Nyheter

FORVENTER ENDRING: Hovedverneombud i Forsvaret, Thomas Norman Hansen, mener det er på høy tid at Forsvarets ansatte får samme ordning for yrkesskade som politiet har.

Hovedverneombud vil ha fortgang på ny yrkesskadeordning

Thomas Norman Hansen mener ansatte i Forsvaret bør ha bedre dekning dersom de blir skadet på jobb.

Publisert Sist oppdatert

– I retten ble det sagt at dette er innenfor. Det reagerer jeg på. Vi kan ikke ha et arbeidsmiljø der folk får slike skader når de utfører pålagt aktivitet, sier Thomas Norman Hansen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Hovedverneombudet i Forsvaret sikter til hvordan Eirik Lundby, som ble varig skadet etter en tøff treningsøkt i 2018 mens han var yrkessoldat, har kjempet for å få yrkesskadeerstatning.

Lundby tapte nylig i lagmannsretten, ettersom retten mener at tøffe treningsøkter må kunne sees på som normalt i Forsvaret.

Norman Hansen mener treningsøkten Lundby gjennomførte var uforsvarlig.

– Som hovedverneombud så kan ikke jeg tillate et arbeidsmiljø hvor folk utfører treninger som er ødeleggende, sier han.

Hard trening ga rabdomyolyse

Eirik Lundby har siden 2019 forsøkt å få yrkesskadeerstatning ettersom skaden skjedde på jobb, uten hell.

Treningsøkten Lundby gjennomførte bestod av 100 knebøy, 90 armhevinger, 80 hang-ups, 70 burpees, 60 rygghev og 50 sit-ups med 90 sekunder ferdigstilling imellom.

Øvelsene var en del av et ledelseskurs i regi av U.S. Marine Corps på Heggelia leir i Bardufoss i 2018 mens Lundby var ansatt i Sambandsbataljonen.

På grunn av treningsøkten fikk Lundby rabdomyolyse. Rabdomyolyse skyldes akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller som lekker ut i blodet. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon.

I etterkant har han slitt med varige smerter i overkroppen. Smertene har ført til at han ikke lenger kan jobbe i Forsvaret.

– Jeg har fått nerveskader i overkroppen, oversensitive muskelnerver. Det preger hverdagen veldig mye med tanke på aktivitet. Jeg kan ikke gjøre det jeg gjorde før, har Lundby tidligere uttalt til Forsvarets forum.

Ser på mulighetene for å kopiere politiets ordning

Ansatte i politiet fikk i september 2022 en ordning som gir dem full erstatning dersom de blir skadet under pålagt, organisert trening.

Ifølge spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, Birgitte Syvertsen Frisch, mottok de i september 2022 en utredning fra Forsvarsstaben hvor det ble anbefalt å opprette en lignende ordning for personell i Forsvaret.

Det pågår i dag et arbeid i departementet hvor denne utredningen gjennomgås. 

– Vi undersøker om de erstatnings- og forsikringsordninger vi har er gode nok eller om det bør etableres en ny erstatningsordning også for Forsvarets personell, sier Frisch.

Hovedverneombud Thomas Norman Hansen mener man allerede er på overtid.

–  Det tar for lang tid. Den burde vært på plass da politiet fikk sin, sier han.

Forsvarets forum har bedt Forsvaret om en kommentar angående Eirik Lundby og yrkesskader i Forsvaret, men de svarer at de ikke kan kommentere enkeltsaker som er til behandling i rettssystemet.

SKAL VÆRE TRYGT: Hærens hovedverneombud, Torgrim Foshaug, mener alle aktiviteter i Forsvaret skal være på en slik måte at personellet ikke kommer til skade.

Utenfor normalen

Hovedverneombud i Hæren, Torgrim Foshaug, mener treningsøkten Eirik Lundby og hans tidligere kolleger gjennomførte var langt utenfor normalen.

– Det hører med til saken at Lundby ikke var den eneste som fikk rabdomyolyse. En annen fikk samme diagnose og havnet på sykehus, sier han.

Ifølge Foshaug har både idrettsinspektøren i Hæren og ansvarlig for militær trening ved Forsvarets høgskole har uttrykt at den gjeldende treningsøkten var uforsvarlig.

– Idrettsinspektøren i Hæren reagerer på at han som faginstans heller ikke ble rådspurt om dette i forbindelse med rettsbehandlingen av saken til Lundby, sier han.

Både Foshaug og Norman Hansen synes lite om at Lundby har blitt overlatt til seg selv i kampen om yrkesskadeerstatning.

– Det er et arbeidsgiveransvar. Her blir ansvaret skjøvet tilbake til ham, sier Thomas Norman Hansen.

NULLVISJON: Thomas Valnes sier Hæren har et nullvisjonsmål når det gjelder rabdomyolyse på grunn av trening i tjenestetiden.

Slik trening har ingen faglig forankring

Thomas Valnes, som har faglig ansvar for feltet menneskelig yteevne i Hæren, synes treningsøkten Eirik Lundby gjennomførte ikke har noe i det norske Forsvaret å gjøre.

– Det er mulig U.S. Marine Corps har gjort en egen faglig vurdering, men vi vurderer alle slike økter til å ha relativt liten effekt og for stor skaderisiko, sier han.

Valnes sier slik trening ikke er standardisert i Hæren gjennom dem, og han fraråder på det sterkeste at noen som helst gjennomfører en slik økt - uansett hvor godt trente de er.

Han mener beskrivelsen «idiotitrening» passer godt.

– Vi kommer ikke til å normalisere og akseptere slike design på treningsøkter som ble gjennomført i dette tilfellet for Hærens del. Slik trening har ingen effekt og mange flere vil skade seg alvorlig gjennom å pådra seg rabdomyolyse hvis slike økter åpnes opp for, sier Valnes, sier Valnes.

Powered by Labrador CMS