Meninger

MULIGHETER: Det at Forsvaret er i utvikling, og nå i en positiv forstand, fører etter min mening til et stort mulighetsrom for de av oss som i dag og de neste årene jobber i Forsvaret, skriver innleggsforfatteren.

Den viktigste investeringen

Vi må vite at vi kan ha en trygg og sikker jobb under forutsigbare forhold i fredstid.

Publisert

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

Det har kanskje aldri vært mer aktuelt å være ansatt i Forsvaret enn nå, men fører det i seg selv til økt rekruttering og lengre ståtid for unge militære ansatte? Selv mister jeg nå en kollega til det private næringslivet på grunn av at vilkårene for å være ansatt i Forsvaret ikke oppleves å samsvare med den kompetansen og den jobben han utfører i sin tjeneste. 

Når man ser på rekrutteringstallene til Forsvaret som trekkes frem i mediene, ser ikke utviklingen ut til å gå i riktig retning. Likevel mener jeg at året 2024 kan vise seg å være en av de beste årene for å starte en karriere i Forsvaret. Og velkommen bør man være, for vi trenger flere. 

Den nye langtidsplanen for Forsvaret stiller høye forventninger til hva Forsvaret skal være de neste årene fremover. Likeså gir den et sterkt signal om at Forsvaret skal være et satsingsområde for Norge. 

Dette resulterer også i store forventninger og forhåpninger fra oss som er ansatt i Forsvaret. De løsningene man har foreslått, anbefalt og lovet de siste årene ønsker vi nå å se en effekt av. Det finnes ikke et mer passende tidspunkt for det enn nå.

Men frykt ikke, for det ser ut til at noen av lovnadene kan bli innfridd. Blant annet er det utarbeidet et nytt lønns- og insentivprosjekt som ser ut til å legge grunnlaget for en mer forutsigbar lønnsordning for militære tilsatte, en spesiell etterlengtet løsning for de som har hatt variable tillegg som en stor andel av lønnsgrunnlaget sitt. Skulle dette bli vedtatt og gjennomført vil det etter min mening revolusjonere arbeidshverdagen til alle grønnkledde i det ganske land. 

Flere tiltak

Forsvaret skal inn i fremtiden som en moderne arbeidsplass. Det ser i hvert fall ut til å være ønsket til de som har utarbeidet lønns- og insentivprosjektet for Forsvaret. For i tillegg til å foreslå løsninger for en mer forutsigbar lønn- og aktivitetsordning har de også lagt frem forslag til hvordan Forsvaret kan være en mer aktuell arbeidsplass for de som ønsker er mer fri geografisk tilhørighet. 

De trekker frem for eksempel hjemmekontor og kontorfellesskap. Dette vil kunne gjøre Forsvaret til en mer aktuell arbeidsplass for de som lever i en tilværelse med mye pendling. Ikke minst kan en bieffekt av slike tiltak være at flere unge ser at muligheten for å etablere seg en familie lar seg kombinere med en karriere i Forsvaret. 

Det at Forsvaret er i utvikling, og nå i en positiv forstand, fører etter min mening til et stort mulighetsrom for de av oss som i dag og de neste årene jobber i Forsvaret. Nye stillinger kommer til å komme, Forsvaret skal gjøre ting vi aldri har gjort før og muligheten for å være med og forme fremtidens forsvar vil falle på de fleste i organisasjonen, både de med lav og høy grad, lokalt og sentralt.

Lønn og pensjon

Likevel er det en del ting som trekkes frem blant annet av NOF ung (et utvalg i Norges offisers- og spesialistforbund) som viktige faktorer for at man skal trives i Forsvaret. Videreutdanning, lønn, arbeidsbelastning, insentiver og pensjon trekkes frem som fem viktige faktorer for at unge skal velge Forsvaret som arbeidsplass. Nå som Forsvaret skal vokse er det desto mer viktig at disse fem faktorene blir ivaretatt og til en viss grad forbedret. 

De overnevnte fem faktorene gir, om ivaretatt, en langsiktighet. Vi må vite at vi kan ha en trygg og sikker jobb under forutsigbare forhold i fredstid. Jeg tror mange ønsker å ha en lang karriere i Forsvaret. Dette fordrer lønn med utvikling som speiler den belastningen man utsettes for i arbeidshverdagen, videreutvikling av kompetanse som gjør oss aktuelle helt frem til pensjonsalder, forutsigbarhet for inntekt og deltagelse, og ikke minst en pensjon man kan leve av etter lang og tro tjeneste. 

Forutsigbarheten til ansatte i Forsvaret belager seg ikke bare på beslutninger fra Forsvarets ledelse, politikerne spiller en viktig rolle i dette regnestykket. Langsiktighet for forsvarsansatte er prisgitt hvor langt politikerne i fellesskap klarer å planlegge for fremtiden. Forsvaret er kanskje mobilt, men det er ikke sikkert at den enkelte ansatte er. 

Investering i folkene

Kompetanseflukt kan være en konsekvens dersom personer ikke kjenner på en forutsigbarhet knyttet til geografisk plassering. 

Jeg er på ingen måte kvalifisert til å uttale meg om hvor den ene eller andre basen skal plasseres, men jeg vil sterkt oppfordre politikerne til å opprettholde en forutsigbarhet med tanke på hvilke tjenestesteder som skal beholdes eller ikke beholdes. Uklarheter her skaper i mine øyne unødvendig uro og misnøye.  

Forsvaret er i en spennende utvikling. En utvikling jeg er glad for at jeg kan være en del av. Jeg oppfatter også at både Forsvarets ledelse og politikerne nå jobber hardt for å styrke Forsvaret og for å gjøre arbeidsvilkårene bedre for de ansatte. 

Lykkes de med dette tror jeg resultatet vil være at desto flere unge og motiverte ansatte blir lenger. Og derfor tror jeg den viktigste investeringen i Forsvaret kan gjøres nå. Den ligger i folkene som skal drifte Forsvaret inn i fremtiden.

Powered by Labrador CMS