Nytt om navn

HV: Lars Bugge Aarset fotografert for noen år siden.

Kjent HV-soldat legger bereten på hylla

Lars Bugge Aarset har levert inn HV-utstyret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

HV-utstyret er innlevert etter 33 års tjeneste, skriver Lars Bugge Aarset i en e-post til Forsvarets forum.

Aarset er mest kjent for den såkalte feriepengesaken, som har pågått i flere rettsinstanser i en årrekke, og som Forsvarets forum har omtalt flere ganger tidligere.

Lars Bugge Aarset, som den gang var befal i Heimevernets innsatsstyrke «Rype», fikk i desember 2019 medhold i feriepengekravet på 19.757 kroner. Det viste en dom fra Frostating lagmannsrett.

Dommen konkluderte også med at Forsvarsdepartementet som var motpart, skulle dekke sakskostnadene, skrev Forsvarets forum.

Avvist av Høyesterett

Forsvarsdepartementet anket, men Høyesterett avviste anken. Det innebærer at soldater i Heimevernets innsatsstyrker har krav på feriepenger, skrev Forsvarets forum i april 2020.

Men siste ord i saken var ikke sagt.

Regjeringen nekter å dekke sakskostnaden til HV-soldatene som vant feriepengestriden, meldte NTB i april 2021. Lars Bugge Aarset har fått avslag på sitt krav om at Forsvarsdepartementet skulle dekke sakskostnadene, som for hans del er på 870.000 kroner pluss moms, stod det videre i saken.

I et innlegg på regjeringens nettsider 3. februar i år skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram at dommen fra Frostating lagmannsrett 31. mars 2020, slo fast at innsatsstyrkene har krav på feriepenger.

«Personellet fikk da utbetalt feriepenger av innsatsstyrketillegget, godtgjøring i henhold til grad og risikotillegg, tilbake til 2005,» skriver Gram, og legger til at personellet også har fått utbetalt forsinkelsesrenter som følge av forsinket utbetaling.

180 millioner

Gram skrev i samme innlegg at i etterkant av utbetalingen har det kommet et søksmålsvarsel om at sluttbonusen innsatsstyrkene har mottatt, også skal inngå i feriepengegrunnlaget.

«Hva som skal inngå i feriepengegrunnlaget har ikke vært tema i de foregående søksmålene. Når det nå kom opp, valgte vi å komme personellet i møte og besluttet å utbetale feriepenger av sluttbonusen personellet allerede har mottatt. Dette kunngjorde jeg på vegne av regjeringen 27. oktober 2022. Det er disse pengene som nå kommer til utbetaling,» skrev Gram 3. februar i år.

– 7900 soldater så langt fått utbetalt 180 millioner av sine opptjente feriepenger. Så noe har vi da fått til, men vi er ikke i mål, skriver Aarset i en e-post tirsdag til Forsvarets forum.

Powered by Labrador CMS