Nyheter

SKJERPET TRUSSEL: Inger Haugland er sjef for PSTs avdeling for kontraetterretning, og advarer aktører som er involvert i våpenleveranser til Ukraina.

Større fare for sabotasje mot våpendonasjoner

– Vi forventer at en eventuell sabotasjehandling vil bli utført på en måte som gjør det vanskelig å bevise at det er Russland som står bak, sier Inger Haugland i PST. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon

  • PST og Etterretningstjenesten har skjerpet trusselvurderingen mot aktører som leverer våpen til Ukraina, grunnet økt russisk sabotasjeaktivitet.
  • Sjefen for PSTs avdeling for kontraetterretning, Inger Haugland, sier skjerpingen kommer av nylige forsøk på sabotasje i land som Storbritannia, Tyskland og Polen.
  • Haugland understreket at trusselen omfatter både fysisk og digital sabotasje, og at trusselaktørene kan benytte seg av opportunistiske metoder.
  • PST anbefaler norske virksomheter involvert i våpenleveranser til Ukraina å være oppmerksomme på trusselbildet og vurdere nødvendige sikkerhetstiltak.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

I sin årlige trusselvurdering i februar pekte etterretningstjenestene på en forhøyet sabotasjetrussel fra russiske aktører. Nå er trusselen mot aktører involvert i våpenleveranser til Ukraina skjerpet, ifølge en ny vurdering som politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten har utarbeidet.  

Bakgrunnen for den skjerpede trusselen har man sett i utlandet. Sjefen for PSTs avdeling for kontraetterretning, Inger Haugland, sa følgende under en pressekonferanse onsdag ettermiddag

– I senere tid har det vært flere russiske forsøk på sabotasje og forstyrring av aktiviteter i andre europeiske land, inkludert Storbritannia, Tyskland og Polen. Aktiviteten har rettet seg mot aktører som er involvert i ulike former for støtte til Ukraina, sa Haugland. 

I Polen ble ni medlemmer av en såkalt «russisk spionring» nylig arrestert og mistenkt for vold, brannstiftelse og forsøk på brannstiftelse. I Storbritannia ble et varehus med bindinger til Ukraina satt fyr på, og i Tyskland har blant annet to menn blitt arrestert og mistenkt for å ha planlagt brannstiftelse og spionasje på amerikanske militære anlegg. 

Fysisk og digital trussel

Haugland sier de ikke vil peke på én særskilt type sabotasje det er fare for i Norge. 

– Det viktigste der er nok å være tydelig på at det kan være snakk om både fysisk og digital sabotasje. At ulike virkemidler kan være aktuelle å ta i bruk, og at vi forventer trusselaktører med en opportunistisk tilnærming som vil kunne bruke et mulighetsrom, sier hun til Forsvarets forum. 

PST råder norske virksomheter som er involvert i våpenleveranser til Ukraina om å være bevisst på trusselbildet og vurdere behov for tiltak. 

TILTAK: PST vil informere om situasjonen, så må den enkelte aktør gjøre tiltak utfra trusselbildet, sier Haugland.

Det er flere ledd i sendinga av våpen til Ukraina, og blant annet vurderer våpenprodusenten Nammo ytterlige sikkerhetstiltak fortløpende

Norge har donert en rekke forskjellige våpen, materiell og utstyr til ukrainerne etter krigens start: stridsvogner, artillerivogner og artilleriammunisjon, mineryddervogner, artillerilokaliseringsradarer, M72-panservernraketter, NASAMS-luftvern og Hellfire-missiler. Norske instruktører driver også utdanning og opplæring av ukrainske soldater.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er også sivile organisasjoner involvert i støtten til Ukraina. Forsvarets forum har tidligere skrevet om Veteran Aid Ukraine, som er en frivillig organisasjon som leverer utstyr til den ukrainske fronten. 

–  Vil du si at den økte trusselen også gjelder sivile aktører som leverer utstyr og materiell til Ukraina, som Veteran Aid? 

– Vi peker ikke på noen som er spesielt utsatt, men det er også sivile aktører som vil være en del av den kjeden av aktører som er involvert i norske våpenleveranser, sier Haugland. 

Vil skjule «avsenderen»

Når det gjelder trusselaktørene peker ikke PST på noen som er spesielt aktuelle, sier Haugland. 

– Men vi trekker fram at vi forventer at en eventuell sabotasjehandling vil bli utført på en måte som gjør det vanskelig å bevise at det er Russland som står bak, fortsetter hun. 

Årsaken til det er at Russland ønsker å unngå en situasjon som kan utløse Natos artikkel 5 om kollektivt forsvar.

– Er det noen konkrete tiltak dere gjør for å møte trusselen?

– Vi formidler trusselbildet, og den enkelte virksomheten vil iverksette tiltak der som det er behov for det. Vår primære funksjon er å sikre at de har en tilstrekkelig god forståelse for trusselbildet, sier Haugland. 

Powered by Labrador CMS