Nyheter:

Cyberforsvaret: Aktører vil prøve å utnytte denne situasjonen

Med økende grad av hjemmekontor må folk være ekstra bevisst på at det vil komme forsøk på infiltrering, oppfordrer Forsvaret.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​– Vi har allerede tilfeller hvor forsvarsansatte er blitt lurt til å åpne vedlegg eller besøke nettsider relatert til COVID-19 som forsøker å levere skadevare, opplyser kommunikasjonssjef i Cyberforsvaret, Knut Helge Grandhagen til Forsvarets forum.

Koronaviruset sprer seg stadig, og søndag kveld var det registrert nesten 164.000 smittetilfeller på verdensbasis. Det omfatter over 6.400 dødsfall og 74.000 friskmeldte fordelt på over 140 land og territorier. Viruset er blitt erklært en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) og har ført til at norske myndigheter har oppfordret alle som kan, til å benytte seg av hjemmekontor. 

For Cyberforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet betyr det økt bekymring for folks digitale sikkerhet. 

Les NSMs råd til hjemmekontoret nederst i denne artikkelen.

NSM advarer 

Det relativt nyåpnede samlokaliseringssenteret Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) følger også med på koronasituasjonen. På sine hjemmesider skriver de:

«Generelt oppfordrer NCSC til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.»

De skriver videre at utfordringen med hjemmekontor er at fokus på IKT-sikkerhet i hjemmet normalt er lavere, enn i en jobbsituasjon. Men det er ikke bare de som benytter seg av private nettverk og egne hjemmekontor, som skaper bekymring. NSM skriver også at fravær av personell kan føre til at nødvendig maskin- og programvareoppdateringer utsettes. Noe som igjen kan føre til sårbarheter.

BEKYMRET FOR infiltrasjon

– Vi ser det gjerne rundt høytider som jul og slik, at presset på den type aktivitet øker, forteller Grandhagen.

Han legger til at det er all grunn til å være ekstra årvåken i disse dager. Oppfordringen går til forsvarsansatte, men også alle andre. 

De som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor. Det byr på utfordringer, for Forsvaret og for resten av samfunnet, forteller Cyberforsvaret.
De som kan, oppfordres til å ha hjemmekontor. Det byr på utfordringer, for Forsvaret og for resten av samfunnet, forteller Cyberforsvaret.

– Vi må erkjenne at det finnes opportunister som utnytter at verden er i krise. Etterretningsaktører og kriminelle benytter situasjonen til å forsøke å få et fotfeste. 

Løsningen, legger han til, er at folk er veldig bevisst på det de gjør. 

Sårbar gruppe

Grandhagen forteller også at Forsvaret har enkelte fagmiljø som er mer sårbare for sykdom enn andre. Han nevner cybersikkerhets- og kryptosikkerhetsmiljø som eksempler. 

– Vi har fokusert vår innsats på å skjerme disse miljøene mest mulig fordi vi er avhengige av at disse er operative for at Forsvaret skal fungere. 

Han sier at de føler de har kontroll, men at det er viktig at alle forsvarsansatte som nå jobber hjemmefra, passer på at sikkerhetslovens bestemmelser overholdes. 

– Ikke bruk mobil til å snakke gradert og ikke send gradert info på ugradert e-post, slik at man ikke risikerer å kompromittere systemer, legger Grandhagen til.


Powered by Labrador CMS