Meninger

At en oberstløytnant i Luftforsvaret kan tro at Andøya/Evenes-saken dreier seg om en lokaliseringsdebatt av type distriktspolitiske hensyn, er overraskende, skriver Hilde Flobergseter. Her ser vi det maritime overvåkningsflyet Orion P-3N.

– Kan ikke tas lett på

Oberstløytnant Ståle Nymoen velger ikke å svare på de store utfordringene Evenes har, skriver Hilde Flobergseter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var godt å få bekreftet at det sitter folk med flykompetanse i Luftforsvarsstaben, for man har til tider begynt å lure litt på akkurat det (spøkefullt sagt), da det har vært veldig stilt i saken fra jagerflymiljøet, og spesielt i tiden før november 2016. Heldigvis har vi stor flykompetanse på Bevar Andøya flystasjon (BAF), så vi har fått relativt god oversikt og innsikt i sakens kompleksitet. Spørsmålet er om ikke Luftforsvarsstaben burde sett litt lenger enn sin egen nesetipp der sørpå (les Rygge), og sin egen forsvarsgren i denne saken?

Ikke en lokaliseringsdebatt

Innleggsforfatter Hilde Flobergseter er medlem av gruppa Bevar Andøya Flystasjon.

At en oberstløytnant i Luftforsvaret kan tro eller mene at Andøya/Evenes-saken dreier seg om en lokaliseringsdebatt av type distriktspolitiske hensyn, er intet mindre enn overraskende. Mulig det kan være at Nymoen ikke har særlig kjennskap til Andøya flystasjons robusthet, innhold og strategiske beliggenhet? Siterer Nymoens kommentar: «Hadde det vært opp til meg burde vi lagt F-35 fremskutt base i Eggedal der jeg kommer fra, men det skjer jo ikke.», setter jeg på kontoen for ubetenksomhet i denne debatten.

Den er for alvorlig til å tas så lett på. Vi snakker nemlig om forsvarsevnen i Nord-Norge og landet som helhet.

Det legges merke til at Nymoen velger å ikke trekke frem de store utfordringene Evenes har med ising/holde god nok bremseeffekt vinterstid, og kupert terreng opp til shelterne. Mengde strøsand som ble brukt på alle flyoperative flater inkludert rullebanen vinteren 2016/2017 var på ufattelige 4264 tonn, og det er vel ikke det beste for en F-35 eller sensitivt utstyr under buken på en P-8? Forsvarets forskningsinstitutt har fått i oppdrag å «forske» på bedre løsninger vedrørende avising og svart bane på Evenes, og vi får håpe de finner ut noe som ingen har funnet ut før dem. Se gjerne svar fra forsvarsministeren på spørsmål stilt om temaet av Senterpartiet i Stortinget.

Hopper over

Nymoen velger også å hoppe over utfordringene med vindskjær (windshear) grunnet terrenget som omkranser flyplassen.

Det er en grunn til at Evenes er på listen over «Turbulence warning maps», og ikke Ørland eller Andøya, og det før MPA-hangaren er bygd. Økt turbulens fra hangaren utover varselet som allerede er i dag på Evenes, vil man ikke få svar på før ett år med målinger, prøving og feiling er utført, og det først etter hangaren er bygd.

Topografien rundt Evenes og ny hangar med økt turbulens vil nok kunne skape dårligere regularitet (flere divertions/kanselleringer), og derfor vil QRA-oppdraget på vegne av Nato kunne få større begrensninger og økt sårbarhet.

Trygt, men...

GPS-bortfall på Evenes og forhøyet minima fra sør vil kunne skape utfordringer for aktivitetene ved flyplassen.

Det er ønskelig å svare på dette med instrumentinnflyging ved Evenes. Selvfølgelig er det trygt hvis man følger prosedyrene til punkt og prikke. Man kan spørre seg hvor hemmende de prosedyrene vil kunne være for QRA-aktiviteten, og hva man gjør den dagen man ikke kan bruke instrumentinnflyging? Bortfall av GPS i Finnmark viser hvor enkelt det er å slå ut dette systemet. GPS-bortfall på Evenes og forhøyet minima fra sør vil kunne skape utfordringer for aktivitetene ved flyplassen.

