Nyheter

ANDØYA: Etter inspeksjon på Andøya truer statsforvalteren i Nordland Forsvarsbygg med tvangsmulkt. Bildet er tatt i forbindelse med en øvelse på Nordmela.

Forsvarsbygg risikerer tvangsmulkt

Forsvarsbygg har til 1. februar å sørge for korrekt rapportering om bruk av avisningskjemikalier ved Andøya flystasjon. Det rekker de sannsynligvis ikke. 

Forsvarsbygg risikerer å måtte betale tvangsmulkt på 30.000 kroner, dersom de ikke sørger for korrekt rapportering om bruk av avisningskjemikalier ved Andøya flystasjon. 

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Fristen er satt til 1. februar 2024. Vesterålen Online omtalte saken først. 

Den 15. februar 2023 gjennomførte statsforvalteren i Nordland en inspeksjon på flystasjonen.

Der ble det funnet fire avvik. Tre av disse er blitt rettet på. Det fjerde avviket dreier seg om at resultatene for overvåkningsprogrammet for avvisningskjemikaliene ikke var blitt registrert i databasen Vannmiljø. 

– Vi savner fremdeles registrering i Vannmiljø og varsler nå tvangsmulkt for å sikre fremdrift i saken, skriver statsforvalteren i Nordland i et brev til Forsvarsbygg.

– Intern misforståelse

Forsvarsbygg svarte statsforvalteren den 2. januar. I svaret skriver seksjonssjef i Forsvarsbygg Wenche Georgsen at årsaken til den manglende rapporteringen er «manglende internasjonale sikkerhetsavklaringer». 

– Intern misforståelse gjorde at vi trodde at dette var løst, men vi mangler fortsatt noen avklaringen før en eventuell registrering. 

Ifølge Georgsen jobber Forsvarsbygg nå med å avklare hva slags informasjon som kan registreres i databasen. Målet er å ha dette på plass innen 1. mars 2024, altså en måned etter fristen. 

– Vi får altså dessverre ikke gjort noe med dette før 1. februar 2024, skriver Georgsen. 

Andre avvik rettet opp

Dermed kan det gå mot tvangsmulkt på 30.000 kroner for Forsvarsbygg. Tvangsmulkt kan ilegges dersom bedrifter ikke leverer rapporteringspliktige opplysninger til myndighetene. 

De tre andre avvikene som ble avdekket under inspeksjonen dreide seg om manglende rapportering, at kasserte kjøretøy skal ha vært brukt til redningsøvelser uten nødvendig tillatelse og «vesentlige mangler» i kartlegging av miljørisiko og i gjennomføring av risikoreduserende tiltak. 

Disse avvikene er blitt rettet opp i. 

Powered by Labrador CMS