Nyheter

UGYLDIG: Oslo tingrett mener Elisabeth Michelsens frabeordring av en offiser i Heimevernet ble gjort på feil måte og er ugyldig.

Frabeordret offiser vant i retten

Generalmajor Elisabeth Michelsen og Forsvarets to frabeordringer av en offiser i Heimevernet ble funnet ugyldig av Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

En enstemming dom fra Oslo tingrett kom frem til at en frabeordret offiser i Heimevernet ble frabeordret ugyldig to ganger.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Ifølge offiserens advokat, Edvard Bakke i LO, skal hans klient tilbake i sin stilling og er klar for det.

– Det forventes at også Forsvarsdepartementet (FD) nå tar dette innover seg og aksepterer avgjørelsen, og ikke lar de personene i Forsvaret som har vært ansvarlig for den uholdbare prosessen mot min klient bestemme videre saksgang, sier Bakke.

Regjeringsadvokat, Elisabeth Stenwig, som representerer FD, sier de vil gå gjennom dommen og ta stilling til ankespørsmålet innen ankefristen.

– Departementet har ingen ytterligere kommenterer på nåværende tidspunkt, sier hun.

Forsvarsdepartementet dømmes til å betale saksomkostninger på 1.174.182 kroner.

Ugyldig prosess

Den første frabeordringen skjedde 17. august 2022, og ble utført av den gang sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen.

Michelsen og Heimevernet brukte styringsretten for å fjerne offiseren fra stillingen sin midlertidig i påvente av en formell frabeordringsprosess. I et skriv to dager senere uttrykte Michelsen at intensjonen var å varig fjerne offiseren fra stillingen.

MEDHOLD: Advokat Edvard Bakke sier hans klient opplever han fortsatt kan gå med rak rygg når en enstemmig tingrett er klar på at det ikke var grunnlag for å fjerne offiseren fra stillingen.

Staten har også erkjent at det ble brukt feil juss for å fjerne offiseren fra stillingen.

– Det har vært beklagelig for hele saken at man i utgangspunktet tok feil i august 2022, sa regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer staten, i rettssaken.

I en slik frabeordringsprosess har Forsvaret egne prosedyrer, som å innhente en anbefaling fra en personellgruppe. Disse ble ikke iverksatt ved den første frabeordringen.

Dermed fant Oslo tingrett at Michelsens beslutning fra august 2022 er ugyldig.

– Uforsvarlig grunnlag

Retten fant at hverken helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker, som staten anførte var grunnlaget for frabeordingen, var oppfylt.

Mai 2023 ble offiseren frabeordret med hjemmel i Forsvarsloven § 46.

Denne loven sier at militært ansatte kan beordres fra en stilling når det er påkrevd av helsemessige, sikkerhetsmessige eller andre særskilte grunner.

En stor del av dette var mistilliten mellom Michelsen og offiseren, som hadde oppstått som følge av arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Mistilliten til Michelsen hadde grobunn i et varsel om dårlig arbeidsmiljø med en påfølgende faktaundersøkelse. Denne faktaundersøkelsen konkluderte Forsvarsdepartementes Internrevisjon (FD IR) med at var mangelfull og hadde brutt rettssikkerheten til offiseren.

– Gitt mangelen på bevismessig grunnlag for Michelsens tap av tillit til saksøker, samt at frabeordringsvedtaket heller ikke bygget på det faktum som forelå da frabeordringsvedtaket ble truffet, er retten ikke i tvil om at frabeordringsvedtaket bygget på et uforsvarlig faktisk grunnlag, står det i dommen.

Når det gjelder helsemessige årsaker, kom retten frem til at det ikke fantes bevis for at de ansatte ved avdelingen ville fått helsemessige utfordringer om offiseren ikke ble frabeordret.

Ingen gjengjeldelse

Offiseren saksøkte også staten for ulovlig gjengjeldelse, men dette ble Forsvarsdepartementet frifunnet for. I tillegg må heller ikke departementet betale erstatning til offiseren.

– Departementet er tilfreds med at tingretten er enig i at det ikke er gitt noen oppsigelse, at saksøker ikke er utsatt for gjengjeldelse og at det ikke er grunnlag for erstatning, sier regjeringsadvokat Stenwig.

DELVIS FORNØYD: Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, her sammen med Elisabeth Michelsen i retten, sier de nå vil gå gjennom dommen.

Offiserens advokat, Edvard Bakke, sier de tapte søksmålet om gjengjeldelse fordi det ikke er bevis for at hans klient ble dårligere behandlet etter varselet, og at offiseren ble like dårlig behandlet før vedkommende varslet som etter.

– Vi får vurdere hvordan vi forholder oss til denne delen av dommen. Det var av underordnet betydning for min klient. Samtidig må det sies at de ansvarlige i Forsvaret etter min vurdering kommer enda dårligere ut av det, når tingretten begrunner denne delen av dommen slik, sier han.

Powered by Labrador CMS