Nyheter:

Koronaen har satt sitt preg på Forsvaret, det har også ført til en økning i antallet refselser. Soldatene på bildet er ikke knyttet til saken.

150 refselser for brudd på smittevernrestriksjoner

Ulovlig fravær, bruk av kollektivtransport og sosialt samvær med personer utenfor egen kohort er blant tilfellene det er ilagt refselser for i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Generaladvokaten ga i oktober ut sin «Virksomhetsrapport andre tertial 2020». Rapporten tar for seg embetets kontroll av disiplinære refselser fra starten av året og frem til slutten av august. Det viser en klar økning fra 2019, ifølge generaladvokaten.

– Vi har så langt i år kontrollert rundt 400 vedtatte disiplinære refselser. Rundt 50 av disse er ettersendelser fra 2019 og omlag 150 kan knyttes til brudd på smittevernrestriksjoner i 2020, sier Sigrid Redse Johansen.

Generaladvokat Sigrid Redse Johansen.

Flere av refselsene handlet om brudd på interne instrukser. Eksempler på dette er forbud mot å besøke sivil infrastruktur som matbutikk, bruk av kollektivtransport, og sosiale samlinger med soldater utenfor egen kohort.

– I tillegg er det registrert ulovlig fravær ved ikke å returnere til leir på kveldene, ulovlig fravær ved å forlate leir uten tillatelse og at man omgås sivilt personell utenfor kohort, opplyser Johansen.

Det er hovedsakelig bot som brukes som refselsesmiddel, men det er også benyttet irettesettelse og frihetsinnskrenkning, som innebærer forbud mot å forlate leir i en bestemt periode. Samtlige saker som hittil er registrert gjelder menige i førstegangstjeneste.

Fikk du med deg denne: 7 av 10 refselser i 2019 kom fra Hæren

Forlenget perm – oppga korona som årsak

Ett av tilfellene hvor krigsadvokatene er spurt om råd, handlet om en soldat som forlenget permisjon med henvisning til symptomer på korona. Soldaten unnlot å foreta en test innen rimelig tid, samtidig som det var kjent at vedkommende deltok på sosiale arrangementer.

– Krigsadvokatene utøver to funksjoner. Det ene er rådgivning, det er andre er kontroll med ilagte refselser. Dette tilfellet faller inn i den første kategorien og handlet om en soldat som oppga symptomer på korona og av den grunn ikke returnerte til leir, sier generaladvokaten.

– Det er ennå ikke kjent for oss om akkurat denne saken resulterte i refselse. Hvorvidt refselse er ønskelig i et gitt tilfelle, er opp til militær sjef med disiplinærmyndighet å bestemme.

Det viste seg senere at soldaten ikke hadde korona.

– Men dette skaper uro i leir når man ikke har klarhet i om en soldat har vært smittet eller ikke. Man kan ikke bare ringe til Forsvaret og si man er syk. Dette må vurderes av lege.

Les mer: Korona tvang fram nye sesjonsrutiner

Aksel Grunnvåg er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO).

Viktig å stole på hverandre

– Det er veldig leit å høre at enkelte velger å ikke følge smittevernsreglene. Vi er inne i en tid der det er særlig viktig at vi kan stole på hverandre, og at alle skjønner alvoret. Derfor er det bra at de lokale avdelingene følger opp disse hendelsene, slik at vi opprettholder tilliten vi er avhengige av, sier landstillitsvalg Aksel Grunnvåg.

– Videre er det viktig å presisere at det overveldende flertallet av soldatene har håndtert koronasituasjonen eksemplarisk, til tross for de strenge tiltakene og hensyn som er innført, sier Grunnvåg.

Økning i refselser grunnet korona

Generaladvokat Johansen presiserer at selv om rundt 150 refselser kan knyttes til brudd på smittevernsregler, betyr ikke dette at antallet refselser i 2020 nødvendigvis ville være redusert med 150 uten korona.

– Vi har ikke en egen statistikk-gruppe for dette. Det er litt krevende å vite hva som er direkte korona-relatert og hva som skyldes andre faktorer, som ulovlig fravær og brudd på Forsvarets rusmiddelbestemmelse. Så dette blir et overslag. Men vi kan nok si at det har vært en økning i antallet refselser på grunn av korona.

I februar 2021 kommer den totale oversikten over refselser for 2020.

Powered by Labrador CMS