Meninger

Evenes skal være base for overvåkningsflyene Poseidon P8 (bildet). Det kan by på problemer, skriver Hilde Flobergseter.

– Evenes er lite egnet som hovedbase i Nord-Norge

Avgangsvekt er nok ikke spesielt utfordrende for jagerflyene, men mest for våre maritime overvåkningsfly P-8A, skriver Hilde Flobergseter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ønskelig for meg å takke oberstløytnant Nymoen ved Luftforsvarsstaben for at han tar seg tid til å svare meg.

I Nymoens forrige innlegg skrev han følgende:

«Egentlig har jeg ikke brydd meg noe særlig om debatten jeg har forstått har pågått over lengre tid, med tanke på hvorvidt Evenes er egnet for å drive militære flyoperasjoner eller ikke. Slik var det helt til jeg ble vist et innlegg i sosiale medier der visstnok en jagerflyger hadde uttalt at han heller ville slutte som flyger, enn å fly ut fra Evenes med kampfly.»

Jeg anbefaler Nymoen å lese denne artikkelen i Harstad tidende fra 2012 med overskriften «Flytter ikke til Evenes. Det sier mannskapet på jagerflybasen i Bodø».

Jeg ber om at vi tenker på at når mannskapet i Bodø uttalte seg slik i 2012 om flytting til Evenes, ikke ante at det ville bli bygget en hangar for maritime overvåkningsfly (MPA-hangar), med økt turbulens og større utfordringer flyoperativt som potensielt resultat.

I tillegg anbefaler jeg Nymoen å lese denne saken fra NRK i 2012, da Evenes ble valgt som jagerflybase av den gang Arbeiderparti-ledede regjeringen.

Fortsatt usikkert

Jeg vil ikke bevege meg inn på noe teknisk vedrørende jagerflyenes egenskaper eller utstyr grunnet manglende kunnskap, men utfordringene ved Evenes kan jeg trekke frem.

Det er flott at Nymoen er trygg på Harstad/Narvik lufthavn Evenes (heretter kalt Evenes), og at han forventer at det «kommer til å gå fint» for jagerflyoperasjoner. Jeg vil ikke bevege meg inn på noe teknisk vedrørende jagerflyenes egenskaper eller utstyr grunnet manglende kunnskap, men utfordringene ved Evenes kan jeg trekke frem.

Oblt Nymoen, Luftfartstilsynet eller Avinor for den sak skyld, vet ikke hvordan det vil bli å operere på Evenes etter MPA-hangaren er bygd ved sørvest-enden av rullebanen. Og jeg aner ikke om det blant annet kan være usikkerheten ved denne hangaren Nymoen hinter til når han skriver følgende: «Det kommer etter min vurdering, med den informasjonen jeg har i dag, til å gå bra.».

Aner vi et lite snev av forbehold her (humoristisk sagt)?

Kilovis dokumenter

Bevar Andøya flystasjon (BAF) har bedt om innsyn siden 2016, og mottatt kilovis med dokumenter, møtereferater, utredninger og analyser i saken om Andøya militære flystasjon vs Evenes sivile regionflyplass. Deriblant har vi mottatt turbulensanalyser og møtereferater vedrørende økt turbulens ved plassering av MPA-hangaren i det området den er tiltenkt på Evenes.

Vi kan informere om at turbulensanalysene fra Forsvarsbygg dessverre var mangelfulle og det har både Avinor og Luftfartstilsynet påpekt. Det mangler flere vindretninger og de har kun brukt middelvind på 10 m/s i sine utregninger. Luftfartstilsynet har sågar antydet at det kan bli aktuelt med begrensninger på Evenes allerede ved 5-8 m/s, lett til laber bris, grunnet lite gunstig plassering av MPA-hangaren.

Evenes er ikke den mest vindutsatte flyplassen grunnet innenlandsklima.

Men nå har Avinor i utredning om fremtidens flyplasser, påpekt at det er forventet «mer vær» grunnet klimaendringene, noe som vil kunne forverre flyforholdene ved Evenes.

Vi antar at forsvarets etableringer er basert på langsiktighet?

Vindstyrke

Nymoen skriver også: «Min faglige vurdering som en med erfaring på flytypen, basert på den informasjonen jeg har fått tilgang til, er at hverken turbulens eller «wind shear» kommer til å by på de store utfordringene for kampfly.»

Evenes har per i dag og før hangaren blir bygget, begrensninger på landing fra nord grunnet turbulens, i tillegg til at avgang mot nord har begrensninger på avgangsvekten grunnet stigende terreng.

Avgangsvekt er nok ikke spesielt utfordrende for jagerflyene, men mest for våre maritime overvåkningsfly P-8A.

