppgradering av elektrooptiske sensorer i NASAMS-luftvernsystemet. I tillegg har anskaffelsesorganisasjonen kjøpt nytt bærbart luftvern til Hæren.

Powered by Labrador CMS