Nyheter

ALLIANSE: Joint Force Command Norfolk ble etablert i 2018, og har ansvar for nordområdene og Atlanterhavet. Sjefen for styrkekommandoen er viseadmiral Daniel Dwyer, som besøker Norge denne uka.

Viseadmiral: – Ser fram til å ha flere nordmenn i Norfolk

– Å ha norske menn og kvinner i mitt hovedkvarter vil styrke forståelsen av hvordan vi kan sikre et 360 graders kollektivt forsvar i Arktis, sier sjefen for Joint Force Command Norfolk.

Publisert Sist oppdatert

Mottoet til Natos nyeste styrkekommando henger på et skilt utenfor inngangshallen i det amerikanske hovedkvarteret: «From Florida to Finnmark - From Seabed to Space - Ready to Fight». 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Viseadmiral Daniel Dwyer ser det hver dag, så lenge han ikke er på oppdrag. Han er sjef for Natos styrkekommando i Norfolk (Joint Force Command Norfolk), og besøker Norge i forbindelse med at Norge flyttes fra å ligge under Nato-kommandoen i Brunssum i Nederland til kommandoen i Norfolk i delstaten Virginia på USAs østkyst

20 nordmenn for øyeblikket

Viseadmiral Dwyer har ansvaret for å sikre den transatlantiske forbindelsen, og at forsterkning og forsyning av Europa fra Nord-Amerika fungerer. Norge er en del av hans kommandostruktur, og Dwyer har vært i diskusjoner med forsvarssjef Eirik Kristoffersen onsdag.  

– Kommandoen min i Norfolk inkluderer 20 norske personell. Og jeg har nylig fått vite at denne forpliktelsen vil øke. Å ha norske menn og kvinner fra deres militær i mitt hovedkvarter vil styrke min forståelse av hvordan vi kan sikre 360 graders kollektivt forsvar i Arktis, sier Dwyer. 

Hvor mange flere nordmenn som kommer, er fortsatt under forhandling, sier viseadmiralen. 

– Jeg tror det vil være en betydelig økning i personell i mitt hovedkvarter. Jeg ser veldig fram til å ha flere nordmenn i Norfolk, Virginia. 

– Må først sikre Arktis

Med Finland, som nå er medlem av Nato, og Sverige, som venter på godkjenning, vil seks av de syv arktiske nasjonene være Nato-nasjoner, med Russland som eneste som ikke er en del av alliansen. Tvert imot, kan man vel si. 

– Nå, med Finlands medlemskap i Nato, blir en ytterligere tusen kilometer grense mot Russland et dilemma for eventuelle fremtidige konflikter. Finland har meget kapable land- og luftstyrker som helt sikkert vil støtte Natos 360 graders kollektive forsvar, sier Dwyer.  

SAMTALER: Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen og viseadmiral Daniel Dwyer, som er sjef for Natos nyeste kommandostyrke i Norfolk.

Det å ha en kollektiv nordisk tilnærming til flerdimensjonale operasjoner, altså operasjoner som har et bredt spekter av oppgaver, som løses av sivile og militære enheter under en felles ledelse, mener Dwyer vil gjøre det lettere å forsvare Arktis. 

– Hver av de nordiske nasjonene oppgraderer nå sine militære styrker, landstyrkene, moderniserer luftstyrkene og sine anti-ubåtkapasiteter, sier han.

Dwyer trekker fram at sikkerhet og forsvar i Arktis spiller en kritisk rolle for å sikre at den transatlantiske sikkerheten opprettholdes.

– Jeg drar herfra med en god forståelse av at forsvarsplanene til de nordiske nasjonene vil støtte opp under Nato-planene, sier han. 

Norfolk skal sidestilles med styrkekommandoene i Brunssum i Nederland og Napoli i Italia. Norfolk vil få ansvaret for nordområdene og Atlanterhavet, Brunssum Sentral-Europa og Baltikum, og Napoli Middelhavet og Svartehavet.

 

Powered by Labrador CMS