Meninger

Hadde det ikke vært trygt å operere F-35 på Evenes da hadde jeg sagt i fra, skriver Ståle Nymoen. Her ser vi tre F-35 kampfly.

– Det kommer til å gå fint

Jeg hadde sagt i fra hvis vi ikke kunne løse F-35 og QRA-operasjoner på Evenes, skriver Ståle Nymoen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mitt innlegg om at F-35 kommer til å evne å operere fra Evenes på en trygg måte har tydeligvis generert engasjement. Og engasjement er bra. Samtidig tenker jeg det kan være nyttig for meg å komme med noen avklaringer og presiseringer fra tilsvaret på min kronikk forfattet av Hilde Flobergseter og Bevar Andøya Flystasjons (BAF) facebookgruppe.

Først og fremst så kan det virke som om Hilde Flobergseter og Bevar Andøya Flystasjon (BAF) trodde mitt innlegg var rettet mot dem. Det var det ikke. Inntil jeg leste svaret i Forsvarets forum visste ikke jeg at det fantes en Facebookgruppe som het BAF, ganske enkelt fordi jeg ikke er aktiv på Facebook. Publikumet mitt var derimot de som skulle være i tvil på om det er trygt og operere fra Evenes, inklusive de som representerer mitt eget fagfelt kampfly. Og det er som kampflyger jeg uttaler meg, og de erfaringer jeg har med å fly F-35, og erfaringen som skvadronssjef på F-35.

Publikumet mitt var derimot de som skulle være i tvil på om det er trygt og operere fra Evenes, inklusive de som representerer mitt eget fagfelt kampfly.

Det betyr at det for meg ikke er naturlig å gå inn i en debatt på temaer som jeg ikke har grundig kunnskap om. Derfor kan det sikkert virke som om jeg «hopper bukk» over det BAF mener er de store utfordringene på Evenes. For meg som kampflyger blir det liten vits i å uttale meg om MPA(maritime patruljefly , red.anm)- operasjoner på Evenes, eller Andøyas robusthet og strategiske plassering. Dette for å sikre at mine vurderinger ikke bare blir synsing og argumenter på ukjent grunnlag.

Må si i fra

Det er fint at man har forståelse for at Forsvaret, Luftforsvaret og de ansatte stort sett forholder seg til de stortingsvedtak som er fattet angående Forsvaret. Men det betyr ikke at man ikke skal si fra dersom noe overhodet ikke er gjennomførbart, spesielt i et flight-safety perspektiv sett opp mot luftoperasjoner.

Den nye forsvarssjefen beskriver at han ønsker lojale og ikke lydige soldater. Og det er godt å vite at han forventer at man skal si fra dersom noe ikke er som det skal. Og hadde det vært slik at det ikke hadde vært trygt å operere F-35 på Evenes, eller at min vurdering som kampflyger var at man ikke ville løse Nato-QRA oppdraget med F-35 på Evenes på en tilfredsstillende måte, da hadde jeg sagt fra.

Vil gå fint

Dog, min vurdering står seg slik beskrevet i forrige kronikk. F-35 og QRA operasjoner på Evenes kommer til å gå helt fint, selv om Evenes skulle stå på en «turbulence warning liste», og selv om noen andre mener at «wind shear» kan bil et stort problem. Min faglige vurdering som en med erfaring på flytypen, basert på den informasjonen jeg har fått tilgang til, er at hverken turbulens eller «wind shear» kommer til å by på de store utfordringene for kampfly.

Det påpekes også at jeg burde være bekymret med tanke på at Evenes ikke har en nødrullebane. Når det gjelder krav til alternativ rullebane og nødrullebane er det beskrevet i regelverk utgitt av Luftforsvaret.

Noe av informasjonen er gradert.

Det jeg kan si basert på erfaring fra Ørland, er at det i lengre perioder heller ikke har vært tilgjengelig nødrullebane der grunnet utbygging og konstruksjonsarbeid.

Da benyttet man en annen flyplass, og la inn litt brennstoffreserve for dette. Det samme gjelder for Evenes. Dersom det er krav til alternativ rullebane grunnet værforhold er situasjonen akkurat den samme, og det vil gjelde for samtlige flyplasser man planlegger å bruke.

Innenfor rekkevidde

Dersom man ser på distanser fra Evenes spesifikt så er det ca 50 nautiske mil til Andøya, ca 90 nautiske mil til Bodø og Tromsø, og ca 50 nautiske mil til Bardufoss. Det betyr at det ikke er all verden av drivstoff man trenger å sette av for en eventuell «divertion» uavhengig om den er relatert til værforhold, eller andre årsaker til at man ikke kan benytte rullebanen. Og mens vi diskuterer Bardufoss så har jeg ikke vurdert egnethet på Bardufoss for F-35 operasjoner, slik det blir antydet i innlegget fra Flobergseter.

Jeg presiserer at jeg skrev at innflygingen fra øst på natt og i snøbyger kan være mer krevende enn instrumentinnflygingene på Evenes.

Men dette er også håndterbart.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Jeg synes samtidig det er fint at dere ønsker et fagperspektiv på kampfly velkommen, selv om man kanskje ikke er enig i de faglige vurderingene som tilbys. Men jeg håper denne videre avklaringen kan være med på å berolige de som bekymrer seg for NATO QRA på Evenes med F-35. Det kommer etter min vurdering, med den informasjonen jeg har i dag, til å gå bra.

Jeg synes samtidig det er fint at dere ønsker et fagperspektiv på kampfly velkommen, selv om man kanskje ikke er enig i de faglige vurderingene som tilbys.

En videre debatt rundt tematikken Evenes som trygg for F-35 og QRA drift på Evenes ser ikke jeg som hensiktsmessig sett fra mitt faglige ståsted. Har man et videre behov for debatt så er nok ikke jeg rette personen til å videreføre denne.

Ingen tilknytning

Til slutt må jeg jo nevne Eggedal. Det var nok ikke ubetenksomhet som gjorde at jeg nevnte Eggedal. Først og fremst så er det en fin plass, men det var også for å understreke at jeg ikke har tilknytning til verken Andøya eller Evenes som sådan, og anser meg derfor som relativt «upartisk».

Dog skal det sies at det var mang en sambygding som synes at det var et godt forslag og legge fremskutt base der (spøkefullt sagt).

Powered by Labrador CMS