Nyheter

KRITISK: Bjørn Robert Dahl (NVIO) og Kjetil Bragstad (SIOPS) frykter dalende interesse vil ramme skadde veteraner som trenger hjelp.

Veteranorganisasjon: – Vi blir holdt for narr

Flere av landets veteranorganisasjoner mener det er dalende interesse for ivaretakelse av veteraner og føler regjeringen driver spill for galleriet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

8. mai var det frigjørings- og veterandag, da ble landets veteraner hyllet for sin innsats, men hvordan går det egentlig med våre veteraner? Og hvordan er den veteranpolitiske situasjonen i Norge, ifølge de som følger den nærmest?

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Forsvarets forum har snakket med veteranforbundet Skadde i Internasjonale Operasjoner (SIOPS) og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Veteranorganisasjonene mener regjeringen har en lang vei å gå når det kommer til ivaretakelse av skadde veteraner.

Generalsekretær i SIOPS, Kjetil Bragstad, forteller Forsvarets forum at det tidligere var et større trykk på ivaretakelse av veteraner, men at de i dag merker godt at det er mindre interesse og oppmerksomhet på feltet.

– Dagens status er at det er dalende interesse for ivaretakelse av veteraner.

Han mener det er mye som gjenstår med veteranarbeidet. Tiltakene som i dag eksisterer handler i stor grad om å forebygge skader. De som har fått eller får skader, har ikke nødvendigvis fått det bedre enn tidligere.

Les også: Fikk medalje for edel dåd

Ifølge Bragstad går det bra med de fleste veteranene i landet, men det er likevel tall man skal være oppmerksomme på. Han peker på Afghanistan-undersøkelsen som viser at det kan være langt flere med skader enn det vi kjenner til og at det kan komme flere i fremtiden.

Generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl, støtter Bragstad i at det stort sett går bra med veteranene, og at de er en ressurs samfunnet og kommunene kan spille på, men at det likevel er noen som trenger en støttende hånd.

– Derfor skal NVIO drive kameratstøttearbeid slik at de har noen å kontakte. Noen som går mila sammen med dem, sier han.

LITE ENDRING: Kjetil Bragstad mistet foten i Afghanistan i 2007 og sier det er liten endring fra han ble skadd til den behandlingen man møter i dag.

  Ny tiltaksplan for veteraner

– Det er flere ting vi stusser over, og som vi sliter med å forstå når det gjelder arbeidet med ny tiltaksplan, sier Bragstad.

Ifølge Bragstad anbefalte evalueringsrapporten fra PwC i 2019 at det ikke ble igangsatt en ny planperiode. Den sa at det tverrsektorielle arbeidet på området var «institusjonalisert», noe han mener er en åpenbar uriktig opplysning og noe som må ha vært drøftet med Forsvarsdepartementet.

Bragstad mener både rapporten og flere Stortingsmeldinger beskriver tiltak og handlinger som ikke bedrer situasjonen for veteraner med skader, snarere tvert imot. De inneholder ofte bortforklaringer og unnskyldninger, der man påstår ivaretakelsen har blitt bedre på flere områder, forklarer han og viser til veteranmeldingen «Også vi når det blir krevet». Den kom i 2020 og inneholdt, ifølge Bragstad, ingen nye tiltak.

– Mange nødvendige tiltak vil kreve at det er et tverrdepartementalt samarbeid. Allerede her svikter det. Det står gjerne et par ministre som promoterer arbeidet som gjøres, og «stiller seg bak» det, men når man ser på hva som blir gjort, og hva som skal gjennomføres, fungerer ikke det tverrdepartementale samarbeidet.

– Det er svært skuffende og vitner om hastverksarbeid og at man tar det lite seriøst, eller at de rett og slett ikke forstår at dette ikke vil ha noen effekt. I sum føler vi at det er et spill for galleriet og at vi blir holdt for narr, legger Bragstad til.

MANGE VETERANER: Ifølge Bjørn Robert Dahl er det i dag rundt 60.000 gjenlevende veteraner i Norge.

Varierende kompetanse og manglende forskning

  SIOPS mener også at det sivile tilbudet for skadde krigsveteraner i Norge er for dårlig.

  – Det er ikke gjort noen sivil forskning på behandling av krigsveteraner i Norge, og det er heller ikke gjort seriøse tiltak for å heve kompetansen på feltet i norsk helsevesen, sier Bragstad.

  Han mener det skyldes at de store sivile behandlingsmiljøene under helseforetakene, altså universitetssykehusene, ikke har fått eierskap til dette arbeidet, fordi det er kontrollert av Forsvarsdepartementet og Forsvarets sanitet.

  Bragstad mener at uten at de viktigste sivile helseinstitusjonene, som behandler, forsker og utdanner alle behandlere får eierskap til dette arbeidet, vil det heller ikke lykkes med å utvikle sivile behandlings- og forskningsmiljøer som har kompetanse på veteraners helseplager. For å få til det, må Helse- og omsorgsdepartementet involveres i større grad i dette arbeidet, for eksempel i den annonserte tiltaksplanen.

  – Det har ikke blitt gjort til nå, og det gjøres ingenting med det. Resultatet er at behandlingstilbudet for veteraner med psykiske belastningsskader ikke har blitt bedre, og heller ikke vil bli det i tiden fremover, sier han.

Fysiske skader og arbeidsrettede tiltak

Ifølge Bragstad er fysiske skader et stort problem fordi erstatningsordningene for denne gruppen ikke er vurdert. Spesielt det økonomiske tapet ved en fysisk skade.

– Det er jo et tankekors at jeg ville opplevd den samme behandlingen i dag, som da jeg ble skadet for over 15 år siden. Det er ikke mulig å fortsette i Forsvaret med en alvorlig skade i dag, samtidig som man får dekket sitt økonomiske tap.

SIOPS leverte i 2017 en rapport til Stortinget hvor det var flere forslag til tiltak om dette. Et eksempel er at man vurderer erstatningsordningene for de med fysiske skader, og ser på ordninger som kan gi bedre insentiv for å ansette skadde veteraner, og at de motiveres til å komme i arbeid eller arbeidsrettet tiltak, uten at de vil løpe en økonomisk risiko. Dette har også Forsvarsdepartementet mottatt.

– Det har også overføringsverdi til andre grupper i samfunnet, som ukrainske krigsveteraner i Norge, andre flyktninger, voldsofre, og risikoutsatte yrkesgrupper som for eksempel i blålysetatene, sier Bragstad.

– Det kan føles som om politikeren driver med skyggeboksing når det gjelder veteranarbeidet i dag. Om det er at det liten produksjon av veteraner og at de tror det går over, vet jeg ikke. Det som er sikkert er at det er over 60.000 gjenlevende veteraner i Norge, poengterer generalsekretær i NVIO, Bjørn Robert Dahl og legger til at hver av disse har 6-10 personer i sin nære omgangskrets som har og er påvirket av at et politisk oppdrag ble løst med det militære maktmidlet og dets personell.

– Da snakker vi om over 500.000 mennesker som vi skal jobbe for, sier han til Forsvarets forum.

Forsvarets forum har lagt frem kritikken som går frem i denne artikkelen for Forsvarsdepartementet, som ikke har besvart henvendelsen.

Powered by Labrador CMS