Meninger

LUFTMAKTSENTER: Natos fremtidige felles luftmaktkompetanse utdannes i Trondheim og Trøndelag, skriver fylkesordførerkandidat Per Olav Hopsø (Ap). Avbildet er norske F-35 da på Ørland.

Vår trygghet trenger de beste folka - et nytt Nordisk Nato-akademi

Trøndelag og Trondheim kan være svaret på noen av utfordringene som Forsvarskommisjonen peker på, gjennom å etablere et nytt felles nordisk utdanningstilbud i Trondheim. Et nordisk Nato-akademi for luftmakt.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

En betydelig styrking av Forsvaret og et utvidet Nato krever mer personell og økt kompetanse. Trøndelag og Trondheim kan være svaret på noen av utfordringene som Forsvarskommisjonen peker på, gjennom å etablere et nytt felles nordisk utdanningstilbud i Trondheim. Et nordisk Nato-akademi for luftmakt – Nato Nordic Air Force Academy.

Trøndelag er en betydelig forsvarsregion og viktigere skal denne posisjonen bli. Dette vises tydelig gjennom den tunge tilstedeværelsen av HV-12 på Værnes, forhåndslagrene til U.S. Marine Corps, Luftkrigsskolen i Trondheim, kampflybasen med F-35 på Ørland og snart Luftforsvarets skolesenter som flytter fra Kjevik til Stjørdal.

Når vi nå står på terskelen til å få våre svenske og finske venner i øst inn i Nato, blir regionens betydning enda mer forsterket. Trøndelags rolle blir ikke bare sentral for forsvaret av Norge, men for hele Norden.

Natos nye operative planer peker blant annet på Trøndelag som en av fire havner som mottak for allierte styrker i en eventuell konflikt. Forsvarskommisjonens rapport, som omhandler hvordan vi som samfunn bedre kan sikre vår felles sikkerhet og trygghet, peker på behovet for en betydelig styrking av Forsvaret i årene fremover.

Det handler om å både styrke egen forsvarsevne og ta et større ansvar i Nato. Skal vi ha full uttelling av styrkingen av Forsvaret, trengs det tilstrekkelig med personell og kompetanse.

Kommisjonen peker derfor på behovet for å styrke dagens utdanning og utdanningsinstitusjoner i Forsvaret – og det er her Trøndelag kan utgjøre en forskjell.

«Norge bør ta initiativ»

Forsvarskommisjonen påpeker at «et styrket nordisk utdanningsmiljø vil bidra til forbedret kollektiv sikkerhet gjennom utvidet kunnskap og forståelse for de andre landenes sikkerhetspolitiske innretning. Et samlet Norden i Nato åpner nå muligheter for å samle fagmiljøer på tvers av landegrensene».

De skriver videre at «Norge bør ta initiativ for å finne gode løsninger på kompetansesiden i rammen av det tettere nordiske forsvarssamarbeidet. Det bør vurderes om deler av landenes forsvarshøgskoler slås sammen».

Kommisjonen peker altså på at ved et utvidet Nato må det sees på mulighetene for et enda tettere samarbeid innen utdanning av sentralt personell, kompetanse, forskning og utvikling (FoU).

Dette bør vi i Trøndelag følge opp. Vi har kunnskapen, vi har erfaringen, vi har fagmiljøene og vi har institusjonene. I en ny sikkerhetspolitisk situasjon trenger vi de beste folka. De folka kan vi utdanne her i Trøndelag.

Med den sterke tilstedeværelsen Luftforsvaret har i Trøndelag med kampflybase, Luftkrigsskolen, Luftforsvarets skolesenter og flyteknikerutdanning vil Trondheim og Trøndelag være en god plassering for en etablering av et nytt utdanningstilbud i et felles Nordisk Nato. En etablering av et nordisk Nato-akademi for luftforsvar. Nato Nordic Air Force Academy.

Luftmakt spiller en avgjørende rolle

Erfaringene fra krigen i Ukraina viser hvilken avgjørende rolle luftmakt spiller i en krig og det viser at luftmakt er så mye mer enn fly og helikoptre.

Spesielt gjelder dette på viktige luftmaktsområder som luftvern og langtrekkende missiler, men også relativt nye områder som droner, satellitter og kunstig intelligens.

Luftkrigsskolen i Trondheim er allerede i front innen utdanning, forskning og utvikling på å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tilbyr masterprogram i «Krig og samfunn» og har i samarbeid med Luftkrigsskolen doktorgradsstipendiat innen samme område.

NTNU og forskningsinstituttet SINTEF har verdensledende teknologi- og forskningsmiljøer innen droneteknologi, kunstig intelligens og satellitteknologi. Kampflymiljøet på Ørland er, ved siden av USA og Storbritannia, det miljøet i verden med størst kompetanse og erfaring på F-35 som blir det dominerende multirolle kampflyet i Europa.

Et stadig økende samarbeid mellom disse miljøene gir utrolig spennende synergieffekter som sørger for at vi har den beste og mest oppdaterte kunnskapen til Luftforsvaret og Forsvaret av Norge.

I et nytt utvidet Nato bør Norge ta en posisjon for at Natos fremtidige felles luftmaktkompetanse utdannes i Trondheim og Trøndelag. Det vil være bra for forsvaret av Norge, Norden og Nato.

Powered by Labrador CMS