Nyheter:

Søkere til cybertekniker i Cyberforsvaret demonterer en server i felt i forbindelse med forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen.

Ansatte i Cyberforsvaret står overfor en enorm omstillingsprosess

Flere kan bli nødt til å bytte arbeidsgiver, ifølge cybersjefen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi etablerer, vi drifter, vi vedlikeholder og vi beskytter forsvarets datanettverk, svarer generalmajor Inge Kampenes på spørsmål om hva Cyberforsvaret er i dag.

Noe av dette, mener sjefen for Cyberforsvaret og regjeringen - kommunisert blant annet i den nye Langtidsplanen - at Forsvaret ikke trenger å gjøre selv.

– Vi skal vri vår virksomhet mot det som bare Forsvaret kan gjøre. Det som ikke kan gis til noen andre, som sivil industri og næringsliv, sier Kampenes.

Sjef for Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes.

I Langtidsplanen skriver regjeringen «Cyberforsvarets egen bemanning skal innrettes mot oppdrag kun Forsvaret kan løse.». For generalmajor Kampenes betyr dette mer cybersikkerhet og mer cyberoperasjoner - riktignok defensive, ettersom Etterretningstjenesten har ansvaret for de offensive.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no.

Strategiske partnere

I motsatt ende betyr dette at det som kan gjøres av noen andre, skal nettopp det. I disse dager starter Forsvarsmateriell (FMA) og Cyberforsvaret jakten på jakten på «strategiske samarbeidspartnere», som kan ta over de arbeidsoppgavene som Cyberforsvaret har i dag, som er av mer sivil karakter. Skytjenester og andre IKT-driftsoppgaver er noen av eksemplene som nevnes.

Forsvarets forum er kjent med at flere ansatte kan komme til å måtte bytte arbeidsgiver, selv om det også vurderes andre alternative løsninger. Et dokument Forsvarets forum har fått innsyn i, viser hvordan FMA og CYFOR blant annet undersøker muligheten for at forsvarsansatte som nærmer seg pensjonsalder, skal få ta med seg pensjonsrettighetene, dersom det blir aktuelt å flytte de over til en ny arbeidsgiver.

– Det er ganske mange som kan komme til å være i en overgang til ansettelse til en partner. Men det er en veldig uklar personellsituasjon, den er litt sånn i flyt, forteller Kampenes om situasjonen.

Forsvarets forum har intervjuet Inge Kampenes i forbindelse med den nye Langtidsplanen. Les hvorfor generalmajoren er så fornøyd i denne saken.

Han legger til at de har god dialog med tillitsvalgte og planlegger å «finne hensiktsmessige løsninger for både ansatte og organisasjonene sammen med samarbeidspartnere, sier Kampenes.

Forsvarets forum har fått se en liste som viser «Mulige alternativer for de ansatte» - i tillegg til overgang til ny arbeidsgiver eller såkalt virksomhetsoverdragelse som det heter. De andre alternativene er som følger:

Ny stilling i Cyberforsvaret eller nye arbeidsoppgaver, en liaisonfunksjon, permisjon, og «ikke berørt». Det siste punktet er: «Andre muligheter»

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Skaper usikkerhet

Rune Lygren, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Cyberforsvaret, sier at den pågående prosessen skaper stor usikkerhet blant de ansatte, og mener at det kan føre til at mange ser seg om etter noe annet å gjøre.

– Det er dermed fare for at Cyberforsvaret mister viktig kompetanse. For å minske de negative konsekvensene er det sentralt at ansatte blir fortløpende informert og at tillitsvalgte er involvert i prosessen slik at de ansattes rettigheter blir ivaretatt, skriver Lygren i en e-post til Forsvarets forum.

Leder i NTL Forsvaret skriver også at de er svært kritiske til at Forsvaret tar i bruke private skytjenester.

– Denne typen strategiske partnerskap svekker linjedragninga mellom hva som er private og hva som er offentlige oppgaver. Dette er en sikkerhetsrisiko vi ikke har råd til å ta da det kan få alvorlig konsekvenser for nasjonal sikkerhet og operativ evne, skriver leder i NTL Forsvaret Stina Baarne Hassel.

– Utvidelse, ikke outsourcing

– Jeg ser jo på et slikt strategisk samarbeid som en utvidelse av organisasjonen vår, ikke en innskrenkning. Fordi vi får faktisk med oss høykompetente miljøer, sier cybersjefen.

– Så du vil ikke kalle det en outsourcing?

– For de ansatte er det et veldig negativt ladd begrep, og det er ikke det vi gjør, men noen vil nok insistere på at det er det.

Han forteller at målet er ikke å bare sette bort deler av driften, men å knytte til seg én eller flere partnere som blir integrert med Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter og Cyberforsvaret.

– Deres personell blir integrert med kjernefunksjonene våre og omvendt. Det er en helt annen forpliktelse og langsiktighet i et sånt samarbeid, enn der hvor du bare setter ut en oppgave og får levert noe basert på en kontrakt, sier Kampenes.

– Er det slik at dere får beholde de årsverkene?

– Det er noe jeg diskuterer med forsvarssjefen og hans ledergruppe, svarer Kampenes.

Konfrontert med NTLs sikkerhetsbekymringer i etterkant av intervjuet, svarer han følgende:

– Cyberforsvaret kjenner seg ikke igjen i sikkerhetsbildet NTL presenterer. Utover det ønsker ikke Cyberforsvaret å kommentere utspillet ytterligere.

Han presiserer at de vil etablere dialog med NTL «for å forsøke å forstå bekymringen bedre».

Jens Jahren

Lederen i Befalets fellesorganisasjon (BFO), Jens Jahren, skriver i en e-post til Forsvarets forum at også BFO ser omstillingen som en måte å sikre seg «tilgang på teknologi og de beste løsningene».

– Ikke først og fremst for å spare penger. I tillegg er det ikke snakk om en nedbemanning, men muligheter for å sikre andre deler av Cyber sine behov for kompetanse, eksempelvis militær kompetanse. En slik dreining kan også være positiv, skriver Jahren.

Skal spisses

– IKT har vært og er fremdeles litt slik: Man anser det som en støtte. Det skal bidra til driften, men i dag så må man forstå det litt annerledes. Det er i dag en premissgiver for at du skal få gjort jobben din, sier Kampenes.

Generalmajoren er sjef for det myndighetsområdet i Forsvaret som kanskje har stått overfor den største samfunnsutviklingen og ikke minst fagmilitære utviklingen de siste ti årene. Selv om avdelingen med sine 1150 stillinger og 120 soldater riktignok ble etablert i 2012.

Kampenes forteller at dette er en anledning for Cyberforsvaret til å vri ressurser mot det som er særegent for militæret - og det som er nært og i stridssonen.

– Det må vi kunne håndtere og der er vi tynne i dag, sier Kampenes.

Han legger til at Cyberforsvaret består av mange dyktige folk, noe som gjør det mulig å omskolere eller videreutdanne folk til å håndtere nye oppgaver

Det strategiske samarbeidet venter nå på en endelig godkjenning fra Forsvarsdepartementet. Når den gis, skal det gjennomføres en prekvalifiseringsrunde, deretter blir det kjørt en dialogbasert anskaffelse med tre potensielle samarbeidspartnere, og det hele avsluttes med en kontraktsinngåelse med én partner. Kampenes sier at de forventer at arbeidet vil ta omtrent et års tid.

Powered by Labrador CMS