Nyheter

VETERAN: En norsk soldat på oppdrag i Afghanistan. Bildet er ikke knyttet til noen av de omtalte i artikkelen.

Veteran: – Jeg er redd dette vil koste liv

Veteranorganisasjon frykter Modum Bad kan måtte kutte 3000 liggedøgn. Helsemyndighetene mener behandlingstilbudet opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har besluttet å avvikle fritt behandlingsvalg. Det resulterer i at Modum Bad, som er en av få tjenester med kompetanse på behandling av skadde veteraner, kan måtte kutte 3000 liggedøgn i året, ifølge Direktør Kari Jussie Lønning ved Modum Bad i en uttalelse til NRK.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Generalsekretær i veteranorganisasjonen SIOPS, Kjetil Bragstad, er skuffet over avgjørelsen. Han synes det er en trist og gal beslutning. Bragstad mener redusert kapasitet på Modum Bad innebærer en vesentlig svekkelse av et behandlingstilbud, som fra før er alt for dårlig for landets veteraner.

Les også: Gram: – Det er veldig stor etterspørsel etter våpen

– Veteranene mister et tilbud som har kommet mange til nytte. Det er ikke meg bekjent at det er noe tilsvarende som kan erstatte det. Det vises til at man kan få til en avtale med andre institusjoner, men så overlates det til tilfeldigheten og systemet om det skjer noe mer. Det kan være en tidkrevende prosess og det er uheldig at man lar det gå sin gang, sier Bragstad til Forsvarets forum.

– Noe av utfordringen rundt behandling av veteraner er at man ikke har en god oversikt over den beste fagkompetansen på området. Det blir fort tilfeldighetene som rår. Man risikerer at man mister en kompetanse og et fagmiljø på området. Det vil det ta tid å bygge opp igjen, legger han til.

Bragstad synes det er et tankekors at det kommer rett etter veterankonferansen, der det blir sagt at man skal ivareta Norges veteraner, og så skjer det motsatte.

Et slag i trynet

Arve Aasbak er styreleder i SIOPS og har diagnosen kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter tjeneste i Libanon. Han har vært til behandling på Modum Bad ved tre anledninger.

22. september 2012 fortalte Aasbak om hjelpen han har fått på Modum Bad med sine traumelidelser i NRK Lørdagsrevyen. Den tidligere soldaten forteller at det i ukene etter var et ras av veteraner som oppsøkte Modum Bad og ba om hjelp.

– Da var det en godt bevart hemmelighet, men i årene etter har det vært et stort antall skadde veteraner som har brukt tilbudet med godt resultat. Det er ingen andre som er det fyrtårnet som Modum er i behandling av veteraner, sier Aasbak til Forsvarets forum.

Les også: Regjeringen satser på Heimevernet

Han beskriver avviklingen som et stygt slag i ansiktet mot dem som trenger tjenesten Modum Bad tilbyr. Aasbak sier det ikke finnes noen mirakelkur, men at Modum Bad har lært han mye om hans egen skade og at han gjennom behandlingen har lært seg å håndtere og leve med den.

– Nå har jeg hatt en dårligere periode en stund, så dette vil påvirke meg også. Jeg kan også rammes og miste tilgang til behandling, sier Aasbak.

– Det er de som gir meg verktøyene for å håndtere det. Det er ingen som kan dette bedre enn dem. De er Rolls-Roycen innenfor denne typen traumebehandling av skadde soldater, legger han til.

Kan koste liv

Modum har ifølge Aasbak gjennom flere år opparbeidet tillit i veteran-samfunnet, noe de skal ha vist gjennom tilstedeværelse, deltakelse og forskning på området.

– For mange veteraner er terskelen veldig høy for å søke hjelp, men når man hører om et miljø der veteraner har fått behandling med godt resultat så har det medført at terskelen for mange har blitt vesentlig lavere.

Aasbak frykter nå at flere veteraner kan bli del av en dyster statistikk, dersom tilbudet forsvinner.

– Jeg har vært i mange veteranbegravelser. Jeg er redd dette vil koste liv. Punktum!

34 000 liggedøgn

At Modum Bad skal miste 3000 liggedøgn på grunn av bortfall av Fritt behandlingsvalg (FBV), samsvarer ikke med tall Helse- og omsorgsdepartementet har fått oppgitt fra Helse Sør-Øst RHF. Modum Bad vil fortsatt kunne tilby i underkant av 34.000 liggedøgn i 2023, selv om ordningen med FBV bortfaller, skriver Helse- og omsorgsdepartementet til Forsvarets forum.

Dette skyldes at Helse Sør-Øst RHF har utvidet sine ordinære driftsavtaler med blant annet Modum Bad med ti prosent. Dette gjelder døgnbehandling for alvorlige traumer, depresjon og angst, og døgnbehandling for spiseforstyrrelser.

Det innebærer at Modum Bad fortsatt vil kunne tilby døgnbehandling i samme omfang som det de leverte i 2022, og at det dermed ligger til rette for at tjenestetilbudet kan videreføres på om lag samme aktivitetsnivå som før FBV-avviklingen, skriver Helse- og omsorgsdepartementet videre.

– Regjeringen har sikret at de offentlige sykehusene får beholde midlene som i dag betales til FBV-leverandører. I 2021 utgjorde det mer enn 500 millioner kroner. Det legger til rette for at helseregionene kan utvide kapasiteten i de offentlige sykehusene, eller inngå avtaler med private der det er behov for det. Regjeringen har også sørget for en overgangsordning på tolv måneder. De som allerede har påbegynt behandling hos en fritt behandlingsvalg-leverandør kan fortsette denne behandlingen i inntil et år etter at godkjenningsordningen blir avviklet, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).

– Veteraner som trenger hjelp skal få det. Det store flertallet av norske veteraner har god psykisk helse. Men vi vet at veteraner som har opplevd stor grad av belastning eller traumatisk eksponering under tjenesten, har større risiko for å utvikle psykiske plager enn de som har opplevd mindre grad av slike belastninger. Veteraner skal på lik linje med andre få nødvendig helsehjelp. De siste årene har det vært bygget kompetanse om veteraners helse i både den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, legger han til.

Forsvarsdepartementet har valgt å vise til Helse-og omsorgsdepartementet i denne saken.

Powered by Labrador CMS