Nyheter

PÅ SESJON: Kandidater fra Finnmark på en tidligere sesjon i Alta. Fra 2019 får alle evnetest og i tillegg personlighetstest i ny utgave.

Forsvaret har fått sin egen personlighetstest

Testen, som allerede er i bruk på sesjon, er basert på den mye brukte Femfaktorsmodellen. Forsvarets versjon er kortet ned og rettet mot unge.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Selv om det i utgangspunktet ikke er feil og rett svar på Femfaktorsmodellen, er det noen personlighetstrekk Forsvaret regner som ønskelige: planmessighet og følelsesmessig stabilitet. Altså bør man ikke skåre for lavt på disse. Men vi er ute etter et mangfold av personlighetstrekk i militære som gruppe, ikke at alle skal være helt like, sier psykolog Tom Hilding Skoglund.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Han har forsket på på utvikling og bruk av en personlighetstest i Forsvaret.

Generelt evnenivå

Personlighetstesten Femfaktormodellen, som Skoglunds forskning har kvalitetssikret, er allerede i bruk på sesjon. Den er tiltenkt bruk også ved utvelgelse til offisersutdanning (FOS) og opptak til spesialstyrkene Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialkommando. Funnene til Skoglund viser at personlighetstesten er nyttig på ulike måter i disse tre sammenhengene.

– Til mer krevende stillinger er det nødvendig med en mer omfattende personlighetsvurdering med flere spørsmål, sier Skoglund.

Les også: Forsvarets ADHD-praksis kan bryte med loven

Nytt nå er at Forsvaret eier sin egen personlighetstest, tidligere var det Universitetet i Oslo som hadde opphavsrett til testen.

Testing av personlighetstrekk kommer i tillegg til test av generelt evnenivå når man skal selekteres til Forsvaret.

Fem dimensjoner

Ifølge Femfaktormodellen består menneskers personlighet av fem grunnleggende dimensjoner. Personlighetstrekk måles i grader av gitte psykologiske egenskaper av disse dimensjonene. «Big Five», som modellen heter på engelsk, består av fem hoveddimensjoner: Åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, omgjengelighet og nevrotisisme. Sistnevnte handler om graden av følelsesmessig stabilitet.

FORSKER: Organisasjonspsykolog Tom Hilding Skoglund.

Forskningen på Femfaktormodellen, relevans i en militær kontekst, har ført ham frem til en doktorgrad ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Han var ansatt hos sjefspsykologen i Forsvaret fra 2011 til 2019, ved seksjon for militærpsykologi.

I studiene sine har Skoglund tatt for seg Femfaktormodellen, på engelsk Big Five-testen, kortet den ned og revidert testen, for så å implementere den for tre ulike bruksområder i Forsvaret. Skoglund er organisasjonspsykolog tilknyttet Forsvarets høgskole.

Psykologen sier at han også vil slå et slag for personlighetstrekket åpenhet.

Begrepet åpenhet i denne sammenhengen omfatter å være positivt innstilt til nye opplevelser, ideer og erfaringer. Det måler også grad av kreativitet og utradisjonelle verdier (Kilde: Store norske leksikon).

– Åpenhet er et personlighetstrekk som kanskje ikke har blitt vurdert så høyt tradisjonelt sett i militær sammenheng. Men åpenhet mener jeg er viktig for å forstå hvordan en motstander tenker - vi skal tilpasse oss et skiftende verdensbilde, sier Tom Hilding Skoglund.

Forankret i vitenskap

Personlighetstester har vært brukt siden 1990-tallet i Forsvaret, sier Skoglund.

– I 2015 fant vi hos sjefspsykologen i Forsvaret ut at det var behov for å ha en egen personlighetstest. Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) ville gjerne bruke en slik test på sesjon. Jeg har hatt som mål å se på helt grunnleggende personlighetstrekk.

Forsvarets testmetode skal være solid forankret i vitenskap og det er Femfaktormodellen. Testen er kortere enn før, det vil si 50 spørsmål mot tidligere 240. Svartiden er dermed kortet ned, fra rundt 45 minutter til 15 minutter. I tillegg er språket oppdatert for å treffe en ung målgruppe.

Les også: Nå kan det bli slutt med dette på sesjon

Grunnleggende personlighet

– Er det noen ulemper og feilkilder ved å bruke personlighetstester i seleksjon?

– Ja det kan det absolutt være. En stor del av doktorgradsarbeidet mitt har handlet om å se på fordeler og ulemper. Det er viktig at Forsvaret har en fleksibel tilnærming til resultatene, en personlighetstest skal ikke alene avgjøre om en person tas opp til Forsvaret. Én feilkilde er at dette handler om selvrapportering og fremstilling av seg selv, der kan man ha ulike utgangspunkt.

– Kan det da være urettferdig å bli selektert på bakgrunn av en personlighetstest?

– Jeg vil si heller motsatt, at med en test som er lik for alle, oppnår vi en rettferdig vurdering.

– Kan en person som egentlig er godt egnet for Forsvaret, få dårlig skår hvis hen ikke er i form på tidspunktet for testen?

– Siden Forsvaret bruker flere metoder i vurderingen, så mener jeg at man blir gitt en god sjanse til å svare for seg og gi et riktig inntrykk.

Powered by Labrador CMS