Nyheter

En F-35 simulator er en fullverdig replika av det ekte flyet
SPARER DRIVSTOFF: En F-35 simulator blir kalt en fullverdig replika av det ekte flyet.

F-35-sjef vil ha mest mulig trening i simulator

Kampflypilotenes nye treningsprogram trer i kraft 1. desember i år. Da må 40 prosent av treningen gjennomføres i simulator.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

På kampflybasen Ørland står åtte F-35 simulatorer. I simulatoren har du en 360 grader dom rundt deg, men setet står stille. En F-35 simulator er en fullverdig replika av det ekte flyet, som det oppleves av flygeren. Alle kapasitetene som flyet har, finnes også i simulatoren, ifølge Forsvaret.

Da regjeringen i oktober hevet beredskapsnivået sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen at en F-35-øvelse i USA ble utsatt for å frigjøre ressurser til ander oppgaver.

I lys av at det krever mye penger og drivstoff å ha F-35 på vingene, har Forsvarets forum spurt Luftforsvaret om deres planer for bruk av simulator.

– Et nytt F-35 treningsprogram som trer i kraft 1. desember krever 40 prosent simulatorbruk, sier brigader Kristian Lyssand, sjefen for Luftforsvarets våpenskole.

– Simulatorbruken det siste året har tilsvart cirka 30 prosent av treningsprogrammets planlagte flytimer. Vi er i en innfasingsperiode på F-35 med redusert flytimeuttak, så reell prosentandel i simulator vil derfor være litt høyere. Det tallet er gradert, da det sier noe om dagens operative evne, sier Lyssand til Forsvarets forum.

RYGGE: Kristian Lyssand på Rygge flystasjon under øvelsen Falcon Response i 2020. Han er i dag brigader og sjef for Luftforsvarets våpenskole.

Les også: Flyet når 300 kilometer i timen i løpet av to sekunder

– Full operativ evne i 2025

Lyssand legger til at det vil bli flere faktiske timer i både simulator og fly med det nye treningsprogrammet, i takt med mottak av flere F-35 og at man etter planen når full operativ evne (FOC) i 2025. Til sammenligning var det kun krav om 10 prosent simulator da F-16 var i tjeneste, ifølge Lyssand.

– Det har liten hensikt å sammenligne det nye treningsprogrammet med det vi har hatt frem til nå, i innfasingen av F-35. Dette fordi simulatorene i stor grad har vært brukt til øving på nødprosedyrer og instrumentflyging. Den store forskjellen er at nå kommer vi også til å bruke mer simulator til avansert taktisk trening. Den betydelige gevinsten kommer først til syne når vi tar i betraktning kravet som var til simulatorbruk på F-16, sier Lyssand.

– Hva er optimal prosentvis simulatorbruk når dere når full operativ evne i 2025?

– 40 prosent blir «må-kravet», svarer Eivind Byre, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

– Enorm virkelighetsfølelse

Ifølge Thomas «Timber» Harlem gir simulatoren «en enorm virkelighetssfølelse». I en video publisert av Forsvaret sier Harlem, som i dag er oberst, at hver simualtor har 50 PC'er og 25 prosjektorer.

– Vi skal kunne koble oss på andre simulatorer rundt om kring i verden, andre partnernasjoner som også har F-35. Og vi skal også kunne koble oss på andre aktører i det norske Forsvaret for samtrening.

F-35 SIMULATOR: Det eneste vi ikke klarer å simulere er følelsen av G-krefter, ifølge Trond Haugen.
F-35 SIMULATOR: Det eneste vi ikke klarer å simulere er følelsen av G-krefter, ifølge Trond Haugen.

Oberstløytnant Trond Haugen er sjef 332 skvadron ved Ørland flystasjon. Han sier at det nye treningsprogrammet medfører betydelig økt utnyttelse av simulatortrening enn tidligere.

– Et hovedpoeng er at vi ønsker å gjøre så mye av treningen vi kan i simulator, men vi får ikke trent hele verdikjeden fra A til Å når vi bare flyr i simulator, siden vi da trener flygerne primært. Vi er helt avhengig av også å trene alle støttefunksjonene som bidrar til å skape troverdig kampkraft med F-35 som system. Det er også slik at det er endel viktige momenter vi ikke får trent i simulatoren som vi derfor er helt avhengig av å gjøre i flyet, sier Haugen til Forsvarets forum.

Trond Haugen
KALLENAVN MATRIX: Oberstløytnant Trond «Matrix» Haugen er sjef 332 Skvadron, 132 Luftving, Ørland Flystasjon.

Han understreker at det er annerledes å sitte i en simulator som står på bakken enn å kle på seg utstyret, kjenne på G-krefter og at alt ikke er like «svart-hvitt» som i simulatoren.

– Du får «fog and friction» i reelle operasjoner i cockpit, og det får du ikke gjengitt like godt i simulator. Du er en del av et større system i samspill med eksempelvis sivil lufttrafikk og militær luftromskontroll som du ikke i samme grad får trent i simulator.

Les også: De første bildene tatt av Norges F-35

– En åpenbar klima– og miljøgevinst

– Hvor mange flytimer må en F-35-pilot ha årlig for å kunne være operativ?

– Det er gradert informasjon, men Nato-kravet vårt ligger på 180 flytimer i året. Det er en fordeling mellom fly og simulatortrening som ligger innenfor der.

– Det nye treningsprogrammet er akkurat godkjent av Luftforsvarets våpenskole. Økt bruk av simulatortrening er videre en viktig del av Forsvarets satsning innenfor modernisering og effektivisering, i tillegg til en åpenbar klima- og miljøgevinst. Dessuten må vi søke å oppnå mest mulig kampkraft innenfor de rammene som arbeidsmiljøloven tillater.

– Kan du si hva en treningstime i cockpit koster?

– Nei, det tør jeg ikke svare på. Det kommer an på hva man tar med i beregningen.

Haugen forteller at overføringstreningen for å bli F-35-flyger skjer på Luke Air Force Base i USA. Der får man en utsjekk på flytypen og en grunnutdannelse som gjør at man kan inngå i normale skvadronoperasjoner i Norge. Norske F-35-piloter har en plikttjeneste på 12 år fra man er ferdig utdannet som flyger.

Han kan ikke kommentere hvor mange kampflypiloter Norge har.

– Kan du si noe om aktivitet etter at regjeringen skjerpet beredskapsnivået?

– Vi øker tilstedeværelsen og fotavtrykket her hjemme, sier Trond Haugen til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS