Nyheter

NYOPPRETTELSER: Det kommer nye innsatsstyrker til noen av landets mest folkerike områder.

Oppretter flere nye innsatsstyrker: – Etterlengtet

De nye innsatsstyrkene skal legge vekt på sjøforsvar. HV-sjef håper man ikke forhaster etableringen.  

Publisert Sist oppdatert

Kortversjon:

  • Regjeringen planlegger å opprette tre helt nye innsatsstyrker i Heimevernet.
  • De nye innsatsstyrkene i Bergenhus og Trøndelag skal bidra til sikring av viktige objekter, støtte alliert virksomhet og overvåke kystsonen, som en del av en større langtidsplan for Forsvaret.
  • Nytt materiell, inkludert fartøy og våpen, vil bli tilført de nye innsatsstyrkene for å forbedre operasjonell kapasitet i fjorder, sund og øyer.
  • Planleggingen av de nye innsatsstyrkene er i gang, og de forventes å være operative mellom 2029 og 2032, som en del av en omfattende oppgradering av Sjøforsvaret.

Oppsummeringen er generert av kunstig intelligens, men gjennomlest av en journalist.

Regjeringen har varslet økt satsing på Heimevernet i den kommende langtidsplanen. 

Et av tiltakene er å videreutvikle innsatsstyrkene. Det skal blant annet skje ved å opprette tre helt nye innsatsstyrker. 

To av dem skal etableres i Bergenhus heimevernsdistrikt 09 og Trøndelag heimevernsdistrikt 12. 

Regjeringen vil at de nye avdelingene skal forsvare objekter langs kysten, overvåke deler av kysten og være en ressurs for allierte.

– Vi skal ha evne til å operere langs kysten og på land, og bruke sjøen som en forflytningsakse, sier Christoffer Thomas Knutsen.

Han er avtroppende sjef for Bergenhus HV-distrikt og sier planleggingen av den nye innsatsstyrken er godt i gang. Kun en godkjenning i Stortinget gjenstår.

– Det er veldig fornuftig spør du meg. En etterlengtet kapasitet, sier Knutsen. 

HV-09-SJEF: Christoffer Thomas Knutsen.

Nye fartøy og våpen

Det ble på forhånd av langtidsplanen spekulert i om det var duket for et comeback for Sjøheimevernet som ble lagt ned  i 2017. 

Det kommer ikke, men innsatsstyrkene i Vestland og Trøndelag vil på langt nær fungere ganske likt. 

De nye styrkene får båter og annet materiell for å få kontroll på fjorder og sund langs kysten.

– Vi får avdelinger som blir spesialtrent til å operere langs kysten og kapasiteter som blir helt nye i Forsvaret, sier Knutsen.

LES OGSÅ: Disse vil bli ny sjef for HV-09

Det vil imidlertid ta tid før avdelingene er oppe på beina. HV-09-sjefen håper de vil komme i den andre bolken i langtidsplanen, nemlig mellom 2029 og 2032. Da skal etter planen den storstilte oppgraderingen av Sjøforsvaret virkelig ta fart.

Ifølge regjeringens egen tidslinje skal det være på plass innen 2030. 

SIKRING: De nye innsatsstyrkene skal bidra på og nær kysten.

– Mye rart

I mellomtiden håper Knutsen at rekruttering blir gjennomført og anskaffelsene blir landet. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Det er viktigere å gjøre dette rett enn å gjøre det fort, samt å først og fremst at folk er på plass.  Vi må ta noen valg og planlegge godt, enn å kaste oss ute i noe nytt. Vi har tid til å gjøre ting skikkelig, sier Knutsen, som fra 1. august blir assisterende forsvarsattaché i USA. 

Han tror ikke det blir utfordrende å rekruttere inn soldater. Hos den andre innsatsstyrken i distriktet, Bjørn West, har det ikke vært problem å fylle opp plassene. 

De vil heller ikke merke noe særlig endring når det kommer en ny innsatsstyrke i Bergenhus. Knutsen tror det bare vil styrke Bjørn West.

– En stor fordel med to innsatsstyrker er å rendyrke fokusområder mer, slik at vi kan bruke mer tid på å bli bedre på færre ting. Bjørn West er en innsatsstyrke med mye rart i og har mange forskjellige avdelinger. En ny innsatsstyrke kan gjøre Bjørn West bedre, sier Knutsen. 

Alliert mottak

Også i Trøndelag er planleggingen så vidt i gang. Distriktssjef Marianne Eidem kaller regjeringens forslag for positiv. 

Spesielt fordi det vil passe godt med Sverige og Finlands inntreden i Nato. Det er nemlig hyppig med alliert mottak i Trondheim og omegn.

– Det er viktig å få økt kapasiteten rundt viktig infrastruktur nær kysten. Det vil ikke bli mindre alliert mottak i den kommende tiden, sier Eidem. 

I likhet med HV-distriktet i Vestland fylke tror Eidem at rekrutteringen bør gå i orden. Hun peker på en helt annen utfordring.

– Det blir å treffe med prosjektet. Etableringen vil bestå av flere prosjekter. Materiell og bygg og anlegg må på plass. Vi ønsker at dette skal bli en ny og god innsatsstyrke, og da må ting være på plass, sier HV-12-sjefen. 

GLEDER SEG: Marianne Eidem er distriktssjef i Trøndelag-HV.

Fire nye innsatsstyrker

I tillegg til nyopprettelsene i Trøndelag og Bergenhus, kommer innsatstyrker rettet mot landets nordlige strøk. 

Den ene etablering vil skje i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 med personell derfra, men skal være dedikert til operasjoner i Finnmark. 

Begrunnelsen for dette i langtidsplanen er «rask tilgang på personell».

I tillegg skal innsatsstyrke Tromsø i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 (HV-16) fortsette utviklingen og bli en fullverdig innsatsstyrke. 

Regjeringen foreslår at denne skal være «særlig innrettet for beskyttelse av objekter langs kysten».

Totalt vil det bli 16 innsatsstyrker i Heimevernet.

På sikt kommer det også dronekapasitet til innsatsstyrkene, ifølge langtidsplanen. 

Powered by Labrador CMS