Jeg kan ikke se for meg at det i tillegg da er ønskelig å få ytterligere begrensninger på avganger og landinger fra sør. Avgangsvekt er nok ikke spesielt utfordrende for jagerflyene, men mest for våre maritime overvåkningsfly P-8A.

Økt turbulens

Det vil bli økt turbulens ved en etablering av MPA-hangar i den sørvestre delen av rullebanen, Det selv om hangaren er flyttet noen hundre meter etter at Luftfartstilsynet ble koblet inn i 2019, og i tillegg at de måtte fjernet en hangar fra prosjektet som var planlagt for allierte.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

I forhåndsgodkjenningen av MPA-hangaren fra Luftfartstilsynet, har de krevd at det må gjøres turbulensmålinger gjennom ett helt år etter hangaren er bygget. Det vil si type «prøve/feile-metode», fordi de ikke vet helt hvordan det vil slå ut.

Nå er det selvfølgelig forskjell på flytypene og deres reaksjoner på både turbulens og vindskjær, og mulig dette er helt uproblematisk for F-35.

Jeg forventer at pilotene på F-35 allerede har prøvd seg i simulator for Evenes, da det er under ett år til man skal operere derifra, men disse resultatene er vel ikke for offentligheten?

Dårlig valg

Bør Forsvaret basere sine viktige Nato-oppdrag i fredstid på negativ topografi om det finnes andre og bedre alternative baser slik som Andøya?

Operasjonene til F-35 er Quick reaction alert (QRA), dvs to armerte jagerfly som skal ta av på 15 minutters varsel for å identifisere og avskjære fiendtlige fly fra å komme inn i norsk luftrom. P-8 maritime overvåkningsfly vil bedrive overvåkning av hav- og kystområdene våre for å ha kontroll med blant annet russiske ubåter fra å komme usett ut i Atlanterhavet. Begge særdeles viktige oppdrag for Norge og Nato, og som derfor bør ha best mulig optimale operative forhold og gode alternative landingsplasser tilgjengelig.

Nødrullebane

Oberstløynant Nymoen skriver vedrørende temaet manglende nødrullebane på Evenes: «Dersom man ser på distanser fra Evenes spesifikt så er det ca 50 nautiske mil til Andøya, ca 90 nautiske mil til Bodø og Tromsø, og ca 50 nautiske mil til Bardufoss. Det betyr at det ikke er all verden av drivstoff man trenger å sette av for en eventuell «divertion» uavhengig om den er relatert til værforhold, eller andre årsaker til at man ikke kan benytte rullebanen.»

Jeg opplyser gjerne Nymoen om at det kun er Bodø og Tromsø som har åpent 24/7/365 dager i året. Andøya har stengt 39 prosent av tiden hvert eneste døgn og Bardufoss 37 prosent.

Fra et møtereferat fra Luftfartstilsynet og Avinor kan vi lese og jeg siterer:

«Det er enighet om at alle de utredede alternativene har en innvirkning på turbulensforhold på Evenes. De planlagte hangarene introduserer en risiko, De siste 15 årene har man bevisst hatt fokus på å redusere risikoen ved norske flyplasser, noe som har medført store investeringer. At man her har motsatt problemstilling, gjør saken komplisert å håndtere. Normalt tillates ikke bygningsmessige tiltak som påvirker operative forhold negativt, i nærområdet til flyplasser. Evenes er i dag en kategori B flyplass, og dersom en ytterligere nedgradering (til C) kan dette gjøre den mindre attraktiv. Samtidig må vi forholde oss til at det foreligger et stortingsvedtak.»

For øvrig uttalte Avinor seg i samme referat, at hadde dette vært et privat prosjekt, så ville det fått tommelen ned.

Fortsatt ubesvart

Vi tillater oss å spørre om den politiske påvirkningen som et stortingsvedtak i seg selv er, og møter på ledelsesnivå avholdt mellom instanser høsten 2019, kan ha påvirket forhåndsgodkjenningen av MPA-hangaren fra LT som kom i februar 2020?

Åtte år etter vedtaket om QRA-base og fire år etter vedtaket om MPA-base på Evenes, sliter de ennå med flere ubesvarte utfordringer som ammunisjonshåndtering der én million sivile reisende skal tas hensyn til på et svært lite areal, kjemikaliebruk, strøsandbruk, korrosjonsproblematikk, manglende øvelser ved Andøya og Bodø etter nedleggelse, og svekkelse av mottakskapasiteten for egne og allierte flystyrker ved krise/krig i Nord-Norge.

Oberstløytnant Nymoen må gjerne mene det vil gå fint på Evenes, men jeg anser BAF for å ha rett i at Evenes er lite egnet som hovedbase for Luftforsvaret i Nord-Norge.

Powered by Labrador CMS