Nyheter

STORE PLANER: Hærsjef Lars Lervik og forsvarsminister Bjørn Arild Gram lover tung satsing på Finnmarksbrigaden. Planene ble presentert foran denne fryktinngytende (canadiske) ulven i Porsangmoen leir.

Slik blir den nye Finnmarksbrigaden

PORSANGMOEN (Forsvarets forum): Regnestykket for den nye brigaden i Finnmark er allerede klart: Investeringer for 18 milliarder og minst en dobling i personell. 

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Finnmark landforsvar skal oppgraderes til Finnmarksbrigaden, en stående styrke som kan operere selvstendig over tid.
  • Brigaden vil inkludere nye avdelinger som infanteri- og artilleribataljoner, ingeniør- og etterretningskompanier, samt sanitets- og ledelsesressurser.
  • Utvidelsen krever en betydelig økning av personell, med en to- til tredobling av ansatte og soldater ved Porsangermoen leir.
  • Kostnadene for opprustningen er estimert til tolv milliarder i materiell og fem-seks milliarder for leir, bygg og anlegg, med full utvikling av brigaden innen 2032.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Etter at langtidsplanen for Forsvaret ble lagt frem fredag, er forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) denne uken ute på en slags turné for å presentere planen mer i dybden. 

Første stopp var Porsangmoen leir i Finnmark, som er en helt sentral av langtidsplanen. Finnmark landforsvar skal bygges opp til å bli Finnmarksbrigaden. 

Den allerede pågående utvidelsen av virksomheten i Finnmark skal fortsette med økt kraft. 

– Å gå fra Finnmark landforsvar til Finnmarksbrigaden er å ta det et betydelig steg videre, sier Gram.

– Situasjonen i verden rundt oss gjør at det er behov for en slik satsing. Det blir ikke enkelt, men jeg er trygg på at vi skal få det til, sier sjef Hæren Lars Lervik. 

Seks nye avdelinger

Den nye brigaden skal bli en stående styrke, som kan operere på egenhånd over tid. Det betyr at flere nye avdelinger skal opprettes i Finnmark:

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

  • Infanteribataljon
  • Artilleribataljon med rørartilleri
  • Ingeniørkompani
  • Etterretningskompani
  • Sanitetsressurser
  • Andre ledelses- og stabsressurser

Det krever en god del mer folk enn det som finnes på leiren sør for Lakselv nå.

– Vi snakker om en to- til tredobling av ansatte og soldater inne til førstegangstjeneste, sier Lervik om personellet som skal inn til Porsangmoen. 

Ifølge sjef Finnmark landforsvar, Jørn Qviller, er det i dag rundt 1200 vernepliktige og 300 ansatte i dag. 

CV90: Forsvarsministeren fikk en titt på sensorsystemer i en CV90 under besøket.

18 milliarder

Et omtrentlig regnestykke er allerede på plass. Det vil koste tolv milliarder i materiell, mens opprustning av leir, nye bygg og anlegg har en beregnet pris på fem til seks milliarder. 

– Det vi skal gjøre er mer av det vi gjør i dag. Vi skal bygge flere kaserner, flerbrukshaller, utvikle skytefeltet, kjøpe mer av utstyret vi har i dag, som CV-90, og så skal vi etablere enn artilleribataljon som krever skyts. Mye handler om å investere i materiellet vi allerede har, sier hærsjefen.

Brigade nord finnes allerede i Hæren. I langtidsplanen ble det også klart at Finnmarksbrigaden og Brigade sør kommer.

Det er brigadene i nord som står først i køen.

– De har høyest prioritet med tanke på å utvikling fremover. Brigade sør er et mer langsiktig prosjekt mot 2036, sier Gram.

MØTTE SOLDATER: Heimevernssoldater fikk høre om planene for Porsangmoen fra forsvarsministeren.

Finnmarksbrigaden planlegges å være mer eller mindre fullt utviklet innen 2032. Forsvarsministeren er opptatt av at man fortsetter den storslåtte utbyggingen, som allerede er i gang, i et høyt tempo.

– Åtte år høres lenge ut, men det er ikke det. Man skal bygge og kjøpe utstyr, og utdanne folk, påpeker statsråden.

Powered by Labrador CMS