Nyheter:

Partene enig om plassering av MPA-hangar på Evenes

Avinor, Forsvaret og Forsvarsbygg har kommet frem til en omforent løsning for plassering av hangarbygget til de maritime overvåkningsflyene P8 som skal operere fra Evenes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye plasseringen av MPA-hangaren blir ifølge pressemeldingen i det samme området som tidligere; sør-vest for rullebanen, uten at man presiserer dette noe nærmere.

Avinor har sendt søknad om endelig godkjenning til Luftfartstilsynet. Løsningen ivaretar partenes interesser på en god måte, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Turbulens

Den opprinnelige planlagte plasseringen av hangar for maritime patruljefly (MPA) på Evenes viste seg å kunne påføre turbulens for fly som lander fra sør. Det kunne i verstefall gi millionregning til sivile flyselskaper og passasjerer som også bruker Evenes, fordi flyene ved noen anledninger da måtte fly rundt og lande fra andre siden.

Dermed var det nødvendig å gå en ny runde med plasseringen av MPA-hangaren. Nå starter jobben med videre detaljprosjektering av den nye plasseringen for hangaren.

– Det har vært et omfattende og nært samarbeid mellom fagfolkene i Forsvarsbygg og Avinor samt Forsvaret de siste ukene. De har jobbet sammen med spesialister på fagområdet og kommet frem til en god løsning, sier sjef for nasjonale lufthavner i Avinor, Knut Holen i pressemeldingen.

Prosjektet forventes ikke å gi noen endringer for regulariteten til den sivile luftfarten, og flysikkerheten på Harstad/Narvik lufthavn Evenes blir ivaretatt.

Forsinket

Med et godt samarbeid den siste tiden, har prosjektledelsen i Forsvarsbygg hatt god tro på resultater.

– Vi er noen måneder forsinket i prosjekteringen. I løpet av de nærmeste ukene vil det bli gjennomført nye usikkerhetsanalyser på både kost og tid for å forsikre oss om rammene i prosjektet, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Pressemeldingen sier ikke noe om hvor mye flyttingen av MPA-bygget vil koste og hvor lang etter tidskjemaet man i så fall er.

Leveransen av de første nye MPA-flyene er forventet til sommeren 2022 og alle flyene skal være i Norge før 2023. Planen var at bygget da skulle være ferdigstilt for å ta imot de nye flyene.

P8 fases inn en annen plass

En rapport Atkins Norge AS har laget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet viser at det er usannsynlig at prosjektet kan ferdigstilles til august 2022 og anslår at det kan bli mars 2023 før man er klar til å ta imot P8-flyene. 

Det betyr i så fall at P8-flyene må fases inn et annet sted enn på Evenes.

– Man har gått bredt ut, både innenlands og utenlands, og det er således flere alternativer som utredes. Siden man er midt i arbeidet, så ønsker man ikke å gå nærmere inn på alternativene på nåværende tidspunkt, har orlogskaptein Per-Thomas Bøe, som er talsperson for Forsvaret tidligere sagt om hvor denne innfasingen kan skje.

Andøya, Bodø og Gardermoen skal være blant disse alternativene. Bøe sa også i oktober at leveringen av P8 til Norge er i rute.

Usikkert om kostnader

Forsvarsbygg mener selv at det kan komme til å koste 169 millioner kroner mer å flytte MPA-hangaren lenger sør langs rullebanen.

Men med besparelsene for flyoperatørene og passasjerene fordi flyene ikke trenger å fly rundt for å lande gjør at den samlede prissatte kostnaden ved å velge nytt alternativ, foran det opprinnelige blir på 125 millioner kroner, ifølge rapporten til Atkins Norge AS.

Powered by Labrador CMS