Nyheter

HØRING: Torsdag holdt Stortingets utenriks- og forsvarskomité åpen høring om forsvarsbudsjettet for 2024. Der var blant annet fagforeningene til stede for å gi sine innspill.

Forsvarsbudsjettet på høring i Stortinget: 
– En forsiktig start

Torsdag var det duket for budsjetthøring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Fagforeningene peker på et behov for mer penger og at personell i større grad skal prioriteres. 

Publisert Sist oppdatert

Fredag hadde blant andre Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Befalets Fellesorganisasjon (BFO), Norsk Tjenestemannslag (NTL)  og Parat forsvar møtt opp til budsjetthøring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Der fikk fagforeningene tildelt tre minutter hver til å lufte sine innspill til det foreslåtte forsvarsbudsjettet for 2024. Felles for alle er at de ønsker mer penger og mer fokus på personell. 

– Når Forsvarskommisjonen estimerer at vi mangler 30 milliarder bare i ammunisjon, så er en økning utover langtidsplanen på 1,5 milliarder en forsiktig start, sa leder i NOF Torbjørn Bongo. 

– De 30 milliardene innen ammunisjon kommer i tillegg til alt vi mangler på reservedeler, lager, forsyning, uniformer og vedlikehold, fortsatte han. 

Forsvarskommisjonens rapport og fagmilitært råd

Da Forsvarskommisjonen i mai fremla sin rapport, sa kommisjonsleder Knut Storberget at forsvarsbudsjettet «hurtigst mulig» burde heves permanent med 30 milliarder.

I tillegg foreslo kommisjonen at det skal settes av ekstrabevilgninger på 40 milliarder per år i ti år fremover, i tillegg til kommisjonens foreslåtte 30 milliarder. 

I budsjettforslaget som er lagt frem foreligger det en økning på 15 milliarder kroner. De 1,5 milliardene som Bongo referer til er den reelle økningen, utover det som var målet i langtidsplanen (LTP) for 2021 til 2024. 

Økningen spises delvis opp av pris- og lønnsvekst og det faktum at 7,5 av de 15 milliardene skal gå til våpenstøtte til Ukraina. 

Da forsvarssjef Eirik Kristoffersen la frem sitt fagmilitære råd i juni i år, anbefalte han en total budsjettøkning på 80 milliarder de neste fire årene. 

Altså 80 milliarder mer enn det som allerede ligger til grunn i langtidsplanen. 

– Det er snakk om et merbehov, sa Bongo om de 80 milliardene. 

– Fremstår ikke som særlig lurt

Videre understrekte Bongo at regjeringens prioriteringer for eiendom, bygg og anlegg (EBA) og offisersutdanning er «relativt riktig og balansert», gitt den økonomiske rammen i budsjettforslaget. 

– Men hvis dere spør meg hva trenger vi mer av i budsjettet? Da vil jeg si ytterligere bemanningsøkning, for vi trenger mer folk. 

 Det NOF er mest kritiske til er kuttene som følger kravene til effektivisering i forsvarssektoren, ifølge forbundslederen. 

– Det å for eksempel kutte i Forsvarsstaben nå, samtidig som det er behov for mer styring og kontroll i sektoren, det fremstår ikke som særlig lurt, sa Bongo. 

– Et lite steg i riktig retning

NTLs Ingerid Marie Utvik uttalte til komiteen at det fremlagte budsjettet er «et lite steg i riktig retning». Hun trakk frem midler til Andøya og midler til personellrettede satsninger som prioriteringer som er blitt godt mottatt. 

Likevel er NTL svært kritiske til at kravene til innsparing – som har kommet som en del av moderniserings- og effektiviseringsprogrammet – videreføres i budsjettet. 

– Ansatte i Forsvaret har i flere år stått i tunge parallelle omstillingsprosesser som en konsekvens av innsparingskravene. Dette har ført til at etaten har mistet personell med dyp virksomhetsforståelse, som er vanskelig å erstatte, sa Utvik. 

– Som det ser ut nå, vil Forsvaret knapt greie å spare inn én tredjedel av de 2,3 milliardene som er forutsatt i denne LTP-perioden. De midlene skulle gått til investeringer. Da blir det opp til dere å finne en annen måte å finansiere dette på, enn gjennom urealistiske innsparingskrav, sa Utvik til komiteen. 

Økningen er bra, men ikke nok

Også Parat forsvar ønsker seg mer penger til Forsvaret. 

– Det er vanskelig å se at Forsvaret får de økonomiske rammene som skal til for å oppfylle de politiske forventningene som ligger til grunn for dette budsjettet, sa forbundsleder Johan Hovde. 

I likhet med flere av de andre fagforeningene var mangel på personell et viktig punkt for Hovde. Mange har i flere år varslet om en fremtidig mangel på offiserer og såkalt funksjonelt fravær har blitt omtalt som en sikkerhetsrisiko for personell. 

– Forsvaret har behov for mer personell enn det som er beskrevet, med forutsigbare personellpolitiske virkemidler som sikrer rekruttering, samt at vi sikrer at flere står lengre i jobb, sa Hovde. 

Den økningen som kommer frem er bra, sa Hovde og la til: 

– Men det holder ikke nå. I all hovedsak er dette øremerkede midler, og det gir lite rom for fleksibilitet. 

Powered by Labrador CMS