Nyheter

RYGGE: Thomas Harlem, sjef for 134 Luftving og Rygge flystasjon.
RYGGE: Thomas Harlem, sjef for 134 Luftving og Rygge flystasjon.

Rygge-sjef håper på amerikansk byggestart i år

USA skal bygge for rundt to milliarder kroner på Rygge flystasjon. Thomas «Timber» Harlem, sjef for 134 Luftving og Rygge flystasjon, har et håp om at spaden kan settes i jorden allerede i år.

Publisert Sist oppdatert

– Det er fem prosjekter som skal bygges på Rygge for å sikre en amerikansk evne til å kunne forsterke hurtig. Det er en del av basepolitikken, at vi muliggjør evne, sier Harlem til Forsvarets forum.

Han mener at Rygge gir en en veldig fin rekkevidde inn i Østersjøen-området og grensen mot Russland.

– Hvis man ser på en kampradius for et jagerfly, så kan man operere inn og ut fra Rygge til de områdene uten tankfly. Derfor tror jeg USA har prioritert Rygge først av de fire stedene som er valgt i forbindelse med SDCA, sier Harlem.

SDCA står for Supplementary Defense Cooperation Agreement.

Avtalen legger til rette for videreutvikling og modernisering av Norges forsvarssamarbeid med USA, ifølge tidligere forsvarsminister Frank Bakke-jensen, som undertegnet avtalen i 2021.

Omforent område

Under avtalen blir Rygge flystasjon et såkalt «omforent område.»

– Etter avtale med Norge kan USA få eksklusiv bruksrett til deler av et omforent område. På de omforente områdene vil USA også kunne foreta investeringer i infrastruktur, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en pressemelding våren 2022.

Gram la til at dette ikke er ensbetydende med at det blir fritt fram for USA på disse stedene.

– Også etter avtaleinngåelsen må USA koordinere med norske myndigheter om sin militære aktivitet i Norge, både når det gjelder trening, øving og eventuelle investeringer i infrastruktur, sa Gram.

Dette skal bygges på Rygge, ifølge regjeringen:

  • Fire kampflysheltere med tilhørende fasiliteter.
  • Grunnarbeider til forlegninger og andre bygg.
  • Økt kapasitet for ammunisjonslagring og lagerhaller samt bedret sikkerhet ved oppføring av gjerde med patruljevei rundt deler av flystasjonen. Med unntak av lagerhallene, som kun vil være for amerikansk bruk, kan også norske og andre allierte styrker bruke den nye infrastrukturen, ifølge regjeringen.
  • Les også: Jan Mayen: Driftsbygninger er ikke en del av prosjektet med nytt hovedbygg

Første spadetak

Thomas Harlem sier at han gjør alt han kan får å tilrettelegge for at prosjektet kommer i gang raskest mulig.

Han minner om at byggeprosjektet også er avhengig av hvor fort de amerikanske prosessene fungerer.

– Men hvis de ønsker at det går fort, så forventer jeg at Norge snur seg rundt fort, og kanskje allerede setter spadetak i jorden i år. Det er det vi sikter sikter på. Det er på ingen måte sikkert, men det er det vi håper på.

– Hva er viktig for at byggeprosjektet skal bli vellykket?

– Fra mitt ståsted som er jagerfly, er det viktig å ha evne til å kunne tørne rundt raskt. Det betyr at du parkerer, får drivstoff og våpen og er klar til å ta av igjen. Og det sekundære er å kunne stå trygt når du parkerer, sier Harlem.

Regjeringen: – Snart

Planen er at prosjektene skal være ferdige innen utløpet av 2027, skrev regjeringen i en pressemelding i mars i år:

«Det gjenstår fortsatt noen mindre tilpasninger før prosjektene vil kunne være klare for iverksetting, og bygging vil også avhenge av tildeling av midler i løpet av femårsperioden over det amerikanske forsvarsbudsjettet.»

Arbeidet med amerikanske infrastrukturinvesteringer på Rygge starter «snart», skrev regjeringen.

Kristian Tomasgard, distriktssjef i Forsvarsbygg, Oslofjord Region øst, opplyser til Forsvarets forum at de ikke har mottatt noe oppdrag fra Forsvarsdepartementet som gjelder SDA.

Den amerikanske ambassaden i Oslo har ikke besvart en henvendelse fra Forsvarets forum om Rygge-prosjektet.

Les også: Bli med om bord på verdens største krigsskip

– Planen er fortsatt 2027

– Hvordan ligger byggeprosjektet an i dag?

«Etter at regjeringen godkjente investeringene tidligere i år, har det blant annet vært dialog med amerikanerne om rammene for implementering og oppfølging av denne type infrastrukturinvesteringer,» skriver Marita Hundershagen i kommunikasjonsavdelingen til Forsvarsdepartementet, i en e-post til Forsvarets forum.

Hun opplyser at dette er første gang det iverksettes investeringer i Norge under tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA, og at det derfor å rimelig at det vil ta litt tid før vi ser iverksetting av et eller flere av prosjektene.

«Muligens kan vi komme til å se noe aktivitet i løpet av høsten, men det er for tidlig å kunne si noe sikkert om dette nå. Planen er fortsatt at prosjektene skal være ferdige innen utløpet av 2027,» skriver Hundershagen.

Powered by Labrador CMS