Nyheter

FORSVARER: Advokat Edvard Bakke fra LO representerer offiseren.

Offiser saksøker staten for ugyldig oppsigelse

Mener hen ble sagt opp som gjengjeldelse. I dag starter saken i Oslo tingrett. 

Publisert Sist oppdatert

En offiser saksøker staten ved Forsvarsdepartementet for å ha blitt sagt opp ugyldig. Vedkommende tiltrådte sin stilling i august 2021, og høsten samme år ble det uro i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger og arbeidsplaner.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Saken skal opp i Oslo tingrett mandag. Retten har satt av åtte dager til saken.

Februar 2022 kom det et varsel fra verneombudet som beskrev et dårlig arbeidsmiljø, der ledelsen og personelloffiserer hadde skapt utfordringene. Etter dette ble det nedsatt en undersøkelsesgruppe som foretok samtaler med flere ansatte. Den konkluderte med at det var delvis hold i påstandene.

Utover våren ble det arbeidet videre med saken, men det kom samtidig inn nye varsler mot offiseren.

17. august 2022 fikk saksøker muntlig beskjed om at vedkommende ikke fikk lov til å møte opp på arbeid påfølgende dag.

En skriftlig beskjed kom to dager etterpå fra offiserens øverste sjef.

– Jeg har ansett det som min plikt å iverksette tiltak for å komme ut av en uholdbar situasjon og få avdelingen til å fungere tilfredsstillende, skrev vedkommende.

Vedtak om frabeordring

Offiseren har etter dette mottatt lønn som tidligere og beholdt graden. Hen ble også tilbudt tre forskjellige stillinger som ikke har blitt akseptert.

I mai 2023 ble det fattet et vedtak om frabeordring.

Advokat Edvard Bakke fra LO representerer offiseren. Han skriver i sitt sluttinnlegg at staten ikke hadde faktisk eller rettslig grunnlag for å fjerne eller flytte saksøker fra stillingen sin i august 2022.

– Den anførte begrunnelsen for flyttingen fra Forsvaret er for så vidt gjelder det faktiske grunnleggende feil og gjennomgående udokumentert, og fremkommet gjennom en sviktende saksbehandling, skriver han.

Bakke mener varselet som kom mot saksøker feilaktig ble karakterisert og behandlet som et varsel.

– Saksøkende var verken ansvarlig for uro eller arbeidsmiljøutfordringer før eller etter det såkalte varselet ble inngitt 8. februar 2022, skriver han.

I tillegg mener Bakke frabeordringen av offiseren er ugyldig.

Varsel ikke avgjørende

Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer staten ved Forsvarsdepartementet, skriver i sitt sluttinnlegg at det ikke foreligger noen oppsigelse av saksøker fra august 2022.

I RETTEN: Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig i Oslo tingrett mandag.

I tillegg skriver Stenwig at disponering til ny stilling innenfor rammen av arbeidsavtalen innebærer ingen oppsigelse.

Stenwig skriver at både offiseren sin sjefs beslutning fra august 2022 og vedtaket om frabeordring fra mai 2023 er gyldige.

– Det faktiske grunnlaget for beslutningen om frabeordring er at det av hensyn til ansattes helse og [avdelingens] operative evne, var nødvendig med en leder som kan ta tak i de arbeidsmiljø- og ledelsesutfordringene som var avdekket. Dette er avgjørende for [avdelingens] evne til å ivareta samfunnsoppdraget, skriver hun.

Regjeringsadvokaten bemerker at det ikke har betydning for spørsmålet om gyldigheten av frabeordringen om verneombudets sikkerhetsobservasjon fra februar 2022 er et varsel eller ikke.

– Det avgjørende er om det er korrekt at det forelå arbeidsmiljø- og ledelsesutfordringer som måtte håndteres, skriver Stenwig.

Ulovlig gjengjeldelse

Advokat Edvard Bakke mener også det at saksøker ble utestengt fra sin stilling i august 2022 var en ulovlig gjengjeldelseshandling på grunn av varslene februar 2022.

Offiseren varslet 5. juli 2022 om håndteringen av varslingssaken fra februar 2022.

I tillegg fikk saksøker en tjenesteuttalelse 30. oktober som ifølge Bakke stengte alle muligheter til å konkurrere om høyere stillinger og å ha en fremtidig karriere i Forsvaret. Dette mener Bakke også er en ulovlig gjengjeldelseshandling.

Denne tjenesteuttalelsen skulle egentlig vært levert 1. juli, og er ikke godkjent av saksøker.

Regjeringsadvokat Stenwig svarer at frabeordringen ikke er noen gjengjeldelse etter varslingen.

– Saksøker har i sitt sluttinnlegg nevnt en rekke forhold som anføres å være gjengjeldelse etter varsling. Saksøkte bestrider at de nevnte forholdene er gjengjeldelse etter varsling, skriver Stenwig.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at årsaken til at saksøker ble hindret i å få jobb videre i Forsvaret var på grunn av at hen ikke hadde tilgang til Forsvarets systemer etter at tjenesteuttalelsen kom for sent. Det riktige er at det var på grunn av innholdet i tjenesteuttalelsen. Rettelsen ble gjort 16. oktober, kl. 11:54.

Powered by Labrador CMS