Bare for å nevne så har Andøya flystasjon hav rundt på tre sider og er uavhengig av GPS.

Det er lite robusthet i en flyplass som er avhengig av mye elektronisk hjelp for å fungere optimalt. I forbindelse med valget av hovedbase for F-35 i 2011-12, så kom FFI med en utredning der Evenes ble vurdert som det dårligste alternativet som QRA-base. Andøya flystasjon kom best ut med Bodø som god nummer to, men som vi vet så var det Arbeiderpartiregjeringen den gang som gikk for det dårligste alternativet.

Flyoperative flater

En annen ting som er viktig å trekke frem i diskusjonen om Andøya/Evenes, er flyoperative flater tilgjengelig i fredstid, der kompetent militært personell skal kunne ta imot armerte fly enten det er F-35 jagerfly eller P-8 overvåkningsfly. Både F-35 og P-8 trenger alternative landingsplasser hver gang de tar av på tokt. Skulle man være så uheldig å få feilmelding på våpensystemet, så er det vel begrenset hvor man kan/bør lande, og tenker da spesielt på flyplasser med stor trafikk av sivile flypassasjerer, men også i forhold til skjerming av F-35? Hvilke alternativer vil F-35 og P-8 kunne bruke i Nord-Norge ved slike scenarioer?

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

For å holde oss til flyoperative flater og rullebaner, så har ikke Evenes en nødrullebane. Det burde kanskje bekymret Ståle Nymoen en smule?

For å holde oss til flyoperative flater og rullebaner, så har ikke Evenes en nødrullebane. Det burde kanskje bekymret Ståle Nymoen en smule?

Taksebanen på Evenes kan ikke brukes da avstand til den sivile flyterminalen og parkerte sydenfly gjør det til en umulighet. Har forstått at de bygger slik nødrullebane på Ørlandet. Vi kan godt se for oss et sydenfly med problemer på glatta på Evenes, når F-35 med lite fuel er på tur tilbake fra tokt.

Da får vi i så tilfelle håpe at Andøya flystasjon er ryddet for mer snø enn 800 m rullebane som Widerøe har behov for.

Tre flystasjoner

Vi har tre militære flystasjoner i daglig drift i Nord-Norge i dag, noen med litt mer sivil flytrafikk enn andre, og nevner her Bardufoss, Bodø og Andøya.

I tillegg kan vi ta med Evenes, som ble nedlagt militært i 1993, siden de også er en del av planene for mottak av allierte troppe- og transportfly. Vi tar utgangspunkt i at disse fire nevnte flyplasser, skal ta imot 100 prosent av egne og allierte luftstyrker i Nord-Norge ved en krise/krig. Basert på de tallene vi har sett, så vil Evenes og Bardufoss ha mottak på størrelsesorden 20 prosent av alle styrkene. Det vil si at Bodø og Andøya skal ta imot de resterende 80 prosent. Bodø ble vedtatt nedlagt i 2012 og Andøya i 2016. Stortingsvedtakene om nedleggelse av de to med størst mottakskapasitet i Nord-Norge står den dag i dag, selv om regjeringen prøver å «snikinnføre» de to som beredskapsbaser uten å endre på vedtakene.

Med de fire flystasjonene/flyplassene militært operative daglig, så vil man kunne ta imot egne og allierte luftstyrker på meget kort tid. For egne luftstyrker snakker vi om timer, for allierte en dag eller to, litt ettersom hvilke planer som ligger der.

