Nyheter:

Personlig bekledning og utrustning i forbindelse med innrykk i april.

Forsvarsledelsen om hasteanskaffelsene: – Trygg på at FLO tar dette alvorlig

Forsvarssjefens internrevisjon skal vurdere informasjonen opp mot mulige kritikkverdige forhold som bør undersøkes nærmere.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag avslørte Forsvarets forum at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har brukt 193 millioner kroner på hasteanskaffelser med hjemmel i EØS-avtalen artikkel 123. Den åpner for anskaffelser utenfor anskaffelsesregelverket dersom artiklene er «uunnværlig for forsvarsformål».

– Høyt trykk på å få gjennomført anskaffelser

Forsvarets forum har stilt en rekke spørsmål til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen knyttet til at FLO har erkjent at de brøt anskaffelsesregelverket da de kjøpte bereter til Norges Lotteforbund og ferdighetsmerker med unntakshjemmelen. Forsvaret svarer at det ikke er naturlig at forsvarssjefen lar seg intervjue i denne saken.

Forsvarsstaben, som har gitt 113 millioner til FLO i forbindelse med anskaffelsene, skriver et samlet svar i en e-post. Den er signert Forsvarsstabens talsperson, brigader Eystein Kvarving.

«Det har de senere årene vært utfordringer med å utruste våre soldater med riktig bekledning og utrustning, slik Forsvarets forum påpeker i artikkelen. FLO har derfor fått tildelt ekstra midler og har hatt høyt trykk på å få gjennomført anskaffelser slik at soldatene våre får det de trenger. Forsvarsstabens rolle, generelt og i denne saken, er å legge rammer og forutsetninger slik at driftsenhetene i Forsvaret gjøres i stand til å løse sine oppdrag. FLO har erkjent at anskaffelsesregelverket er brutt i denne saken. Jeg er trygg på at FLO tar dette alvorlig, og sikrer at regelverksbrudd unngås for fremtiden.»

Forsvarssjefens internrevisjon skal vurdere

Forsvarets forum har spurt hvordan forsvarsledelsen følger opp feil som begås på lavere nivå.

– Dersom feil begås i en driftsenhet i Forsvaret, rapporteres dette som avvik fra driftsenheten til Forsvarsstaben med forklaring og hvilke tiltak som er gjort for å lukke avviket, skriver Kvarving.

– Hva gjør dere for å forsikre dere om at det ikke er begått flere brudd mot anskaffelsesregelverket enn Lotte-beretene og infanterimerkene?

FSJs (forsvarssjefens, journ. anm.) internrevisjon er kjent med artikkelen i Forsvarets forum, og vil i den forbindelse vurdere informasjonen som fremkommer opp mot mulige kritikkverdige forhold som bør undersøkes nærmere, skriver pressevakt Frank Sølvsberg i en e-post.

Forsvarssjefens internrevisjon består av ni medarbeidere og har blant annet ansvar for oppfølging av varsler og revisjoner, opplyser pressevakt Per-Thomas Bøe.

– Det er ikke besluttet om den nevnte saken skal undersøkes nærmere, skriver Bøe i en e-post.

Han skriver videre at det er umulig å si når en slik beslutning blir tatt.

– FSJ IR rapporterer direkte til FSJ og fremmer eventuelle anbefalinger i etterkant av gjennomførte undersøkelser.

Derfra er det Forsvarsstabens styringsavdeling som tar saken videre dersom internrevisjonen fremmer anbefaling om det.

I spørsmålene rettet til forsvarssjefen og Forsvarsstaben spørres det bare om infanterimerker. FLO har imidlertid snudd i vurderingen av bruk av EØS-avtalen artikkel 123 bokstav b for kjøp av alle ferdighetsmerker.

Powered by Labrador CMS