Nyheter

MANGLER KRITISK UTSTYR: Marius Nebell sier han har slitt med løsningene for levering av både utstyr og våpen.
MANGLER KRITISK UTSTYR: Marius Nebell sier han har slitt med løsningene for levering av både utstyr og våpen.

Frustrert etter nedlagt depot: – Kan ikke påse at gutta mine har utstyret de trenger

Korporal Marius Nebell (40) etterlyser en konkret forklaring på hvor han skal få utstyr fra. Forsvaret lover at det kommer en app for bytting av klær og utstyr.

Publisert

– Jeg har ikke fått noen konkret forklaring på hvor jeg skal gå. Jeg kommer ikke inn på nettsidene. Når jeg søker klesbytte, vernemaske og bytte kommer jeg bare til Forsvaret sin nettside der det står «kles-shopping» og en artikkel som er fra 2020, sier Marius Nebell til Forsvarets forum.

Han er korporal og troppsassistent ved HV Gunnerside, og sier at det i praksis ikke er mulig å skaffe nytt utstyr som er påkrevet for å være operativ, herunder vernemaske.

Innsatsstyrken Gunnerside opererer primært i Telemark og Buskerud.

– Det er skummelt at jeg som troppsassistent ikke kan påse at gutta mine har det utstyret de trenger, og at jeg kan få tak i det så raskt som mulig i en eventuell stridssituasjon, hvis det hadde dukket opp i morgen.

Nebell understreker at han ikke får logget på Forsvarets nettsider for å ordne nytt utstyr.

– Vi har slitt litt med de løsningene for levering av både utstyr og våpen en stund, sier Nebell.

– Svekket motivasjon

Major Mats Conny Øien, sjef for Gunnerside, bekrefter at en del HV-soldater har fortalt om utstyrstrøbbel og sier at «noen mister litt motivasjonen.»

– Depoter blir lagt ned rundt omkring i Norge, og en ny postordre-løsning skal overta for depotene. Personell i HV skal både benytte og få ut nytt materiell via denne løsningen. Utfordringen for Gunnerside er at depotene blir lagt ned før ny ordning er på plass.

Øien mener at dette fører til dårligere beredskap, fordi de må benytte treningstid til å kjøre til og fra Sessvollmoen fordi ny løsning ikke fungerer for Gunnerside per i dag.

– Dette fører til frustrasjon blant soldatene i Gunnerside. De melder om svekket motivasjon til å delta utover pålagt HV-tjeneste når de ikke får utdelt utstyr for å utføre pålagte oppgaver.

Øien sier at de må sende sende soldater hjem fra trening fordi det ikke er sikkerhetsmessig mulig å gjennomføre treningen eller øvelsen.

– Ny løsning kan sikkert bli bra på sikt, men i et beredskapsperspektiv er det kritikkverdig at en gammel løsning avhendes før ny løsning er fullstendig opp i drift, sier han til Forsvarets forum.

Les også: Uniformsbutikkene legges ned

– Trenger ikke å logge seg inn

Forsvarets forum har forelagt Marius Nebells kommentarer for kommunikasjonssjefen i HV, Per Gunnar Grosberghaugen.

– Er du klar over problemene til Gunnerside med å skaffe kritisk utstyr?

– HV er klar over at det ikke er depoter i alle våre leire og at det vi bli færre depoter. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) vil fortsatt være ansvarlig for at HV-soldatene får utlevert, byttet og/eller reparert sitt utstyr, skriver Grosberghaugen i en e-post til Forsvarets forum.

Han legger til at HV-soldat Nebell per i dag ikke skal logge seg inn på noen nettside for å få byttet utstyr, og henviser til praktisk informasjon på forsvaret.no.

– Hva vil HV gjøre for å løse utstyrsproblemet til Marius og hans tropp?

– En viktig oppgave for HV er å fortsatt være tydelige på HV sitt behov for logistisk understøttelse i fred, krise og krig ovenfor FLO. Dernest må vi følge opp at våre logistiske behov blir tilfredsstilt, svarer Grosberghaugen.

HEIMEVERNET: Soldater fra Innsatsstyrke Gunnerside under en øvelse i 2022. Illustrasjonsfoto.
HEIMEVERNET: Soldater fra Innsatsstyrke Gunnerside under en øvelse i 2022. Illustrasjonsfoto.

FLO: – Utlevering på årlig trening

Hans Meisingset, kommunikasjonssjef i FLO, har også fått tilsendt Nebells frustrasjoner over utstyr.

Meisingset opplyser at i dialogen med HV-staben og HV-03 har ikke FLO blitt gjort oppmerksom på spesielle problemer som Gunnerside har med å skaffe kritisk utstyr.

«Første linje» for å kommunisere slike problemer er internt i HV, som tar opp problemene med FLO dersom det gjelder forhold som FLO er ansvarlig for, opplyser Meisingset i en e-post til Forsvarets forum.

Meisingset skriver videre at når det konkret gjelder vernemaske, er ikke løsningen per i dag å logge inn på et nettsted for å få utlevert eller byttet vernemaske.

– Byttet skal organiseres gjennom det interne logistikksystemet i HV, ved bestilling til administrativt befal og med utlevering på årlig trening,

– Fortløpende dialog

Meisingset påpeker at problematikk knyttet til leveranser til enkeltpersoner og tropper løses ute ved FLO sine seksjoner og lagre. Det betinger at de rette personene snakker sammen og at både FLO og HV kjenner eksisterende rutiner i logistikken.

– Det arbeides med å utvikle en løsning som gjør at man kan bestille bytte av utstyr på nett og få det sendt hjem. Problemene Marius Nebell opplever viser at god informasjon om endrede rutiner i logistikken er viktig. Derfor må FLO og HV i samarbeid lykkes med å nå ut med slik informasjon, skriver Meisingset.

– Gunnerside-sjef Mats Conny Øien sier at det er kritikkverdig at en gammel løsning avhendes før ny løsning er fullstendig opp i drift. Ønsker du å kommentere?

– FLO har fortløpende dialog med HV-staben og og HV-distriktene om FLO sine leveranser til HV og eventuelle utfordringer med leveransene, svarer Meisingset, og legger til at dette også gjelder dersom det skulle oppstå en leveranseutfordring i forbindelse med en omstillingsaktivitet.

– FLO vil da i samarbeid med HV finne frem til en løsning som best mulig opprettholder våre forpliktelser, skriver Meisingset til Forsvarets forum.

Forsvaret: –Etter hvert kommer det en app

HV skriver på sin nettside om praktisk informasjon at man bytter utstyr som er ødelagt ved å fylle ut taps- og skademelding (TS) og levere den til administrerende befal under årlig trening.

«Hun eller han vil da behandle TS og sørge for bytte eller erstatning av det skadde eller tapte materiellet.

Personlig bekledning og utrustning (PBU) som ikke passer skal meldes inn til administrerende befal i god tid før neste trening. Avdelingen vil da sørge for bytting i forbindelse med årlig trening.

Etter hvert kommer det en app hvor du vil kunne registrere bytte av PBU. Du vil da bestille riktig størrelse, få den tilsendt i posten med en returlapp for det som ikke lenger passer.»

Powered by Labrador CMS