Nyheter:

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Generaladvokaten: Flere refses for frivillig «seksuell handling»

Kan ha en sammenheng med uklare regler og at soldatene tilbringer mer tid i leir, skriver Generaladvokaten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Seksuell handling med samtykke er jo i utgangspunktet en tillatt handling, så lenge det ikke involverer mindreårige, understreker Generaladvokaten overfor Forsvarets forum.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hun forklarer at Forsvaret likevel har gitt begrensninger på denne typen «livsutfoldelse», men at det er forskjeller mellom de ulike grenene og driftsenhetene.

To personer inne til førstegangstjeneste fikk erfare dette. Begge ble refset for overtredelse av disiplinærloven § 1. (se faktaboks) etter at de ble funnet i samme seng på kaserna. De erkjente at de hadde hatt seksuell omgang med samtykke og fikk en bot på 1200 kroner som disiplinærreaksjon.

Disiplinærloven § 1

Den som overtrer eller forsømmer militære tjenesteplikter som følger av lov, reglement, instruks, direktiv, forskrift eller rettmessig ordre, kan refses disiplinært.

Det samme gjelder den som overtrer eller forsømmer seg mot militær skikk og orden.

Refselse kan også ilegges den som gjør seg skyldig i borgerlig straffbare forhold

1) på militært område
2) overfor vernepliktige i tjeneste og militært tilsatte

eller

3) mot eller ved bruk av militært materiell.

De er ikke alene om å bli bøtelagt for seksuelle handlinger med samtykke. I 2020 ble 44 refset for seksuell handling med samtykke. Til sammenligning ble 26 refset for det samme i 2019. Det skriver generaladvokat Sigrid Redse Johansen i årsrapporten for refselser 2020.

Mer tid på leir

Hun drøfter to mulige årsaker til økningen. Den ene er at soldater på grunn av korona har tilbragt mer tid i leir.

– Dette kan ha en sammenheng med at det i 2020 har vært benyttet mer tid i leir på grunn av avlyste aktiviteter som følge av Covid-19, skriver Generaladvokaten.

Hun legger likevel til at hun ikke nødvendigvis tror dette forklarer økningen alene.

Ulike regler

Den andre er uklarhet rundt regelverk. Generaladvokaten påpeker i rapporten at det kan være at det er uklart for den enkelte vernepliktige hva som er tillatt, særlig tatt i betrakting at vernepliktige ikke har den oversikt over det forsvarsinterne regelverket som befalingsmenn.

– Seksuelle handlinger er ikke enhetlig regulert i Forsvaret, sier Redse Johansen.

Hun utdyper at sjefen for Hæren har gitt ut retningslinjer for opptreden mellom Hærens personell. Disse retningslinjene fastsetter blant annet at ansatte ikke skal ha seksuell omgang med personell inne til førstegangstjeneste, og at mannskaper ikke skal ha seksuell omgang på eller i umiddelbar nærhet til militært område,

Hun forteller at Luftforsvaret har tilsvarende regelverk, mens Sjøforsvaret har – så fremt hun er kjent med – ikke slikt regelverk.

– Militært ansatte og vernepliktige kan derfor refses på brudd på regelverk, eller for brudd på militær skikk og orden. For at de skal kunne refses for brudd på militær skikk og orden, bør det være noe ved handlingen som gjør det klart at den er uforenlig med hva som kan forventes av militært personell, påpeker hun.

Flere refselser

I 2020 ble langt flere refset enn i 2019. Antallet gikk fra 267 refselser kontrollert av Generaladvokaten i 2019, mot 453 i fjor. Denne økningen kan forklares med at det har vært en stor økning i antall refselser i Hæren, som kan kan relateres direkte til Covid-19, skriver Generaladvokaten årsrapporten.

«Seksuell handling med samtykke» ligger under refselseskategorien «Straffeloven og militær skikk og orden». Generaladvokaten skriver i årsrapporten at de historisk sett største postene her er kategoriene «Militær skikk og orden» og «Seksuell handling med samtykke». Disse to er kategorier av handlinger som i utgangspunktet er lovlige handlinger, men som er refsbare på grunn av særegne militære forhold.

Redse Johansen forteller også at det kan være tilfeller hvor frivillige seksuelle handlinger refses som «militær skikk og orden». Det kan for eksempel være hvis en av dde involverte er overordnet den andre.

Powered by Labrador CMS