Nyheter

OLONKINBYEN: Stasjonsbygget på Jan Mayen da kronprins Haakon besøkte øya i 2020. Illustrasjonsfoto.

Ny Jan Mayen-rapport: Asbeststøv i verkstedet og fortsatt bekymring for bygningskollaps

Cyberforsvarets siste Jan Mayen-rapport slår fast at problematikken rundt råteskader og asbest på bygningsmassen er økende.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Justisdepartementet har publisert Jan Mayen-rapporten for 2022, skrevet av Cyberforsvaret.

I det 12 sider lange dokumentet er asbest nevnt 13 ganger. Cyberforsvaret skriver at det ble påvist asbeststøv i bygningsmassen i første kvartal, og at midlertidige tiltak ble iverksatt i tett dialog med Forsvarsbygg og Forsvarets bedriftshelsetjeneste.

«Nedvasking av berørte rom ble utført og nye prøver tatt etter en periode. Disse prøvene påviste igjen funn av asbeststøv og deler av bygget er avstengt frem til nye tiltak er iverksatt av Forsvarsbygg. l første omgang er berørt bygg avstengt frem til sommeren 2023».

Det står videre at Forsvarsbygg planlegger en asbestsanering og at verkstedet er stengt inntil saneringen er utført. Verkstedet er et av stedene der asbeststøv er påvist.

Forsvarets forum omtalte i oktober i fjor Cyberforsvarets bekymring knyttet til «en eventuell kollaps av deler av hovedbygget».

Denne bekymringen blir gjentatt i den nye rapporten.

Polarøya Jan Mayen, som ligger tusen kilometer vest for fastlands-Norge, er daglig rammet av jordskjelv. Hovedbygget på Jan Mayen sto ferdig i 1960 med en beregnet levetid på 10 år.

Det står i den ferske rapporten at det over tid er oppstått store råteskader i bærende konstruksjoner i hovedbygg og driftsbygg, og at dette er belyst i flere rapporter fra Forsvarsbygg, og fulgt opp av Cyberforsvaret.

Men flere av bygningene er slitne:

«Også nød-forlegningen, storgarasjen, båthusene i Båtvika og Kvalrossbukta er rammet av store råteskader. Besetningen sørger for kontinuerlig vedlikeholdt byggene, men med et vedlikeholdsarbeid, bygningenes høye levealder og tekniske stand, er ordinært vedlikehold ikke lenger tilstrekkelig for å unngå skader og mulig tap av bygg.»

– Lurte veldig på når de kom i gang

Forsvarsbygg har i mange år forsøkt å få på plass et nytt hovedbygg på øya. I midten av mars kom nyheten om at Forsvarsbygg har signert en samspillentreprise med Hæhre Arctic As om ny hovedbygning.

Forsvarets forum intervjuet i fjor pensjonist Hallvard Jacobsen som var stasjonssjef på Jan Mayen fra april 2013 til april 2014. Han fortalte om en gruppe fra Forsvarsbygg som besøkte Jan Mayen:

– De så på bygningsmassen og hadde møter. Vi lurte veldig på når de kom i gang med nybygget. Jeg oppfattet at de drev med et forprosjekt, sa Jacobsen til Forsvarets forum.

INTERIØR: Biljardkø og dartpiler ved et vindu som er dekket av snø på stasjonen i Olonkinbyen på Jan Mayen. Bildet er fra 2020.

I den nye rapporten kommer det frem at driftsbygninger ikke er en del av det «pågående prosjektet med nytt hovedbygg», selv om de ifølge Cyberforsvaret er «avgjørende for driften av flystripen og samfunnet i stort».

Cyberforsvaret skriver i avsnittet som heter vurdering av fremtidsutsikter:

«Da det er logistikkmessig svært krevende å bygge på Jan Mayen, bør driftsbygninger erstattes i samme tidsrom som hovedbygg. Manglende fremdrift i byggeprosjektet vil kunne medføre at det blir uforsvarlig å ha personellet på øya, da det allerede er krevende å ivareta gjeldende krav til HMS for de ansatte».

JAN MAYEN: Bassenget utenfor stasjonen i Olonkinbyen på Jan Mayen. Bildet er fra 2020.

– 15 millioner på kontrahering og forprosjekt

Forøvrig står det i rapporten at driften av samfunnet Jan Mayen i all hovedsak har gått som planlagt i 2022, og at Cyberforsvaret opplever en meget god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Forsvarsdepartementet (FD), samt Statsforvalteren og politimesteren i Nordland.

Forsvarets forum har spurt om Forsvarsbygg om de vil kommentere Cyberforsvarets bekymringer i rapporten om tidsplanen for byggeprosjektet, og om nybygget blir stort nok for forsvarlig drift:

Randi-Grethe Pedersen, prosjektleder hos Forsvarsbygg, skriver tirsdag i en e-post til Forsvarets forum at arbeidene med forprosjekt er akkurat igangsatt og at de er i gang med å se på hvordan brukerbehovene best kan løses.

Hun skriver vider at de har en tett og god dialog med Cyberforsvaret, og er klar over at prosjektet har en stram framdrift. Pedersen viser forøvrig til en pressemelding om inngått kontrakt med samspill i forrige uke hvor muligheter og utfordringer i prosjektet beskrives.

«Forsvarsbygg har så langt fått bevilget cirka 15 millioner kroner for å kontrahere entreprenør og utarbeide forprosjekt. I denne summen inngår det også tidligere utredninger, befaring på Jan Mayen med entreprenør og gjøre alle nødvendige undersøkelser. Dette forprosjektet ferdigstilles høsten 2023, og det vil også inneholde kostnadsoverslag for bygging. Forutsatt finansiering fra myndighetene, planlegger vi med fysisk oppstart i 2025 og at bygget etter planen står ferdig i 2026/27,» skriver Pedersen til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS