Nyheter

MILITÆRTJENESTE: Bildet viser innrykk ved rekruttskolen KNM Harald Haarfagre og er tatt i forbindelse med en reportasje i 2020.

En av fire norske ungdommer har for dårlig helse for militærtjeneste

25 prosent av de drøyt 61.000 ungdommene født i 2005 som svarte på Forsvarets egenerklæring, oppga å ha for dårlig helse til å gjennomføre militærtjeneste. 

Publisert

Kortversjon:

  • I 2022 oppga 25 prosent av norske ungdommer født i 2005 at de hadde for dårlig helse til å gjennomføre militærtjeneste, ifølge Forsvarets personell og vernepliktssenter.
  • Det er en større andel jenter (34 prosent) enn gutter (18 prosent) som rapporterer for dårlig helse for militærtjeneste i Norge.
  • Andelen ungdommer som er kvalifisert for militærtjeneste i Norge har økt med 8 prosentpoeng fra de født i 2003 til de født i 2005.
  • Forsvaret i Norge har innført en personlighetstest basert på femfaktormodellen for å redusere antallet som tas ut på grunn av helse.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I Natos ferskeste medlemsland og Norges naboland Sverige er det til sammenligning to av tre ungdommer som er for syke til militærtjeneste, meldte det svenske nyhetsbyrået TT tirsdag

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Grunnlaget for tallene er et skjema med personlige opplysninger. I Sverige heter det mönstringsunderlaget, mens det tilsvarende skjemaet i Norge er kjent som egenerklæringen. I Norge fylles det ut det året ungdommene fyller 17 år. 

Hver fjerde

Dermed er det ungdommenes egne opplysninger som diskvalifiserer dem fra militærtjeneste.  

I Norge fylte i overkant av 61.000 ungdommer født i 2005 ut egenerklæringen det året de fylte 17 år. Av disse oppga i underkant av 16.000, eller omtrent 25 prosent, at de hadde for dårlig helse til å gjennomføre militærtjeneste, viser tall Forsvarets forum har fått fra Forsvarets personell og vernepliktssenter (FPVS). 

Det er en mye større andel av jentene som oppgir å ha for dårlig helse (34 prosent av 30.074) enn av guttene (18 prosent av 31.317). 

Personlighetstest har gitt utslag

Tallene går likevel i positiv retning i Norge hos begge kjønn. Blant ungdommene som ble født i 2003 var andelen som falt ut på grunn av egenrapportert helse 42 prosent blant jentene og 26 prosent blant guttene. 

Dermed har andelen som er kvalifisert til militærtjeneste steget 8 prosentpoeng på to år, blant begge kjønn. 

– Forsvaret innførte for noen år siden en personlighetstest som en del av egenerklæringen. Når svarene fra egenerklæringen og personlighetstesten sees i sammenheng har vi klart å redusere antallet som tas ut med bakgrunn i helse. Det er forklaringen på hvorfor tallet er synkende, skriver kommunikasjonssjef Trine Sylju Arntsen i FPVS i en e-post. 

Forsvarets personlighetstest som brukes ved utvelgelse av ungdommer til førstegangstjeneste er basert på femfaktormodellen. Testen er kortere enn før, det vil si 50 spørsmål mot tidligere 240. Svartiden er dermed kortet ned, fra rundt 45 minutter til 15 minutter. I tillegg er språket oppdatert for å treffe en ung målgruppe, skrev Forsvarets forum om testen i 2022.

– Selv om det i utgangspunktet ikke er feil og rett svar på Femfaktorsmodellen, er det noen personlighetstrekk Forsvaret regner som ønskelige: planmessighet og følelsesmessig stabilitet. Altså bør man ikke skåre for lavt på disse. Men vi er ute etter et mangfold av personlighetstrekk i militære som gruppe, ikke at alle skal være helt like, sa psykolog Tom Hilding Skoglund i artikkelen fra 2022. 

Powered by Labrador CMS