Meninger

STØY: F-35A fra Luftforsvaret tar av fra Evenes flystasjon

Kampflyoperasjon ut fra Evenes

Flystøy og støyregulerende tiltak er kjente begrep i flyplass-sammenheng, og støytematikken løftes frem i mediebildet når det kommer til kampflyoperasjoner ut fra Evenes.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Allerede fra januar skal F-35 overta beredskapsoppdraget som F-16 har hatt i over 40 år ut fra Bodø. Dette er ett av hovedoppdragene til Luftforsvaret, der vi til enhver tid, 24 timer i døgnet, 365 dager i året, står på beredskap for Norge og NATO.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er i stadig endring med et trusselbilde og et sett med virkemidler som spenner bredt. I den forbindelse er det viktig for Norge å hevde vår suverenitet gjennom en tydelig tilstedeværelse i våre nærområder, slik beredskapsoppdraget med F-35 ut fra Evenes vil bidra til.

Gode erfaringer fra Bodø

QRA-beredskapen (Quick Reaction Alert) har Norge hatt i over 60 år. I over 40 av disse har F-16 ivaretatt dette oppdraget ut fra Luftforsvarets base Bodø, der flystripa er plassert i sentrum av Bodø by. Gjennom alle disse årene har vi opparbeidet oss veldig gode erfaringer, som vi har tatt med inn i oppbyggingen av Evenes.

Sammen med andre NATO-land ivaretas denne beredskapen kontinuerlig. Ut fra Evenes flystasjon skal vi ha to F-35 stående på denne kontinuerlige beredskapen, med mulighet for økt beredskap ved behov.

Vår oppgave er å få flyene på vingene i løpet av 15 minutter for å identifisere og avskjære fremmede fly, og om nødvendig få de til å endre kurs hvis det er på vei inn i norsk luftrom. Til sammenligning har F-16 så langt i år gjennomført om lag 60 identifiseringer, som er en liten nedgang fra tidligere år. I tillegg til denne beredskapen vil flyene gjennomføre treningsoppdrag.

Les også: Usikker fremtid for ingeniørutdanningen i Forsvaret

Militær og sivil flytrafikk

På Ørland og på Evenes er det etablert faste utflygningsruter som vi følger fortløpende. Noen ganger vil vi måtte avvike fra disse rutinene grunnet sikkerhetshensyn, oppdragets art, værforhold eller ved uforutsette hendelser. Vanligvis skjer utflygningene med redusert motorkraft og har derfor et lavere lydnivå.

Dersom det haster mer må vi ty til en raskere utflygning med bruk av fullmotorkraft, som potensielt kan lage mer lyd. Ørland er hovedbasen for kampflyene og her vil aktivitetsnivået være høyere. På Ørland er det også en sivil lufthavn og det er etablert prosedyrer som muliggjør sivil og militær flytrafikk samtidig. Det samme vil skje også på Evenes.

I høst har vi gjennomført tre øvingsperioder ut fra Evenes flystasjon, med opptil åtte F-35 i lufta på samme tid. Dette har vært nødvendig for å bli kjent med basen og etablere rutiner og prosedyrer. Aktivitetsnivået under disse øvelsene har vært høyere enn det som kan forventes av QRA-beredskapen når den starter opp.

Blir største luftbasen i nord

Jeg har full forståelse for at det tar tid for lokalbefolkningen på Evenes å bli kjent med dette oppdraget og hva som ligger i det. Vi skal gjøre det vi kan for å tilpasse vår treningsaktivitet, for den sivile flytrafikken og for lokalbefolkningen. Våre operasjoner skal være trygge, ikke bare for oss selv, men også for andre.

Samtidig er det viktig for meg å påpeke at dersom en situasjon skulle oppstå, der våre F-35 må på vingene raskt, så er det fordi oppdragets art og situasjon tilsier at det er kritisk. Derfor har vi etablert prosedyrer og tiltak for ekstraordinære situasjoner, slik at sikkerheten til passasjerer og ansatte på Evenes lufthavn ivaretas, og oppdraget fortsatt kan gjennomføres.

I 2025 vil Evenes bli Luftforsvarets største base i nord med over 500 ansatte og 300 vernepliktige. Evenes blir hovedbasen for maritime patruljefly og fremskutt base for F-35 kampfly. Basen vil således være svært viktig i et militært og sikkerhetspolitisk perspektiv. Jeg er trygg på at Forsvarsbygg, som ivaretar støytiltakene for forsvarsektoren, forvalter dette oppdraget på best mulig måte, og at vi sammen finner gode løsninger som muliggjør et godt sivilt-militært samarbeid på Evenes.

Powered by Labrador CMS