Meninger

TRAKASSERING: Selv om belastningen ved å varsle er stor, er det viktig å understreke at du ikke trenger å stå alene, skriver Jens B. Jahren.

Selvfølgelig skal du varsle

Varslingssakene og den sviktende håndteringen av personalsaker skader Forsvaret. Vi må likevel fortsette å varsle om kritikkverdige forhold, skriver Jens B. Jahren i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Forsvaret er i søkelyset med flere saker vi gjerne skulle vært foruten. NRK og VG har belyst flere tilfeller der soldater har opplevd å bli trakassert og dårlig behandlet. Kaptein og kompanisjef i Garden, Simen Berge Størkersen, mener at for tette bånd mellom sjefer i Forsvaret fører til at personalsaker og varsler blir dårlig håndtert.

Han fortjener ros for å si ifra.

Les også: Forsvaret har ikke bruk for deg!

Feil medisin

Da er det bekymringsverdig at Norsk tjenestemannslag (NTL) viser til at deres tillitsvalgte, «som hovedregel», fraråder medlemmene å varsle om kritikkverdige forhold.

Stina Baarne Hassel i NTL Forsvar skriver videre i et innlegg i Forsvarets forum at: «Bakgrunnen for det er at de personlige kostnadene av å varsle kan være høy, samtidig som sannsynligheten for at varslet vil få følger for den omvarslede er liten».

Selv om flere av de viktige sakene mediene har satt søkelyset på, viser at det kan være en belastning å varsle, ønsker vi ikke å fraråde ansatte i Forsvaret å varsle som en «hovedregel».

Les også: Varsling i Forsvaret – god varslingskultur eller ukultur?

Det et er ikke en tilbakemelding våre tillitsvalgte i Befalets fellesorganisasjon skal gi, eller et inntrykk våre medlemmer skal sitte med. Forsvaret blir ikke bedre hvis ansatte slutter å varsle om det de opplever som urett – og Forsvaret og dine medsoldater er ikke tjent med at du tier om kritikkverdige forhold.

Forsvinner ikke av seg selv

For forskjellbehandling og diskriminering forsvinner selvsagt ikke av seg selv – selv om vi slutter å påpeke det. I verste fall kan det danne seg et inntrykk av at det er best å holde kjeft om urett, late som ingenting og å gi opp.

Omdømmet til Forsvaret har allerede fått seg en kraftig ripe som følge av de mange varslingssakene. Mer bekymringsverdig er det hvordan det påvirker ansattes eget syn på Forsvaret og tilliten soldatene har til sine overordnede og systemet.

På sikt kan det føre til operative konsekvenser, at ansatte slutter eller blir desillusjonert. Det er vi nødt til å få bukt med, vi har nemlig ingen soldater å miste.

Les også: Jens må gå med pensko på jobb, siden feltstøvler ikke passer til dressen

Bruk varslingskanalene

Som kompanisjefen i Garden beskriver så godt, er det fint med nullvisjoner for mobbing og trakassering i Forsvaret. Da har vi noe å strekke oss etter, men som Størkersen skriver: «En visjon om et totalt fravær av mobbing og trakassering høres jo fint ut, men det er ikke stort mer realistisk enn om Norges Fotballforbund skulle hatt en nullvisjon for stygge taklinger på fotballbanen».

Forsvaret er nødt til å erkjenne at vi har et problem vi må håndtere og vi må være forberedt på at det kommer flere vanskelige saker i tiden som kommer.

Ansatte i Forsvaret som varsler må også oppleve at de blir tatt på alvor.

Da er vi nødt til å bruke varslingskanalene og ikke miste troen på at det nytter å si ifra. Vi skal nå bygge oppunder og bidra i det arbeidet som er iverksatt for å forbedre hvordan vi må håndtere varsler.

I tillegg vil vi styrke kompetansen blant våre tillitsvalgte på dette området. Vi har en jobb å gjøre sammen med Forsvaret, og BFO vil alltid bistå medlemmene våre med råd og støtte.

Selv om belastningen ved å varsle er stor, er det viktig å understreke at du ikke trenger å stå alene. Og det er også mulig å varsle anonymt ved Forsvarets varslingskanaler.

Powered by Labrador CMS