Tar én uke

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jacobsen sa i et seminar i Bodø i 2018, at det ville ta cirka sju dager å få beredskapsbaser opp å gå for mottak av luftstyrker. Når vi så leser Langtidsplanen for forsvaret og Beredskapsmeldingen som nylig kom fra regjeringen, så vil vi ikke få særlig varslingstid om noen i det hele tatt. Ergo så vil 7 dager være 7 dager for mye, derfor trenger vi alle de flyoperative flatene vi har i Nord-Norge, og helst slik det er i dag. Minner om at vi kun blir sittende igjen med tre F-35 jagerfly på Quick Reaction Alert (QRA), det vil si jagerfly som skal i luften på 15 minutters varsel, i de tre (nå to fylker) nordligste fylkene. Det er ikke merkelig at den nordnorske befolkningen lurer på om de i det hele tatt skal forsvares?

Det er ikke merkelig at den nordnorske befolkningen lurer på om de i det hele tatt skal forsvares?

For øvrig trekker Nymoen frem at Bardufoss er en «verre» flystasjon å lande på enn Evenes for jagerflyene. Da må jeg bare si at regjeringen, stortingspolitikerne, forsvarsdepartementet, forsvarssjefen, forsvarsstaben, sjef FOH og luftforsvarsstaben burde tenke seg alvorlig om en siste gang, før de legger ned Andøya flystasjon som fullt operativt. Vi blir nemlig sittende med de to minst egnede flyplassene i Nord-Norge for forsvaret av landsdelen. Det er i så tilfelle en skandale av det større formatet.

Ikke øvelser

Ifølge regjeringen og forsvarsministeren så skal det ikke foregå øvelser ved Andøya eller Bodø i fredstid selv om de skal være «beredskapsbaser». Det burde også bekymre Luftforsvarsstaben, da man gjerne øver i fredstid på det man skal bruke i krigstid. Se video fra muntlig spørretime i Stortinget der forsvarsministeren svarer vedrørende dette:

Når det gjelder en militær flystasjons robusthet, og gitt at vi får liten eller ingen varslingstid, så vil passiv beskyttelse være av stor viktighet. Det vil si at man har så store arealer at man kan spre kapasitetene/flyene innad på basene, men også å kunne spre disse på flere baser. Dette kan man gjøre på Andøya, men Evenes har ikke arealer til noe slikt. Nå er ikke det noe Nymoen styrer med, men finner det greit å kunne ta noen ekstra punkter med i denne, for jeg forventer faktisk at medlemmene i Utenriks- og forsvarskomiteen leser Forsvarets Forum.

Nymoen trekker også frem det som skal ha foregått i Bodø i sommer, der en jagerflypilot skulle ha uttalt at han ville slutte eller sykemelde seg om han måtte fly fra Evenes. Jeg anbefaler Nymoen å ta kontakt med skvadronssjef Henning Homb i Bodø eller sjef Luftforsvaret Tonje Skinnarland, for de skal visstnok ha vært tilstede.

Mange spørsmål

Nå er jeg klar over at jeg tok med flere punkter enn oberstløytnant Nymoen kan svare for, og vi forstår også at han og resten av forsvaret må forholde seg til stortingsvedtaket. Evenes ble dratt ut av «asken» av Arbeiderpartiet i 2012, og Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet beseglet Andøya flystasjons skjebne i 2016. Begge vedtakene er og forblir uforståelig for veldig mange.

Bevar Andøya flystasjon er opptatt av at Norge ender opp med en best mulig egnet base for det maritime overvåkningsmiljøet og for vårt jagerflymiljø, både når det kommer til flysikkerhet, flyoperativitet og forsvarsevne.

Bevar Andøya Flystasjon ønsker kun det aller beste for vårt militære personell og forsvarsevnen, og der er dessverre ikke Evenes inkludert.

Av våre 27 000 medlemmer på facebookgruppen, så er det kanskje fem prosent som bor i Andøy. De resterende 95 prosentene kommer fra absolutt hele landet og er genuint opptatt av forsvaret av landet vårt. Jeg ber både stortingspolitikere og dere forsvarsansatte om ikke å gjøre denne saken til noe den ikke er.

Bevar Andøya Flystasjon ønsker kun det aller beste for vårt militære personell og forsvarsevnen, og der er dessverre ikke Evenes inkludert.

Powered by Labrador CMS