Meninger

PERSONELL I FORSVARET: Den unike kompetansen til forsvarsansatte er attraktiv, særlig i et hett arbeidsmarked, skriver fungerende HR-sjef Arnt Inge Rolland.

Vi møter personellutfordringen

Vi rekrutterer godt, og avgangsraten vår er lav sammenlignet med andre virksomheter. Det er likevel en mager trøst når vi ønsker å beholde hver enkelt ansatt lenger. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvarets Forum har hatt flere saker om personellutfordringen i Forsvaret. Forsvarssjefen peker selv i en artikkel på at turnoveren vår er lav, og at vi rekrutterer godt. Samtidig har våre ansatte en unik kompetanse som ikke nødvendigvis kan erstattes av å rekruttere fra det sivile.

Derfor er det gledelig å se at tiltak som overgang fra tilsetting frem til 35 år (T35) til tilsetting til 60 år (T60) ser ut til å virke – gjennomsnittsalderen for dem som slutter har økt de siste to årene. Det betyr at vi beholder folk lenger.

Når vi så sammenligner tall fra årets første fire måneder med tall fra tidligere år, ser vi at antallet som slutter er redusert. Dermed fortsetter tendensen fra 2023, som hadde lavere avgangstall enn 2022. 2024-tallene er fortsatt usikre, men tendensen er klar: nedgangen fortsetter fra 2023. 

Svein Inge Sælevik (NOF) påpeker onsdag 10. april at utdanningskvotene må økes. Det har vi gjort. I 2023 økte vi med over 120 elevplasser på Forsvarets høgskole, og i 2024 øker vi ytterligere, til over 1100 elever.

Forsvarsansatte har hatt en god lønnsutvikling det siste året, ikke minst fordi vi i lønnsforhandlingene kom til enighet om å heve grunnlønnen for de yngste offiserene og spesialistene våre.

Sluttårsaksanalysen til FFI er en god kilde til kunnskap for oss. Vi bruker den som grunnlag for å vurdere ulike tiltak og aktiviteter som gjør det mulig og mer attraktivt å bli i Forsvaret. Vi er i gang med å revidere HR-bestemmelsen med tilhørende veileder, med en målsetting om at det skal bli enklere å forvalte personellet vårt – og mer forståelig å bli forvaltet.

Samtidig arbeider vi også med et system for re-rekruttering, nettopp fordi vi som arbeidsgiver også ser at yngre personell nok vil skifte jobb og arbeidsgiver oftere fremover. Det ruster vi oss for gjennom å legge til rette for at det skal kunne komme tilbake til Forsvaret.

FFI-undersøkelsen peker jo også nettopp på at mange gjerne vil gjeninntre. Vi vet at da må vi få avklart to forhold Forsvarssjefen også nevnte i sitt intervju med FF, nemlig hvor mye av inntekten som skal være pensjonsgivende samt særaldersgrenser. Dette er elementer vi ikke rår over, men der vi i likhet med organisasjonene og de ansatte håper på en avklaring innen rimelig tid.

Arbeidsgiver er klar over at forhold knyttet til bolig og kvarter og velferdsfasiliteter samt aktivitet som øving og trening virker inn på ønsket om å bli eller ikke i Forsvaret. Personellutfordringer er en utfordring for hele virksomheten og etatene i sektoren. Som arbeidsgiver samarbeider vi med departementet, etatene i sektoren, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten for å balansere alle innsatsfaktorene til personellets og oppdragets beste.Powered by Labrador CMS