Nyheter

ALLIERT: Svenske soldater under øvelse Nordic Response 2024.

Sverige: To av tre for syke til militærtjeneste

Det svenske forsvaret trenger flere vernepliktige, men to av tre kandidater sier seg for syke til å gjøre militærtjeneste, opplyser vernepliktsmyndighetene.

Publisert

Forsvaret har som mål å innkalle 8000 unge til verneplikt i år, et tall som trolig vil øke til 10.000 om få år. Nå er vernepliktsmyndighetene urolige over tendensen til at stadig flere melder seg for syke til å komme til sesjon. Første skritt på veien er utfylling av et skjema med personlige opplysninger.

Allerede her faller en svært stor andel bort. Av knapt 107.000 svenske ungdommer i år var det bare 36 prosent det var mulig å kalle inn til sesjon. 64 prosent, over 68.000 unge, viste til sykdommer, diagnoser og skader.

Hele 73 prosent av de unge jentene oppgir ulike grunner til at de ikke kan tjenestegjøre. Det meste handler om psykisk helse som depresjoner og angst. For gutter er tallet 55 prosent.

Vernepliktsmyndighetene finner utviklingen urovekkende.

– Vi synes dette er svært høye tall. På sikt kan det bli vanskelig å innfri forsvarets behov for personell, sier generaldirektør Christina Malm.

Foreløpig har etaten ingen grunn til å tro at kandidatene lyver og oppgir feilaktige opplysninger om seg selv. En sammenligning med opplysninger fra svenske Nav tyder på at ungdommene i all hovedsak virker ærlige.

Men Malm tror at de på sikt må skjerpe kontrollen og stramme inn reglene.

– Hvis du sier du har diabetes, så må du legge fram legeattest på at det er tilfellet, sier Malm. Inntil nå har ikke vernepliktsmyndighetene vurdert det slik at kontroller er nødvendige.

Malm viser til at regjeringen vil innføre sivil verneplikt, for eksempel innenfor områdene redningstjeneste og strømforsyning. Da skal enda flere unge kalles ut, og det kan bli konkurranse mellom militær og sivil førstegangstjeneste. Med dagens frafall kan det bli enda vanskeligere å innfri forsvarets behov for personell.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Powered by Labrador CMS