Nyheter

EVENES: Luftforsvaret overførte i januar 2022 QRA-beredskapen til F-35 på Evenes flystasjon, og samtidig ble samtlige operative oppdrag for F-16 overført til F-35. F-35-piloten «Fusion» går over et F-35 kampfly i en hangar på Evenes.

Forsvarets årsrapport: Bedre reaksjonsevne

Gjennom målrettet satsning har beredskapen i Forsvaret blitt styrket i 2022. Men det har også vært forsinkelser i F-35-leveransen og Forsvaret erkjenner fortsatt dårlig status på IKT, står det i årsrapporten for 2022.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gjennom målrettet satsning har beredskapen i Forsvaret blitt styrket i 2022, og dette har spesielt kommet til uttrykk gjennom bedret reaksjonsevne, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen innledningsvis:

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Det er fortsatt utfordringer knyttet til Forsvarets utholdenhet. Forsvaret har bistått sivile myndigheter gjennom 2022. Eksempelvis har Forsvaret stilt vakthold ved landbasert petroleumsinstallasjoner og bidratt med antidrone kapasitet på land og på sjøen.»

Det står også at Forsvaret har også gjennomført betydelig samvirkeaktivitet i Totalforsvaret, og at dette har styrket forsvarsevnen.

Ifølge rapporten går arbeidene med nødvendige oppdateringer for å videreføre kystkorvettene og løsninger for å sikre tilstrekkelig ubåtkapasitet frem til nye ubåter etter planen.

F-35 forsinket

Imidlertid ble leveransen av F-35 kampfly forsinket i fjor:

«Forsvaret har mottatt 37 av de planlagte 52 F-35 kampflyene, hvorav tre fly ble levert til Norge i 2022. Opprinnelig plan var leveranse av seks fly i 2022, men det har vært en forsinkelse av leveransene grunnet en hendelse under testflyvning av F-35 hos leverandøren.»

Rapporten inneholder selvkritikk på IKT-fronten:

«Forsvarets IKT-løsninger har fortsatt for dårlig status, selv om det er gjennomført mange forbedringer. Det jobbes kontinuerlig med å tette sikkerhetshull og forbedre statusen på dagens systemer. De langsiktige behovene tas fram gjennom programmene MAST og Mime.»

Det står videre at Mime er i leveransefasen og bidrar til «gradvis økt operativ evne» innen kampnær IKT.

Rapporten er også innom temaet varsling: Til sammen ble det i 2022 mottatt 255 henvendelser i Forsvarets sentrale varslingssystem i 2022. Forsvarets avdelinger har i tillegg mottatt 167 varslingssaker i løpet av året, står det i rapporten.

Ifølge rapporten har 180 saker relatert til mobbing og seksuell trakassering vært til behandling i Forsvarets avdelinger i 2022, og det legge til at flere av disse er komplekse og krevende, og er ikke avsluttet.

Forsvarets Instagram

Forsvaret publiserte en egen likestillingsredegjørelse sammen med rapporten, der det står at Forsvaret i løpet av 2022 har opplevd stabilisering eller bedring i samtlige kategorier når det gjelder kjønnslikestilling. Kvinneandelen «totalt alle ansatte» økte fra 20 prosent i 2021 til 20.3 prosent i 2022.

Når det gjelder kvinneandel «fullført førstegangstjeneste» økte dette fra 32 prosent i 2021 til 36.2 prosent i 2022.

I likestillingsredegjørelsen ramser Forsvaret opp noen praksiser og rutiner som kan utgjøre en risiko for diskriminering av ikke-religiøse og personer som tilhører en religiøse og etniske minoritetsgrupper. En av disse er:

«En gjennomgang av Forsvaret.no og Forsvarets Instagram i 2022 viser at bildebruken i liten grad viser personell eller personer med synlig minoritetstilhørighet, slik som mangfold i hudfarge/etnisk bakgrunn, religiøs overbevisning eller andre former for synlig mangfold. Dette skal det iverksettes tiltak for å utbedre.»

Powered by Labrador CMS