Nyheter

GENERALMAJOR: Rolf Folland er tidligere helikopterpilot i Luftforsvaret og Sjøforsvaret i Bodø. Her er han i Bodø i 2022.

Sjefen for Luftforsvaret:
– En dag ser vi kanskje norske F-35 lande på motorveier i Sverige

Lederne for luftforsvaret i fire nordiske land har signert en intensjonsavtale om en felles luftstyrke. Men i hvilket land et felles luftoperasjonssenter eventuelt skal lokaliseres, er langt fra avgjort.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Lederne for luftforsvaret i Finland, Sverige, Norge og Danmark har undertegnet en avtale der intensjonen er å kunne opptre som én felles luftstyrke. Avtalen inkluderer felles øving, med felles støtteapparat, logistikk og planverk, skrev Aftenposten torsdag.

– Hva koster det å integrere de nordiske landene til én felles luftstyrke? Og hvordan fordeles kostnadene?

– Slik jeg ser det vil det ikke nødvendigvis medføre noen ekstra kostnader for landene. Det er en måte å få mer ut av det lille vi har hver for oss. Dette er en langsiktig prosess der vi tar utgangspunkt i det vi allerede har, skriver Rolf Folland, sjefen for Luftforsvaret, i en e-post til Forsvarets forum.

Folland legger til at Sverige og Finland har vært tett integrerte Nato-partnere i flere år, og at medlemskap for dem vil naturligvis være en fordel.

– Når det er sagt så er det ikke en selvfølge at Nato-land integrerer luftmakten i den størrelsesorden vi nå sikter på. Luftforsvaret i de fire landene vil arbeide for felles utdanning, logistikk, operasjonsplanlegging og koordinering av luftstyrkene.

– Unikt spredningskonsept

Ifølge Folland betyr et Nordisk forsvarskonsept økt fleksibilitet i hvordan man kan operere ut fra, og benytte hverandres flybaser.

– En dag ser vi kanskje norske F-35 lande på motorveier i Sverige, og etterforsynes av finsk logistikk. De har et helt unikt spredningskonsept som vi kan lære mye av, skriver Folland.

– Er det enighet mellom de nordiske landende om hvilke IT-systemer som skal brukes?

– Foreløpig har vi kun signert en intensjonsavtale, så dette er en av tingene vi må finne ut av sammen, lyder svaret fra Folland.

Folland har tidligere sagt til NRK at et felles, nordisk luftoperasjonssenter vil bety et luftforsvar med rundt 250 topp moderne kampfly.

KALLENAVN KLUTE: Den tidligere jagerflypiloten Carl-Johan «Klute» Edström, i dag generalløytnant og sjef for operasjonsledelsen i Försvarsmakten, med Nato-generaler på Pasvik grensestasjon 9. mars. Navnet Klute kommer av at da han en gang fløy over sitt hjemsted Klutmark, sa han til flystridslederen «Jag har koll på läget, jag är ju född här».

«Klute» tyst om lokalisering

Forsvarets forum var tidligere denne måneden på Pasvik grensestasjon og intervjuet Carl-Johan «Klute» Edström, generalløytnant og sjef for operasjonsledelsen i Försvarsmakten.

– Hva mener du om et mulig fremtidig nordisk luftoperasjonssenter lokalisert i Norge?

– Jeg vil ikke kommentere akkurat hvilket sted dette bør lokaliseres. Men luftdomenet er mer grenseoverskridende enn landdomenet, så med det sterke flyvåpenet vi har i Norden kan vi skape en felles «command and control»-struktur som kan gå sømløst fra et nasjonalt perspektiv hele veien til et kollektivt forsvar, Artikkel 5-perspektiv, sa Klute.

Han understreker at beliggenheten til et slikt operasjonssenter kan avgjøres senere, og at det er viktigste for ham er hvordan samarbeidet foregår.

Powered by Labrador CMS