Nyheter:

– Forsvaret må bli flinkere på teknologi

For å håndtere fremtidige trusler må Forsvaret utdanne og tiltrekke seg riktig kompetanse, sier sjef Cyberforsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Cyberforsvaret er kanskje forsvarsgrenen som har kommet lengst i å tiltrekke seg moderne kompetanse og bruke ny teknologi. Rundt 50 prosent i forsvarsgrenen som blant annet skal beskytte Forsvarets infrastruktur og IKT-systemer, er sivile. Sjef for Cyberforsvaret Inge Kampenes sier at de har kommet et stykke i å benytte seg av moderne teknologi samt rekruttere og utdanne for riktig kompetanse. 

Generalmajor Inge Kampenes er sjef for Cyberforsvaret (Foto: Øyvind Førland Olsen/Forsvarets forum). 

Oppfordringen om å kunne håndtere cybertrusler blir også delt av Etterretningstjenesten. I E-tjenestens rapport FOKUS heter det blant annet

«I dag opererer stater, amatører og svært kompetente kriminelle om hverandre i domenet. Dette skaper et uoversiktlig landskap, der det er komplisert å finne ut hvem
som står bak nettverksoperasjoner». 

– Vi er i rute

Inge Kampenes var en av Forsvarets representanter da Berit Svendsen inviterte til innspillsmøte. Næringslivet og utdanningsinstitusjoner var også tilstede. Hensikten var å få nye idéer og et solid grunnlag for en rapport som skal leveres i juni. 

Forsvarets forum skrev i november 2019 at rapporten skal komme med forslag for hvordan Forsvaret kan bli bedre til å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse.  

Da trakk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen blant annet fram «gamere» som en gruppe som kunne tilby Forsvaret viktig kompetanse i fremtiden.

Nå begynner klokka å tikke for den endelig rapporten som skal leveres om tre måneder. Ifølge utvalgsleder Berit Svendsen begynner det å nærme seg et sluttprodukt.

–  Vi er i rute. Mange av innspillene vi har hørt i dag har vi jobbet med i utvalget – heldigvis, sier Svendsen. 

Sivilisering og totalforsvaret

Noe av tanken bak Svendsen-utvalget er å se på muligheter for å knytte kontakt, men også viske ut det som oppfattes som kunstige skiller mellom sektorene og næringslivet. I stadig større grad må utfordringer og trusler møtes av flere enn Forsvaret, som for eksempel ved cybersikkerhet. Det ble fremholdt av deltagerne under møtet ved Akershus festning i Oslo. Innspillene som deltakerne fra næringslivet, utdanningsinstitusjoner, politiet og Forsvaret kom med, handlet om å tenke nytt om forsvaret av landet: 

* Mer samarbeid mellom Forsvaret og det sivile i trusselhåndtering

* Næringslivet må få mulighet til tilby teknologiske løsninger for Forsvaret tidligere

* Forsvaret blir en mer attraktiv arbeidsplass for å beholde og rekruttere kritisk kompetanse

* Flere og bedre incentiver for jobb i Forsvaret

– Forslagene vi kommer med i rapporten handler i bunn og grunn om å styrke Forsvarets operative evne. I krise og krig gjelder hierarkiet i Forsvaret, men det skal ikke forhindre oss i styrke samhandlingen mellom militæret og det sivile, sier Berit Svendsen. 

Må henge med 

«Når ungdommer i førstegangstjenesten opplever at Forsvaret henger etter, er det ikke bra».  Det sa Morten Follestad fra konsulentselskapet Sopra Steria. 

Inge Kampenes fra Cyberforsvaret deler noe av den bekymringen. Men det finne likevel flere lyspunkter. Cyberforsvaret har allerede et samarbeid med NTNU på Gjøvik, og studenter fra Jørstadmoen deltar i deler av utdanningsprogrammene – ikledd uniform.

– Vi må komme oss ut av Forsvaret for å henge med i den teknologiske utviklingen, sier Kampenes.

–  Men det blir for enkelt å si at alt er gammelt. Noe av materiellet og teknologien i Forsvaret er «state of the art» (toppmoderne, journ. anm). 

Powered by Labrador CMS