Meninger

MÅLRETTET: Sjef for Brigade Nord, Pål Berglund, skriver i sitt innlegg at de har iverksatt flere tiltak for å møte standarden som forventes av brigaden.

Det skal være trygt å være soldat i Hæren

Vi skal fortsette å jobbe målrettet for å møte de standarder som forventes av oss. Vi blir stadig bedre.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

For å få til dette har vi over tid iverksatt mange tiltak, blant annet:

Alle soldater får som del av etikkfaget leksjoner i forebygging av mobbing og seksuell trakassering. Disse leksjonene har til sammen 20 leksjonsmål av typen «Rekrutten skal vite hvordan man kan varsle om mobbing og seksuell trakassering/overgrep» eller «Soldaten skal forstå hvordan språk og omgangsform påvirker kulturen negativt, herunder bruk av seksualisert språk/huskeregler og vitser med potensielt trakasserende innhold». Etikkundervisningen begynner i rekruttperioden og fortsetter gjennom tjenestetiden.

Vi har siden våren 2022 gjennomført over 3000 gruppesamtaler i samtlige avdelinger i rammen av «ikke i mitt lag», der alle er med på å sette grenser og evaluere hvordan vi har det, hvordan vi vil ha det, og å sette ord på hvordan vi ikke skal ha det. Disse samtalene starter i rekruttperioden, og fortsetter gjennom året.

Vi har inspiserende befal på samtlige kaserner, og i helgene skal det kommanderes befal med minst to års fartstid i Forsvaret på vakt.

«Gi respekt, få respekt»

Sammen med de tillitsvalgte for de vernepliktige har vi iverksatt en fadderordning der de eldste soldatene ivaretar de yngste. Dette for å skape trygge rammer i den innledende perioden av tjenesten, og godt samhold i avdelingene.

Vi gjennomfører ekstra trivselsundersøkelser ut over de som gjøres sentralt, for at den enkelte avdeling skal få et eierskap til den konkrete tilstanden hos akkurat oss. Denne danner grunnlag for konkret lokalt arbeid.

Soldataksjonen 2022 handlet om «mangfold». I år er temaet «gi respekt, få respekt». Temaet for aksjonen skal gå gjennom hele året, og det er gitt føringer om at bataljonsledelsene skal være aktive bidragsytere i utformingen av aksjonen.

Samtlige avdelinger gjennomfører verdidager basert på våre kjerneverdier for hele avdelingen. Innholdet har til hensikt å utvikle samhold, holdninger, etikk og ledelse i Brigade Nord.

Forebyggende arbeid

Samtlige av mine avdelingssjefsmøter siden jeg begynte som sjef, har hatt tematikk beslektet til personellivaretakelse og mobbing og seksuell trakassering på agendaen. Særlig har det vært fokus på varslingshåndtering og kompetanseheving av ledere. Instruks for håndtering av varsler med veivisere er en del av vår virksomhetsordre.

For ansatte og tillitsvalgte gjennomføres «Vivat OPS!» kurs i hvordan møte ansatte og soldater med psykiske helseproblemer og problematikk knyttet til selvmordstanker.

Ledere på alle nivåer jobber tett med de tillitsvalgte på sine respektive nivåer slik at vi sammen understøtter god ivaretakelse i soldathverdagen.

Jeg har dedikerte HMS-rådgivere og jurister som vier all sin tid til å støtte meg i dette arbeidet, og i å håndtere varsler. Jeg vet at mine underordnede ledere utøver sitt ansvar og legger ned betydelig innsats for at det nettopp skal være trygt for alle hos oss. Dette bidrar til trygg og meningsfull tjeneste for de vernepliktige.

Vårt mål er at ingen slike saker skal forekomme, ved godt forebyggende arbeid. Når saker oppstår er det vårt ansvar å håndtere dem.

Powered by Labrador CMS